Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.03.2009

Autor w artykule wyjaśnia, kiedy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi w kraju.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie jest tajemnicą, że olbrzymia liczba rodaków w ciągu ostatnich lat wyjechała na stałe i osiedliła się za granicami naszego kraju. Osoby te prowadzą tam normalne życie, legalnie pracują, zarabiają, mają pełne prawo dokonywania darowizn, by wspierać rodziny w kraju, czy, co normalne, w pewnym momencie stają się spadkodawcami.

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zatem opodatkowaniu będą podlegały spadki i darowizny na terytorium kraju. Brak jest w zasadzie umów międzynarodowych, które regulowałyby tę tematykę, przykładowo Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006.250.1840) dotyczy:

 

 1. w Zjednoczonym Królestwie:
 2. – podatku dochodowego (the income tax),
  – podatku od spółek (the corporation tax), oraz
  – podatku od zysków majątkowych (the capital gains tax),
   
 3. w Polsce:
 4. – podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
  – podatku dochodowego od osób prawnych.
   

Jak wyraźnie widać, nie ustalono szczególnego postępowania dotyczącego podatku od spadków i darowizn. Zatem zastosowanie znajdzie wymieniona już ustawa o podatku od spadków i darowizn.

 

W doktrynie wymienia się jedynie trzy umowy międzynarodowe, które dotyczą omawianego problemu, są to umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a:

 

 • Republiką Austriacką,
 • Królestwem Węgierskim,
 • Republiką Czechosłowacką, sukcesorem jest Republika Czeska.

 

W związku z tym powstaje czasem problem podwójnego opodatkowania np. spadków. Słusznie wskazuje Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w informacji z dnia 27 lipca 2004 r. (sygn. KM-005-2/04), iż:

„Fakt zapłacenia podatku spadkowego w Republice Federalnej Niemiec nie powoduje, iż nabycie to jest wyłączone bądź zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89, z późn. zm.). Natomiast opłacenie podatku spadkowego w Republice Federalnej Niemiec jest »ciężarem«, który odlicza się od masy spadkowej”.

 

Równie ciekawy jest wywód dotyczący momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, wyprowadzony przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w informacji z dnia 23 czerwca 2004 r. (sygn. US-25/024/404/117/04) wskazujący, że:

„Z przedłożonego pisma wynika, że zmarły Pana stryj, obywatel australijski, pozostawił testament, zgodnie z którym część majątku odziedziczył Pan. W skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości i gotówka zdeponowana na koncie. W Australii własność majątku spadkodawcy przechodzi z chwilą jego śmierci, na specjalnie w tym celu powołaną instytucję i dopiero w momencie dystrybucji spadku własność przechodzi na spadkobierców. Skoro w systemie australijskim prawo własności do spadku przechodzi na spadkobierców dopiero w momencie dystrybucji spadku przez wykonawcę testamentu lub administratora, to należałoby przyjąć, że dopiero w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy i od tej daty należy liczyć miesięczny termin do zeznania podatkowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia”.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 20 stycznia 1997 r. (sygn. I SA/Lu 447/96) przeczytać możemy, iż: „Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. (...) Przyjęcie spadku – jak wynika to z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy – skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie spadkobiercy.

Z tak powstałego obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Obowiązek składania zeznań podatkowych w tym podatku ciąży na podatniku tego podatku”.

 

Reasumując, gdy nabywca czy obdarowany jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien opodatkować nawet nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla nabywców. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy to organ odkryje, iż nie opodatkowano spadku czy darowizny otrzymanej z zagranicy – konsekwencje będą dotkliwe.


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn.

 

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.

 

Szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej w 2009 roku

Artykuł wskazuje szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej obowiązujące w 2009 roku.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się

W artykule autor omawia podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się, uwzględniając zmiany sprzed 2004 r. i po nim.

 

Skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania

Autor omawia skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania, w tym konsekwencje karne.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »