.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a długi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 21.01.2016

Wraz z teściami nabyłam spadek po mężu z dobrodziejstwem inwentarza, mąż miał długi. Nie mam jeszcze spisu inwentarza, nie odbył się jeszcze dział spadku (całość spadku będzie przekazana na mnie), a już dostaliśmy wezwanie do zapłaty z banku. Czy w tej sytuacji mogę spłacić dług i spokojnie czekać na spis inwentarza? Czy jeśli nie ma działu spadku, może spłacić dług jedna osoba i pozostałe osoby nie będą już odpowiadały za dług? Co w sytuacji, kiedy już spłaciłam dług do wysokości spadku? Co w takiej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za zapłatę długów spadkowych wyłącznie do wartości stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.).

 

Jeżeli nie został sporządzony spis inwentarza, dobrze byłoby wystąpić o jego sporządzenie, a następnie zacząć spłacać długi spadkowe. Niesporządzenie spisu inwentarza może spowodować wiele komplikacji z powodu nieokreślenia, jaki był stan czynny spadku. Bez spisu inwentarza może mieć Pani problemy z ustaleniem, do jakiej sumy odpowiada Pani za zobowiązania należące do spadku, albo wykazaniem granicy Pani odpowiedzialności w ewentualnych sprawach sądowych. Spis inwentarza daje Pani pewność, że poniesie Pani odpowiedzialność tylko do wysokości stanu czynnego spadku ujawnionego w tym spisie. W każdej chwili może bowiem okazać się, że mąż ma długi, o których na razie nie wiadomo. Dlatego komornik ma za zadanie odszukać cały majątek spadkodawcy oraz określić wszystkie jego zobowiązania.

 

Według art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) „jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”.

 

Sąd w tej sytuacji powinien więc z urzędu wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Jeżeli go nie wydał, warto złożyć stosowny wniosek w sądzie.

 

Zgodnie z art. 53 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) „za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę”.

 

Komornika opłaca najczęściej osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (koszt sporządzenia spisu inwentarza jest długiem spadkowym).

 

Stosownie do art. 1031 § 2 K.c. „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi”.

 

Natomiast art. 1032 § 1 K.c. wskazuje, że „jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił”.

 

Według § 2 art. 1032 K.c. „jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe”.

 

Reasumując, w sytuacji złożenia przez Panią oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, sąd nakaże komornikowi sporządzenie spisu inwentarza, którym to spisem w dalszej kolejności może Pani się posługiwać. Wynikał z niego będzie stan czynny spadku, a więc granica, do której wierzyciele mogą egzekwować swoje należności. Jeżeli spłaci Pani wierzycieli do wysokości tej sumy, nie ponosi Pani już odpowiedzialności za dalsze długi. Istotne jest przy tym należyte spłacanie wszystkich długów, jeżeli bowiem spadkobierca ureguluje jedynie część długów i ma wiedzę o istnieniu innych należności, będzie on ponosił odpowiedzialność za te niespłacone długi. Jeżeli jednak spadkobierca nie poda do inwentarza znanych mu przedmiotów, albo poda nieistniejące długi, jego odpowiedzialność będzie nieograniczona.

 

Dla wierzyciela jest obojętnie, który ze spadkobierców spłaci dług. W razie dziedziczenia spadku przez więcej niż jedną osobę do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe. Innymi słowy wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich należności od któregokolwiek ze spadkobierców.

 

Z chwilą dokonania działu spadku, czy to wskutek umowy, czy postanowienia sądu, odpowiedzialność solidarna spadkobierców ustaje.

 

Oczywiście dział spadku nie obejmuje również długów spadkowych, tj. sąd dokonujący działu nie wskaże, który spadkobierca ma zaspokoić dane długi. Każdy z nich odpowiada natomiast za swoją część długu proporcjonalnie do wielkości swojego udziału.

 

Trzeba też podkreślić, że do chwili działu spadku nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z ułamkowej części nieruchomości wchodzącej w skład spadku.

 

Do obowiązków Pani jako spadkobierczyni, która dokonała przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, należałoby zatem spłacenie długów ujawnionych w spisie inwentarza oraz tych, o których Pani wiedziała, do wysokości stanu czynnego spadku. Należy wówczas zgłosić się do wierzycieli męża z postanowieniem spadkowym i spisem inwentarza i spłacić długi do wysokości wartości czynnej spadku. Po spłaceniu przez Panią długów spadkowych wierzyciel nie ma już prawa żądać spłaty długów od pozostałych spadkobierców, pod warunkiem że pozostali spadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a Pani spłaciła długi do wysokości stanu czynnego spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »