Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagana za nierzetelne wypełnianie obowiązków

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 17.06.2008

Jestem programistą. Błąd jaki popełniłem w pracy wynikł ze złego działania skryptu (języka programowania). Grozi mi nagana z wpisem do akt za – jak twierdzi przełożony – nierzetelne wypełnianie obowiązków. Czy wzmianka o naganie znajdzie się w świadectwie pracy? Czy nowy pracodawca będzie miał do niego wgląd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pan zobowiązany dostarczyć świadectwo pracy z poprzedniego zakładu nowemu pracodawcy. Dane w nim zawarte są bowiem potrzebne np. przy ustalaniu wymiaru urlopu.

 

W myśl przepisu art. 97 § 2 Kodeksu pracy: „W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach”.

 

Szczegółową treść świadectwa pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282).

 

W myśl przepisów tego rozporządzenia w świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamieszcza się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące:

 

 1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 2. liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 3. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 4. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 5. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 6. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 7. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 8. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 9. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361§ 1 Kodeksu pracy,
 10. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 11. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 12. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 13. danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

 

Przepisy regulujące treść świadectwa pracy (zarówno K.p. jak i rozporządzenia) nie przewidują możliwości umieszczenia w świadectwie pracy informacji dotyczącej kar jakie zostały nałożone na pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 plus dwa =

»Podobne materiały

Nagana i degradacja pracownika

Z powodu uchybień z mojej strony zostałem ukarany naganą. Poza tym mam zostać zdegradowany ze stanowiska specjalisty na stanowisko pracownika operacyjnego. Czy można stosować te dwie kary łącznie?

Kara za odmowę wykonania polecenia służbowego

Została mi udzielona kara porządkowa w postaci nagany za odmowę wykonania polecenia służbowego, a w związku z tym także nie udzielono mi premii uznaniowej. Proszę o informację, czy pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie za niewykonanie polecenia służbowego i na podstawie przyznanej nagany oraz c

Czas na wręczenie pisma o karze nagany

Za przewinienie w pracy dokonane 3 tygodnie temu dostałam naganę, z którą się zgadzam. Po 3 dniach od zdarzenia przełożony przeprowadził ze mną rozmowę o sytuacji i spisał notatkę. Wczoraj dostałam dopiero pismo o nałożeniu kary nagany. Czy to nie za późno? Czy mogę się odwołać od kary w tej sytuacj

Wypowiedzenie umowy o pracę po urlopie wychowawczym

Pracownik złożył podanie o wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego, wyznaczając dzień powrotu na 1 lutego. Pracodawca wyraził zgodę na wcześniejszy powrót, ale chce, aby pracownik wrócił 26 stycznia. Czy można skrócić czas z 1 lutego na 26 stycznia? Czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie um

Przejście na pracę zmianową

Mój maż jest w tzw. okresie ochronnym, ma 63 lata. Zatrudniony jest w urzędzie w godzinach 7–15. Pracodawca chce zlikwidować jego stanowisko i zaproponował mu przejście na pracę zmianową, w tym w nocy. Mąż nie chce się na to zgodzić. Czy jego odmowa pociągnie za sobą zwolnienie? Dodam, że w za

Rozwiązanie umowy na czas określony w okresie ochronnym

Mam umowę o pracę na czas określony, która trwać będzie jeszcze przez rok, w umowie jest 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Od roku jestem w okresie ochronnym. Pół roku temu pracodawca obniżył mi warunki zatrudnienia z całego etatu na 2/3, czy miał do tego prawo? Obecnie w związku z konieczności

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa

Pracuję 19 lat w firmie zatrudniającej 5 pracowników, mam umowę na czas nieokreślony. Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy. Czy mogę liczyć na odprawę? Chciałabym również wiedzieć, jakie są plusy i minusy skrócenia okresu wypowiedzenia?

Kolejne wypowiedzenie po przywróceniu do pracy

Dwa miesiące temu zostałam zwolniona z pracy, ale wniosłam odwołanie i przywrócono mnie na zajmowane stanowisko. Tydzień temu ponownie otrzymałam wypowiedzenie, na tej samej podstawie, tj. art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Czy to jest zgodne z prawem? Dodam, że w tej chwili mam 56 lat i 3 miesią

Jak rozstać się z wieloletnim pracownikiem, który opuścił się w pracy?

Jak „rozstać się” z wieloletnim pracownikiem, który opuścił się w pracy? Pracuje u nas około 10 lat, ma umowę na czas nieokreślony. Ostatnimi czasy bardzo spadła jakość jego pracy, a co gorsza powoduje konflikty między pracownikami. Chcemy go zwolnić z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia

Nierozliczenie się pracodawcy po dyscyplinarnym zwolnieniu

Zostałem zwolniony dyscyplinarnie. Pracodawca ma wobec mnie nierozliczony dług za wynagrodzenia. Twierdzi, że narażałem jego firmę na szkody, dlatego nie wypłaca mi zaległych pensji. To wszystko jest nieprawdą i próbą odegrania się na mnie. Do tej pory nie otrzymałem świadectwa pracy. Zostało do mni

Jak mogę się bronić przed zwolnieniem?

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniony jestem umową na czas nieokreślony. Mam 59 lat. Firma nie jest zakładem pracy chronionej. Otrzymałem informację, że być może zostanę zwolniony (sytuacja firmy nie jest dobra). Jak mam się zachować w obliczu zwolnienia? Czy iść do le

Co mnie czeka po urlopie wychowawczym?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od prawie trzech lat przebywam na urlopie wychowawczym. W tym czasie firma, w której pracuję została sprzedana. Podejrzewam, że nie mam możliwości powrotu do pracy. Jakie przysługują mi prawa, gdybym dostała wypowiedzenie? Czy przysługuje mi odprawa lub ekwiwa

Pracownik, który nie uzyskał zdolności do pracy

Czy z pracownikiem, który po 12-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym i wykorzystaniu całego (zaległego i bieżącego) urlopu można rozwiązać umowę o pracę i w jakim trybie? Pracownik nie uzyskał zdolności do pracy podczas badań kontrolnych przeprowadzonych po świadczeniu i urlopie.

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w okresie ciąży

Mam umowę o pracę na czas określony. Umowa kończy się za 3 miesiące. Aktualnie jestem w 6 tygodniu ciąży. Jak wygląda moja sytuacja jako pracownicy w ciąży? Jak wygląda przedłużenie umowy o pracę? Czy i od kiedy jestem chroniona przed zwolnieniem? Od znajomej księgowej dowiedziałam się, że jestem ch

Czy mam prawo o cokolwiek walczyć z pracodawcą?

Dnia 23 lipca zadzwoniłam do pracy, informując, że jestem chora. Odmówiłam wzięcia zwolnienia. Dnia 27 przyszłam do pracy, a na moim miejscu siedziała inna osoba. Szefowa wręczyła mi wypowiedzenie. Nic nie podpisałam i poszłam do lekarza. Dostałam L4 od 24.07 i przekazałam je pracodawcy. Czy wypowie

Odmowa wykonywania pracy na wysokości

Chciałbym zasięgnąć porady prawnej dotyczącej mojej pracy. Mam umowę na czas nieokreślony, pracuję na stanowisku montażysty tworzyw sztucznych, praca ta wykonywana jest na hali produkcyjnej. Obecnie firma wprowadza pracę na wysokościach bez zabezpieczeń. W związku z tym chciałbym zapytać: czy pracod

Odejście nauczyciela w stan nieczynny

Zadałam ostatnio pytanie o odejście w stan nieczynny nauczyciela. Czy jeśli do dnia dzisiejszego nie znalazłam żadnej pracy, to czy najlepiej byłoby przejść w stan nieczynny? Obiecano mi tylko 6 godzin, na których jestem w tym roku zatrudniona w szkole średniej. Wiem, że 6 godzin to za mało, aby lic

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

W jaki sposób można bez kłopotów wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony? Jeden z naszych pracowników robi stosunkowo dużo błędów w wysyłkach do klientów, narażając naszą firmę na straty.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku zawarcia umowy o pracę, porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje prawne

Mój znajomy obcokrajowiec był zatrudniony w szkole językowej, jednak do końca trwania kursów nie dostał pisemnej umowy od pracodawcy. W związku z tym na trzy tygodnie przed końcem kursu przestał przychodzić na zajęcia, gdyż nie miał już nadziei na uregulowanie jego stosunku pracy. Teraz pracoda

Choroba płuc a czas trwania zwolnienia lekarskiego

U obecnego pracodawcy pracuję od lutego 2009 roku, mam umowę na czas nieokreślony. W sierpniu 2009 r. poszedłem na zwolnienie chorobowe, które trwało ponad dwa miesiące (mam przewlekłą chorobę płuc). Następnie wróciłem do pracy, ale w związku z pogarszającym się stanem zdrowia od marc

Jak uniknąć wypowiedzenia umowy z art. 53?

Mam przyznany zasiłek rehabilitacyjny na 4 miesiące, który kończy się początkiem maja. Chcę uniknąć wypowiedzenia z art. 53, a okres ochronny kończy mi się z dniem 10 kwietnia. Czy w chwili, kiedy wyprzedzę pracodawcę, i wyśle wypowiedzenie, tak aby mieć okres 3 miesięczny, moje wypowiedzenie będzie

Okres wypowiedzenia i wysokość odprawy

Mam umowę o prace na czas nieokreślony. Pracuję ponad 3 lata. W umowie zapisany jest dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca postanowił rozwiązać ze mną umowę. Jaki faktyczny okres wypowiedzenia mnie obowiązuje i w jakiej wysokości odprawa?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »