.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość żądania zmiany wyroku dotyczącego podziału majątku małżeńskiego

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 18.03.2011

W styczniu 2009 r. odbyła się nasza sprawa rozwodowa. Otrzymałam większą część majątku, ale sąd nie wziął pod uwagę rachunków oszczędnościowych męża – mimo że wiedział o ich istnieniu. Czy były mąż może wystąpić z regresem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani były mąż nie ma żadnego „regresu”. Pisze Pani, że dwa lata temu sąd orzekł w wyroku rozwodowym o podziale Państwa wspólnego majątku i w tym wyroku ustalił przypadające Państwu części tego majątku. Jeżeli mąż nie zgadzał się z dokonanym przez sąd podziałem, mógł wnieść apelację od wyroku rozwodowego w części orzekającej o podziale majątku.

 

Zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem”, a „jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia”. W myśl art. 328 strona może żądać uzasadnienia wyroku w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia sentencji wyroku lub od dnia doręczenia mu sentencji wyroku.

 

Po upływie terminu do złożenia apelacji wyrok staje się prawomocny i ostateczny. Dla Pani męża próba złożenia jakiegoś pozwu czy wniosku o powtórny czy inny podział majątku skończyłaby się odrzuceniem takiego żądania z uzasadnieniem, iż sprawa została już rozstrzygnięta i korzysta z tzw. „powagi rzeczy osądzonej”.

 

Mając na uwadze fakt, że wyrok, w którym sąd dokonał podziału Państwa majątku, jest ostateczny, teoretycznie mąż może złożyć wniosek o wznowienie postępowania, ale taka możliwość istnieje jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 401 i 403 Kodeksu postępowania cywilnego mąż mógłby żądać wznowienia postępowania z powodu jego nieważności:

 

  • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
  • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania,
  • lub jeżeli wykazałby, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym lub też został uzyskany za pomocą przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »