.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagła i niespodziewana choroba a dalsze plany zawodowe

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.07.2016

Jestem nauczycielem. Od 5 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą, jaka przytrafiła mi się nagle. Wykryto u mnie nowotwór. Jestem po  operacjach, ale dalsze leczenie i rehabilitacja potrwają jeszcze długo. Czy należy mi się świadczenie rehabilitacyjne po zasiłku? A może starać się o rentę lub roczny urlop? Nie wiem, czy mogę mieć dalsze plany zawodowe. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią ustawy zasiłkowej:

 

„Art. 18. 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

 

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

 

7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów”.

 

„Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy” (art. 18 ustawy). Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O okolicznościach, o których mowa, wyżej orzeka lekarz orzecznik ZUS. Bowiem przy ustalaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne zasadniczo od następnego dnia po wykorzystaniu okresu zasiłkowego. Obowiązujące przepisy pozwalają na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego mimo złożenia wniosku o rentę (lub odwrotnie). O okolicznościach przyznania właściwego świadczenia orzeka lekarz orzecznik ZUS. Od tego orzeczenia pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Rodzaj przyznanego świadczenia przez lekarza orzecznika zależy przede wszystkim od stanu zdrowia pracownika i okresu, który umożliwi odzyskanie przez niego zdolności do pracy.

 

Bezpieczniej będzie dla Pani złożyć wniosek o rentę, choć, jak widać, to i tak zależy od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u. Dlaczego o rentę? Jeśli jest Pani pracownikiem kontraktowym, pracodawca może z Panią rozwiązać umowę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i 3 miesięcy zasiłku rehabilitacyjnego. Mając rentę, ma Pani zabezpieczenie finansowe.

 

Zgodnie z art. 19. ustawy zasiłkowej „świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres”. Renta prawdopodobnie będzie wyższa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl