.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego a prawa drugiego małżonka

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.03.2010

Mąż zakupił kiedyś (w trakcie trwania małżeństwa; mamy ustawową wspólność majątkową) nieruchomość. W umowie zapisano, że kupujący jest żonaty, a nabycia dokonuje do majątku osobistego. Notariusz poinformował kupującego, co należy do majątku osobistego każdego z małżonków. Co taka umowa oznacza dla mnie? Czy moje prawa do tej nieruchomości są takie jak męża, czy należy ona do jego majątku osobistego? Jak mam rozumieć te zapisy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego a prawa drugiego małżonka

Surogacja majątku

Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Art. 33 pkt 10 przewiduje tzw. surogację, która polega – ogólnie mówiąc – na zaliczeniu do majątku osobistego każdego z małżonków przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty tego z małżonków. Jak ujął to Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2000 r. (sygn. akt V CKN 50/00, „LexPolonica″ nr 386632), są dwie przesłanki surogacji: pierwsza, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku osobistego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz druga, aby przedmiot nabyty był uzyskany kosztem majątku osobistego. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy mąż sprzedaje samochód zakupiony przed powstaniem wspólności ustawowej i za uzyskane ze sprzedaży pieniądze kupuje nowy samochód w trakcie trwania wspólności ustawowej.

 

Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiot majątkowy, który jest surogatem dotychczasowego składnika majątku osobistego jednego z małżonków, może być zupełnie innej natury niż ten składnik.

 

Surogacja może być wielokrotna, tzn. kolejnymi surogatami sprzedanej rzeczy może być uzyskana kwota pieniężna lub kolejna rzecz.

Nabycie nieruchomości przez jednego z małżonków ze środków pochodzących ze składników majątku osobistego

Odnosząc powyższe rozważania do Pani sprawy, jeżeli mąż nabył nieruchomość ze środków pochodzących ze składników majątku osobistego, to wejdzie ona w skład tego majątku i będzie stanowiła jego wyłączną własność. W takim wypadku nabycie następuje z mocy prawa i nie jest wymagane uzyskanie jakiegokolwiek oświadczenia z Pani strony.

 

W razie zaistnienia między Państwem sporu co do tego, czy dany przedmiot wchodzi w skład majątku wspólnego, czy osobistego jednego z małżonków (a więc, czy nabycie nastąpiło w zamian za przedmioty pochodzące z majątku osobistego męża), może Pani jeszcze w trakcie trwania wspólności ustawowej, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze powództwa przeciwko mężowi, żądać ustalenia, że przedmiot ten stanowi składnik majątku wspólnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1998 r., sygn. akt III CKN 332/08).

 

W takim wypadku ciężar udowodnienia, że określony przedmiot majątkowy należy w wyniku surogacji do majątku osobistego, spoczywać będzie na mężu.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Jeżeli natomiast w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości wpisany jest mąż, podczas gdy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego (zgodnie z powyższymi rozważaniami), może Pani żądać na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo takie wyłącza powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim wypadku na mężu będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że prawo wpisane w księdze wieczystej na jego rzecz, a nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi jego majątek osobisty.

 

Reasumując, zgodnie z powyższymi rozważaniami, jeśli w Państwa wypadku zachodzi surogacja majątku, nabyta nieruchomość wchodzi w skład majątku osobistego męża i staje się on jej jedynym właścicielem.

 

W przeciwnym razie może Pani domagać się na drodze postępowania sądowego ustalenia, iż nabyta nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl