.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na inny rodzaj kary

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 11.03.2010

Miesiąc temu aresztowano mojego partnera. Był poszukiwany dla odbycia kary z kilku wyroków (jazda pojazdami pod wpływem alkoholu, pobicie) – łącznie 12 lat. Czy słusznie obawiam się, że wykonywane przeze mnie telefony są na podsłuchu? Czy nasze prawo dopuszcza możliwość zamiany odbywania kary w zakładzie na dozór policyjny, skoro przez 3 lata skazany żył zgodnie z prawem i pracował?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na inny rodzaj kary

Stosowanie podsłuchów jako sposobu na gromadzenie materiału dowodowego przez organy ścigania

Odnosząc się w pierwszej kolejności do Pani pytania dotyczącego stosowania podsłuchów jako sposobu na gromadzenie materiału dowodowego przez organy ścigania, wskazać należy na regulację art. 237 Kodeksu postępowania karnego.

 

Powyższy artykuł reguluje dopuszczalność i sposób przeprowadzania kontroli i utrwalania rozmów, a przede wszystkim zawiera zamknięty katalog przestępstw, których podejrzenie popełnienia uzasadnia i uprawnia założenie podsłuchów.

 

Otóż zgodnie z § 3 tego artykułu „kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy” m.in.:

 

  1. zabójstwa,
  2. narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy,
  3. handlu ludźmi.

Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w stosunku do osoby podejrzanej

Ponadto § 4 stanowi, iż „kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem”.

 

Jak zatem widać, ustawodawca ograniczył możliwość stosowani podsłuchu jedynie do podejrzenia najcięższych przestępstw i najbardziej niebezpiecznych przestępców.

 

Mając na uwadze wskazane przez Panią przestępstwa, za które skazany został Pani partner, uznać należy, iż nie zachodzą żadne podstawy, aby organy ścigania mogły posłużyć się podsłuchem i obecnie kontrolować i utrwalać również Pani rozmowy telefoniczne.

Czy polskie prawo daje możliwość zamiany kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na inną karę lub inny środek karny?

Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie, to niestety polskie prawo nie przewiduje możliwości zamiany kary pozbawienia wolności, w szczególności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, na inną karę lub na inny środek karny.

 

Silnie niekorzystny jest dla Pani partnera wymiar kary (12 lat pozbawienia wolności) oraz fakt ukrywania się i uchylania od jej wykonania. Pewne jednak korzyści może przynieść, jak Pani wskazała, nienaganna postawa Pani partnera i jego życie bez konfliktu z prawem przez ostatnie 3 lata.

 

Otóż zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu karnego „skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

Warunkowe zwolnienie po odbyciu co najmniej połowy kary

Stosownie także do art. 78 § 1 „skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach”.

 

Pani partner w zasadzie nie może liczyć na zamianę kary na inną, łagodniejszą, a – jak się wydaje – jedyne, co mógłby osiągnąć, to ubiegać się o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary, jednakże wniosek taki miałby szanse na uwzględnienie dopiero po upływie połowy kary, to jest aż po 6 latach.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »