Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagana od dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione wyjście z lekcji

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.02.2017

Otrzymałem naganę dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione wyjście z lekcji. Bardzo źle się poczułem i poprosiłem nauczyciela z sąsiedniej sali o zaopiekowanie się uczniami, a sam udałem się do lekarza. Od lekarza otrzymałem zwolnienie lekarskie. Do szkoły nie wróciłem, bo tamta lekcja była moją ostatnią. W poniedziałek doniosłem L4. Dzień później dostałem naganę, dyrektor nawet nie chciał ze mną rozmawiać. Kolega potwierdził moją wersję. Czy mogę jakoś uniknąć tej kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 108 ustawy Kodeks pracy „za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

1) karę upomnienia;

2) karę nagany”.

 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1996r. (sygn. akt I PKN 114/99, OSNP 2000, nr 17, poz. 644) pracodawca powinien stworzyć pracownikowi warunki ustnego złożenia wyjaśnień, lecz jeśli pracownik rezygnuje z tej formy dopuszczalne są również inne sposoby składania przez pracownika wyjaśnień, w szczególności w formie pisemnej.

 

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może na podstawie art. 112 w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

 

Podsumowując – Pana nieobecność została usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Jednocześnie kara została nałożona bez wysłuchania Pana, co stanowi naruszenie przepisów prawa. W takim wypadku musi Pan w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o naganie wnieść sprzeciw. Jeśli pracodawca w ciągu 14 dni nie zareaguje na sprzeciw – kara zostanie uchylona.

 

Jeśli pracodawca w ciągu 14 dni sprzeciw odrzuci – musi Pan skierować sprawę do sadu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 3 =

»Podobne materiały

Realizacja planu naprawczego

W mojej firmie pracodawca bardzo skupia się na realizacji planów naprawczych. Pracownicy otrzymują je w formie ustnej lub pisemnej; plany takie są właściwie niemożliwe do zrealizowania – a wtedy pracodawca swobodnie rozwiązuje z pracownikiem umowę. Czy pracownik może nie przyjąć takiego planu?

 

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Mój pracodawca zaczyna współpracę z firmą prowadzącą działalność w Brazylii. Zamierza delegować tam pracowników na dwumiesięczne delegacje. Uważam, że to miejsce niebezpieczne i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, odmawiając wykonania polecenia służbowego? Jeżeli nie, będę

 

Podstawowe miejsce pracy

Jestem żołnierzem zawodowym w służbie stałej (muzykiem orkiestry wojskowej). Jestem także pracownikiem na uczelni (otrzymałem zgodę dowódcy na podjęcie tej pracy). W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia wymaga ode mnie wskazania jej jako „podstawowego miejsca pracy”. Czy mog

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »