.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagana za nierzetelne wypełnianie obowiązków

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 17.06.2008

Jestem programistą. Błąd jaki popełniłem w pracy wynikł ze złego działania skryptu (języka programowania). Grozi mi nagana z wpisem do akt za – jak twierdzi przełożony – nierzetelne wypełnianie obowiązków. Czy wzmianka o naganie znajdzie się w świadectwie pracy? Czy nowy pracodawca będzie miał do niego wgląd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pan zobowiązany dostarczyć świadectwo pracy z poprzedniego zakładu nowemu pracodawcy. Dane w nim zawarte są bowiem potrzebne np. przy ustalaniu wymiaru urlopu.

 

W myśl przepisu art. 97 § 2 Kodeksu pracy: „W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach”.

 

Szczegółową treść świadectwa pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282).

 

W myśl przepisów tego rozporządzenia w świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamieszcza się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące:

 

 1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 2. liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 3. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 4. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 5. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 6. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 7. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 8. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 9. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361§ 1 Kodeksu pracy,
 10. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 11. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 12. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 13. danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

 

Przepisy regulujące treść świadectwa pracy (zarówno K.p. jak i rozporządzenia) nie przewidują możliwości umieszczenia w świadectwie pracy informacji dotyczącej kar jakie zostały nałożone na pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl