.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nachodzenie przez ojca, właściciela domu - co zrobić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 29.11.2021 • Zaktualizowane: 29.11.2021

10 lat temu wyszłam za mąż i zamieszkałam z mężem w domu babci. Po 2 latach babcia zmarła, a właścicielem domu został mój ojciec. Wtedy zaczął się problem, gdyż zaczął do nas przyjeżdżać i siedzieć od rana do wieczora. Ojciec ma swoje mieszkanie w sąsiedniej miejscowości, ale woli cały dzień być u nas, a do siebie wraca tylko na noc. Pozbawił nas całkiem prywatności, wchodzi do sypialni, korzysta z kuchni, chodzi ciągle za nami, jest nachalny, chce żebyśmy go słuchali, chociaż nas to nie interesuje. Odbyliśmy z nim wiele rozmów na ten temat, ale bez skutku. Powinnam dodać, że za własne pieniądze wyremontowaliśmy ten dom, ale nie mieliśmy żadnej umowy podpisanej ani z babcia, ani z ojcem. Co możemy zrobić, żeby przestał nas nachodzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nachodzenie przez ojca, właściciela domu - co zrobić?

Samoistny posiadacz w dobrej wierze

Niestety, jeżeli nieruchomość stanowi wyłączną własność taty, a Państwo nie macie ustanowionej tam nawet służebności osobistej mieszkania, to sprawa może okazać się trudna. Jeżeli jednak poczyniliście Państwo nakłady na nieruchomość, proponuję porozmawiać z tatą, aby zaprzestał opisanych zachowań i nachodzenia Państwa lub ustanowienia na Państwa rzecz służebności osobistej mieszkania, pod rygorem wytoczenia powództwa o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość.

 

Zgodnie z treścią art. 226 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. § 2. Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.”.

 

Prawo do zwrotu nakładów poczynionych na cudzą własność

Powyższy przepis przyznaje bezumownemu posiadaczowi samoistnemu, a więc co do zasady Państwu, prawo otrzymania zwrotu poczynionych przez siebie nakładów na rzecz będącą przedmiotem własności innej osoby, w postaci roszczenia o zwrot (zapłatę) równowartości tych nakładów. Roszczenie to jest roszczeniem obligacyjnym z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, do którego dochodzi w szczególnej sytuacji prawnorzeczowej bezumownego posiadania rzeczy należącej do innej osoby. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu zależy od charakteru nakładów oraz stanu dobrej lub złej wiary posiadacza samoistnego w czasie dokonywania nakładów. Punktem wyjścia dla rozliczeń jest kategoria nakładów koniecznych. W zależności od spełnienia poszczególnych przesłanek przewidzianych w art. 226 K.c. wartość tych nakładów podlega miarkowaniu przez sąd w celu ustalenia należnej wysokości świadczenia.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli czynią Państwo nakłady na nieruchomość stanowiącą własność osoby trzeciej, mogą Państwo ubiegać się o zwrot tych nakładów.

 

Naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości

Całkiem osobno, jeżeli tata – nawet jako właściciel nieruchomości – nachodzi Państwa i np. awanturuje się, mogą Państwo zgłosić niniejsze na policję. Zgodnie bowiem z treścią art. 193 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”.

 

W doktrynie przedmiot ochrony w przypadku przestępstwa naruszenia miru domowego rozumiany jest różnorodnie. Przyjmuje się, że jest nim m.in.: wyłączne panowanie woli osoby uprawnionej w obrębie jej domostwa (S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 832), swoboda dysponowania swoim mieszkaniem (Makarewicz, Kodeks karny, 1932, s. 350), prawo do decydowania o tym, kto ma przebywać w miejscach, w których jednostka jest gospodarzem (A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. II, 2008, s. 533), prawo wyłącznego, swobodnego korzystania z domu i innych miejsc (Andrejew, Świda, Wolter, Kodeks karny, 1973, s. 500; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 402; O. Chybiński, w: O. Chybiński, W. Gutenkunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, Wrocław – Warszawa 1971, s. 173), prawo człowieka do spokojnego zamieszkiwania, wolnego od zakłóceń przez osoby niepożądane [M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189-193 KK), w: M. Mozgawa (red.), Prawnokarne aspekty wolności, Warszawa 2006, s. 135].

 

W orzecznictwie wskazuje się z kolei, że dobrem chronionym przepisem art. 193 K.k. jest wolność od bezprawnych ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania; obejmuje ono wszelkie formy przedostania się (wejścia) do cudzego zamkniętego mieszkania, czy innego pomieszczenia chronionego „mirem domowym”, wbrew wyraźnej woli jego dysponenta (wyrok SA w Katowicach z 26.04.2007 r., II AKa 37/07, KZS 2007, Nr 11, poz. 69).

 

Możliwe, że tata chce na Państwu wymóc wyprowadzenie się z jego nieruchomości, dlatego proponuję porozmawiać z nim i ustalić, w jaki sposób mogą Państwo korzystać z nieruchomości. Korzystne dla Państwa byłoby ustalenie służebności osobistej mieszkania, która zagwarantowałaby Państwu autonomię w pewnych częściach nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl