Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie prawa do mieszkania spółdzielczego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.12.2009

Wraz z matką (nie mam rodzeństwa, a ojciec nie żyje) jestem zameldowana w mieszkaniu spółdzielczym, którego głównym najemcą jest właśnie matka. Jest ona jednak osobą chorą psychicznie i uzależnioną, mimo wysokiej renty nie opłaca ani czynszu, ani rachunków (wszystko wydaje na używki). Do końca roku istnieje możliwość wykupienia tego mieszkania, ale matce na tym nie zależy. Czy mając książeczkę mieszkaniową, mogę ubiegać się o wykup mieszkania na siebie? Czy mogę stać się głównym najemcą lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie prawa do mieszkania spółdzielczego

Czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przechodzi na spadkobierców?

Z Pani pytania wynika, że matce przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji”.

 

Według art. 9 ust. 5 powyższej ustawy „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków”.

 

Powyższy przepis oznacza, że Pani matka, nawet gdyby chciała, nie mogłaby tak po prostu przenieść na Panią prawa do lokalu.

Jak przenieść spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na córkę?

Aby stała się Pani osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, Pani matka musiałaby zrzec się członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej (co spowodowałoby wygaśnięcie jej prawa do lokalu) oraz przenieść na Panią wkład mieszkaniowy związany z prawem do lokalu. Pani musiałaby złożyć wniosek o członkostwo w spółdzielni i o ustanowienie na Pani rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Te wszystkie czynności musiałyby być dokonane za zgodą spółdzielni.

 

Stosownie do art. 12 ust. 1 powyższej ustawy „na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu”.

 

Z przepisu tego wynika, iż prawo do wykupienia mieszkania posiada jedynie członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Takie uprawnienie posiada w chwili obecnej wyłącznie Pani matka. Pani nie może wykupić mieszkania, ponieważ nie jest Pani członkiem spółdzielni i nie przysługuje Pani prawo do lokalu.

 

Jak już wcześniej wspomniałem, o ustanowienie na Pani rzecz prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu, w którym Pani obecnie zamieszkuje, mogłaby się Pani ubiegać, za zgodą spółdzielni, dopiero jeżeli Pani matka zrzekłaby się członkostwa w spółdzielni oraz przeniosła na Panią wkład mieszkaniowy związany z prawem do lokalu.

 

Nie jest Pani w stanie „zmusić” matki, aby wykonała czynności, które są niezbędne w celu ustanowienia na Pani rzecz prawa do mieszkania, a następnie jego wykupienia. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby na drodze sądowej doprowadzić do zrzeczenia się przez matkę prawa do lokalu, a także do przeniesienia na Pani rzecz wkładu mieszkaniowego. Wola matki w tym względzie ma zasadnicze znaczenie.

Ubezwłasnowolnienie matki a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Nawet jeżeli doszłoby do ubezwłasnowolnienia matki, to zapewne sąd opiekuńczy, do którego opiekun prawny ubezwłasnowolnionego musiałby się zwrócić, nie wyraziłby zgody na takie działania ze względu na to, że nie byłyby to działania dla dobra matki.

 

W przypadku ubezwłasnowolnienia istnieją pewne szanse na to, aby sąd opiekuńczy zgodził się, by opiekun prawny w imieniu matki złożył wniosek o zawarcie umowy o przeniesienie na jej rzecz prawa własności lokalu. Ale w tym przypadku matka stałaby się właścicielem mieszkania.

 

Stosownie do art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Natomiast zgodnie z art. 16 § 1 K.c. „osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw”.

Czy choroba psychiczna i uzależnienia są przesłankami do ubezwłasnowolnienia takiej osoby?

Choroba psychiczna i uzależnienia matki nie są same w sobie przesłankami ubezwłasnowolnienia. Aby sąd ubezwłasnowolnił daną osobę, musi zaistnieć sytuacja, w której osoba nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia jej spraw (ubezwłasnowolnienie częściowe).

 

To, że matka trwoni całą swoją rentę, może świadczyć co najmniej o tym, że potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw, zwłaszcza finansowych.

 

Na marginesie podam, iż przysługuje Pani roszczenie w stosunku do matki o zapłatę połowy poniesionych przez Panią opłat związanych z mieszkaniem.

 

Pani roszczenie wynika z art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym za opłaty związane z mieszkaniem odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

 

Jeżeli płaci Pani całość opłat za mieszkanie, może Pani żądać od matki zwrotu połowy zapłaconych kwot. Jeżeli uzyskałaby Pani nakaz zapłaty, wówczas mogłaby Pani egzekwować zasądzone kwoty z renty matki.

 

Jeżeli prawo spółdzielcze lokatorskie należało do Pani rodziców wspólnie, to po śmierci ojca spółdzielcze prawo do lokalu należy do matki. Jednak wkład mieszkaniowy związany z prawem do mieszkania wchodzi w skład spadku po ojcu (jego połowa). Jeżeli Pani ojciec nie zostawił testamentu i miało miejsce dziedziczenie ustawowe, to w drodze dziedziczenia nabyła Pani 1/4 część wkładu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 1 =

»Podobne materiały

Egzekucja alimentów na wniosek matki pełnoletniego dziecka

Dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji alimentów na wniosek przedstawiciela ustawowego (byłej żony), jednak dziecko jest pełnoletnie. Z mojej wiedzy wynika, że bez pisemnego pełnomocnictwa dziecka komornik nie ma prawa wszcząć postępowania jedynie na wniosek osoby, która jak mi się wydaje, utr

 

Zgoda sądu rodzinnego na dział spadku

Moja siostra jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Jej opiekunem prawnym jest moja mama. Siostra po śmierci taty odziedziczyła ustawowo 1/4 udziału w spadku. Chcemy dokonać działu spadku ze zniesieniem współwłasności na rzecz mamy, a mama chce spłacić siostrę. Poinformowano nas, że zanim skierujemy sp

 

Ukrywanie dochodów przez męża aby nie płacić alimentów

Sprawa dotyczy ukrywania przez męża dochodów aby nie płacić alimentów. Mój były mąż zobowiązany jest do płacenia na moją rzecz alimentów w kwocie 2400 zł miesięcznie. Mając bardzo dobre zarobki, zmienił pracę, początkowo za wynagrodzeniem 8000 zł, po czym, po dwóch miesiącach zmienił umowę i według

 

Przedłużenie użytkowania wieczystego przez spadkobierców

W sądzie toczy się sprawa o podział spadku (prawo wieczystego użytkowania gruntu i domu). Spadkobierców jest sześcioro, lecz wniosek został sformułowany tak, aby całość przekazana została jednej osobie, ze stosownymi spłatami na rzecz pozostałych. Tymczasem za miesiąc wygasa prawo użytkowania gruntu

 

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Prowadzono przeciwko mnie postępowanie karne o pobicie. Jestem przekonany, że osoba poszkodowana nie miała takiego uszczerbku na zdrowiu, jaki przedstawiła w sądzie. Wszystkie dokumentacje lekarskie wydają się sfałszowane. Odbyło się kilka spraw, ale o 2 ostatnich nie poinformował mnie mój adwokat i

 

Jak zalegalizować pieniądze zarobione w USA?

Mieszkam od 15 lat w USA (w tym czasie ani razu nie bylem w Polsce), planuję powrót kraju polski. Odłożyłem trochę środków zarobionych w USA i chciałbym za nie kupić mieszkanie w Polsce. Płacę podatki w USA, ale potwierdzenia na to mam z ostatnich ok. 7 lat, wcześniejsze zgubiłem. Jak mogę przekonać

 

Majątek spółdzielni postawionej w stan likwidacji

Nasz problem wiąże się z majątkiem spółdzielni, która została postawiona w stan likwidacji. Częścią wspólną nieruchomości będzie odtąd zarządzać nasza wspólnota mieszkaniowa, jej też zostanie przekazany cały majątek spółdzielni. Główny problem dotyczy jednak lokalu użytkowego wyodrębnioneg

 

Możliwość wykupienia mieszkania

Czy mam możliwość wykupienia mieszkania komunalnego mieszczącego się we Wrocławiu? Głównym najemcą była moja mama zmarła mama, a ja mieszkałam z nią od zawsze i nadal zajmuję lokal. Nie mam przydziału na to mieszkanie, obecnie przebywam czasowo za granicą, gdzie utrzymuję się z pensji partnera i zas

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »