Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda samorządowa dla pracownika-emeryta

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 12.07.2018

Jestem pracownikiem–emerytem w jednostce samorządowej (urzędzie gminy), decyzję o emeryturze otrzymałam w 2013 r., emerytura została zawieszona do uzyskania wieku emerytalnego do 1.04.2014. Z pracy zrezygnowałam 22.10.2013, ponownie zatrudniono mnie 04.11.2013 r., pracuję do dnia dzisiejszego. Czy w moim przypadku będzie miał zastosowanie § 8 ust. 8 rozporządzenia RM o wynagradzaniu pracowników samorządowych i otrzymam nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, jeżeli będzie mi brakowało mniej niż 12 miesięcy? Zmienię już ostatecznie status pracownika–emeryta na emeryta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 8 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) „w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy”.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt I PZP 1/2011) „pracownikowi samorządowemu nie przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej w oparciu o przepis § 8 ust. 8 rozporządzenia, jeżeli przed podjęciem zatrudnienia w jednostce samorządowej miał przyznane prawo do wcześniejszej emerytury, której pobieranie zawiesił w związku z tym zatrudnieniem, choćby po ustaniu zatrudnienia tego zatrudnienia pracownik rozpoczął pobieranie świadczenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego”.

 

W uzasadnieniu SN podkreślił, że przejść na emeryturę w taki sposób, który uprawnia do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej mimo nieosiągnięcia wymaganego wieku, można tylko raz, a nagroda jubileuszowa nie ma na celu uposażenia pracownika wobec odejścia na emeryturę.

 

Orzeczenie to stosuje się także przez analogię do emerytury, która pracownik zawiesił w związku z zatrudnieniem (nie tylko do emerytury wcześniejszej).

 

Jeśli wiec Pani emerytura została zawieszona, ale przyznana, to obecnie odchodząc z pracy nie otrzyma Pani już nagrody jubileuszowej na tej podstawie, gdyż już w 2013 r. przeszła Pani na emeryturę i wtedy ten przepis miałby zastosowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - dziewięć =

»Podobne materiały

Emerytura dla pracownika Wojska Ochrony Pogranicza

Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza od 12.01.1972 r. do 15.10.1986 r., gdzie za rok służby liczono półtora roku wysługi. Przez cały czas do dzisiaj pracuję zawodowo na odcinku cywilnym, mam 56 lat. Czy mogę starać się o emeryturę wojskową i jakie przepisy prawne to regulują?  

 

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Powrót po latach do pracy w szkole i przejście na emeryturę

Od 1 września 1983 r. do 28 lutego 2005 r. pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel; uzyskałam stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany. Od 1 marca 2005 r. pracuję jako dyrektor instytucji kultury. W lipcu skończę 55 lat. Marzy mi się powrót do pracy w szkole. Gdyby było to mo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »