.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadawanie imion 20 lat temu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.08.2018

Chciałbym prosić o opinie prawnika, czy zdanie „Kiedyś imiona w Polsce można było nadawać tylko z kalendarza” (kiedyś to około 20 lat temu), jest prawdziwe? Osobiście znalazłem w statystykach imiona nietypowe nadawane w tamtych czasach, ale prosiłbym o opinię prawnika.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadawanie imion 20 lat temu

Fot. Fotolia

Kwestię nadawania imion od 1986 roku reguluje ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (obecnie uchylona). Z art. 50 ust. 2 wynikało, że wybór imienia (imion) dla dziecka należy do jego rodziców i jest atrybutem władzy rodzicielskiej. Wyboru imion rodzice dokonują wspólnie, a przy braku porozumienia w tej sprawie rozstrzyga sąd opiekuńczy ( art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Uprawnienie do wyboru imienia (imion) dla dziecka podlegało jednak ograniczeniom wynikającym wprost z art. 50 ust. 1. W szczególności nie można było wybrać dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. W razie wyboru przez rodziców imienia wbrew tym ograniczeniom kierownik urzędu stanu cywilnego odmawiał przyjęcia oświadczenia rodziców o wyborze takiego imienia. Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia przysługiwało odwołanie do wojewody jako organu odwoławczego.

 

„Art. 50. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

 

2. Jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych, czyniąc o tym stosowną wzmiankę dodatkow”ą.

 

Poza tym nigdzie nie było zapisane, że muszą być to imiona z kalendarza. Poza ograniczeniami wymienionymi w art. 50 ust. 1, nie było innych ograniczeń wyboru imienia dla dziecka. Nie było więc przeszkód, aby nadać dziecku imię o brzmieniu obcym, jeżeli nie znajdowało odpowiednika polskiego, np. Patryk, Dustin, Jessica.

 

Nie było natomiast zgody na nadanie dziecku – obywatelowi polskiemu, którego rodzice mają również obywatelstwo polskie, imienia w brzmieniu i pisowni obcej, np. „Max”, „Alex”, „Mary”, „Jack”, „John” itp. Byłoby to sprzeczne z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999).

 

Ustawa o języku polskim ustala, że językiem urzędowym jest język polski, a podmioty wykonujące zadania publiczne w Polsce dokonują czynności urzędowych w języku polskim, którego używa się też w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty lub jeden z podmiotów jest obywatelem polskim.

 

Z nakazu ustawy instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego jest Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, która w drodze uchwały wyraża opinie o używaniu języka polskiego i do której w przypadkach wątpliwych mógł zwrócić się każdy organ.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »