Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie gruntów od Lasów Państwowych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.01.2018

Jakie są możliwości nabycia gruntów od Lasów Państwowych? Jedna z budowli w moim gospodarstwie (silos) w jednej piątej leży na terenie należącym do Lasów Państwowych. Silos ten został zbudowany ok. 1983 r. Czy jest możliwość korekty granic tak, aby w całości znalazł się on na mojej działce? Wiem, że LP z zasady ziemi nie sprzedają.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie gruntów od Lasów Państwowych

Najłatwiej byłoby Panu zasiedzieć grunt pod budynkiem, czyli nabyć go przez zasiedzenie, jeśli budynek ten jest Pana własnością i usytuowany jest tam odpowiednią ilość czasu.

 

Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze – wówczas potrzeba 30 lat. Według § 2 tegoż artykułu po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

Zatem do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: samoistnego i nieprzerwanego posiadania oraz upływu ustawowego terminu. Samoistnym posiadaczem nieruchomości w rozumieniu art. 172 K.c. jest ten, który nią włada jak właściciel (art. 336 K.c.), czyli wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności (art. 140 K.c.) – vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2009r., II CSK 70/09.

 

Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest ten, kto włada nią jak właściciel (art. 336 K.c.), korzystając z niej z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nią (art. 140 K.c.)

 

Przed 1.10.1990 r. wyłączone było zasiedzenie nieruchomości państwowych, jednakże zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) co do osób, które były posiadaczami samoistnymi takich nieruchomości przed dniem 1.10.1990 r. kodeksowe terminy ulegają skróceniu o czas trwania tego posiadania, lecz nie więcej niż o połowę, czyli nie więcej niż o dziesięć i piętnaście lat. W orzeczeniu z dnia 16.04.2008r – V CSK 532/07 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że skróceniu według art. 10 ustawy z dnia 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny podlega ustawowy termin zasiedzenia, a nie czas posiadania w okresie, kiedy możliwość zasiedzenia nieruchomości będącej przedmiotem własności państwowej była wyłączona. Nadto w postanowieniu z dnia 10.07.2009- II CSK 69/09 Sąd Najwyższy przyjął, że doliczenie czasu posiadania poprzednika (art. 176 § 1 K.c.) ma także zastosowanie przy skróconym okresie posiadania potrzebnego do zasiedzenia na podstawie cytowanego wyżej art. 10 ustawy z dnia 28.07.1990r (Dz. U. Nr 55 poz. 321) o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

 

Jeśli jest to odpowiedni ustawowo czas – ma Pan prawo do ubiegania się o nabycie gruntu pod silosem przez zasiedzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 0 =

»Podobne materiały

Zasiedzenie na większej części nieruchomości

W 1982 r. babcia podarowała mojemu kuzynowi 1/2 nieruchomości z domem mieszkalnym, zawierając umowę używalności. Kuzyn miał prawo używać części mieszkalnej, a babcia z pomieszczenia gospodarczego zrobiła sobie małe mieszkanko (znacznie mniejsze niż 1/2 całości). Warunkiem darowizny była opieka

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »