Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość żądania zmiany wyroku dotyczącego podziału majątku małżeńskiego

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 18.03.2011

W styczniu 2009 r. odbyła się nasza sprawa rozwodowa. Otrzymałam większą część majątku, ale sąd nie wziął pod uwagę rachunków oszczędnościowych męża – mimo że wiedział o ich istnieniu. Czy były mąż może wystąpić z regresem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani były mąż nie ma żadnego „regresu”. Pisze Pani, że dwa lata temu sąd orzekł w wyroku rozwodowym o podziale Państwa wspólnego majątku i w tym wyroku ustalił przypadające Państwu części tego majątku. Jeżeli mąż nie zgadzał się z dokonanym przez sąd podziałem, mógł wnieść apelację od wyroku rozwodowego w części orzekającej o podziale majątku.

 

Zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem”, a „jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia”. W myśl art. 328 strona może żądać uzasadnienia wyroku w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia sentencji wyroku lub od dnia doręczenia mu sentencji wyroku.

 

Po upływie terminu do złożenia apelacji wyrok staje się prawomocny i ostateczny. Dla Pani męża próba złożenia jakiegoś pozwu czy wniosku o powtórny czy inny podział majątku skończyłaby się odrzuceniem takiego żądania z uzasadnieniem, iż sprawa została już rozstrzygnięta i korzysta z tzw. „powagi rzeczy osądzonej”.

 

Mając na uwadze fakt, że wyrok, w którym sąd dokonał podziału Państwa majątku, jest ostateczny, teoretycznie mąż może złożyć wniosek o wznowienie postępowania, ale taka możliwość istnieje jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 401 i 403 Kodeksu postępowania cywilnego mąż mógłby żądać wznowienia postępowania z powodu jego nieważności:

 

  • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
  • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania,
  • lub jeżeli wykazałby, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym lub też został uzyskany za pomocą przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus dziesięć =

»Podobne materiały

Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód

Jestem kawalerem. Zamierzam kupić na kredyt mieszkanie własnościowe i wyposażyć je. Czy po zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku rozwodu, żona może dochodzić praw do połowy mieszkania, które ja nabyłem przed ślubem? Jak wygląda sprawa wymeldowania żony?

 

Podział domu z działką po odejściu żony

Jestem żonaty od 2005 r. W 2012 r. przekazałem żonie pieniądze na zakup połowy działki, robiąc notarialnie darowiznę. Tak więc działka jest własnością nas obojga. Dom budowałem za własne środki. W trakcie budowy, przed rokiem żona postanowiła odejść do innego mężczyzny i się wyprowadziła. Ja kontynu

 

Podział majątku jednego ze wspólników firmy

Jak wygląda podział majątku w przypadku posiadania przez męża firmy założonej w trakcie trwania małżeństwa przez 4 wspólników, jednym z nich jest mąż? Nie mamy i nigdy nie mieliśmy rozdzielności majątkowej, cały wkład w firmę był z majątku wspólnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »