.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nagana nałożona na pracownika niezgodnie z przepisami

Mój partner umówił się z kolegą w pracy, że się zamienią na zmiany. On poszedł za kolegę do pracy na popołudnie, a kolega miał przejąć jego zmianę poranną. Zawiadomili biuro, że będzie taka zamiana, a pracownica biura zapewniła, że powiadomi o tym szefa. Gdy mój partner pojawił się w pracy, inny pracownik przekazał mu wiadomość od szefa, że otrzymuje naganę i ma wracać do domu. Dzisiaj, po 3 dniach od tego zdarzenia, przyszedł list z firmy z informacją o zastosowanej wobec niego naganie. Czy szef nałożył naganę zgodnie z przepisami prawa? Czy to prawidłowe, gdy o naganie informuje pracownika inny, postronny pracownik?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagana nałożona na pracownika niezgodnie z przepisami

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Zgodnie z treścią art. 108 Kodeksu pracy (K.p.):

 

„§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.”

 

Przesłankami odpowiedzialności porządkowej są: wina pracownika (co wynika z istoty tej odpowiedzialności oraz z art. 111 K.p.) oraz bezprawność jego zachowania, polegająca na naruszeniu obowiązków określonych w § 1 i 2. W wyroku z 1.07.1999 r., I PKN 86/99, OSNAPiUS 2000/18, poz. 683, Sąd Najwyższy stwierdził, że wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy (art. 108 § 1 K.p.).

 

Kara upomnienia lub nagany

Zatem jeżeli pracownik nie wywiązał się z nałożonych obowiązków – nie stawił się do pracy lub przyszedł niezgodnie z ustalonym harmonogramem – pracodawca może nałożyć karę upomnienia lub nagany. Jak wskazano powyżej, kary te są karami lżejszymi – obok kar pieniężnych – dlatego ich wymierzenie może nastąpić w przypadku niewielkiego stopnia winy.

 

Doręczenie nagany za pomocą listu poleconego jest jak najbardziej możliwe i zasadne. Zgodnie bowiem z art. 110 K.p.: „O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika”.

 

Nałożenie kary na pracownika z naruszeniem prawa

Jednak powiadomienie o karze innych pracowników jest niezasadne. Katalog kar jest zamknięty. Nie jest dopuszczalne ich zaostrzanie, np. przez podanie do wiadomości załogi informacji o ukaraniu. Stosowanie innych kar stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 4 K.p.).Tak więc z uwagi na opisane niedomówienia w zakresie zawinienia Pani partnera, a także przekazanie informacji o karze porządkowej innym pracownikom, proponuję, aby Pani partner złożył sprzeciw. Zgodnie bowiem z art. 112 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„§ 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.”

 

Proszę więc w niniejszej sprawie złożyć sprzeciw w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu i wskazać na naruszenie przepisów – w szczególności brak zawinienia, a także przekazanie informacji o karze innym pracownikom.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl