.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość wykupienia mieszkania

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 29.06.2015

Czy mam możliwość wykupienia mieszkania komunalnego mieszczącego się we Wrocławiu? Głównym najemcą była moja mama zmarła mama, a ja mieszkałam z nią od zawsze i nadal zajmuję lokal. Nie mam przydziału na to mieszkanie, obecnie przebywam czasowo za granicą, gdzie utrzymuję się z pensji partnera i zasiłku, ale mieszkanie odwiedzam co miesiąc. Czy muszę udowodnić dochody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie widzę problemu w tym, aby ubiegać się o wykup mieszkania. Szkoda, że nie uregulowała Pani spraw mieszkania po śmierci mamy, ponieważ to wydłuży postępowanie.

 

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

 

Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich najmowanych lokali, w tym do lokali komunalnych. I prawo to miasto Wrocław respektuje, co wynika z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr XXXVII/2420/05.

W § 16 uchwały RM wskazuje się, że „poza przypadkami określonymi w art. 691 Kodeksu cywilnego Gmina może pod warunkiem braku zaległości w opłatach za lokal oraz spełnieniu kryteriów dochodowych zawierać umowy najmu na czas nieoznaczony z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do innego lokalu, zameldowanymi i zamieszkującymi w przedmiotowym lokalu co najmniej 5 lat. W przypadku, gdy lokal zajmowany przez osoby, o których mowa, posiada zbyt dużą powierzchnię użytkową w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, Gmina zaproponuje zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni”. Oznacza to, że gmina zdaje sobie sprawę z funkcjonowania art. 691 Kodeksu cywilnego oraz że nie stosuje w tym przypadku żadnego kryterium dochodowego. Zresztą takie kryterium w przypadku wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy jest po prostu niedopuszczalne w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Musi więc Pani udać się do właściwego wydziału urzędu miasta i złożyć wniosek o uznanie wstąpienie w stosunek najmu po zmarłej mamie na podstawie art. 691 Kodeksu. Proszę zabrać ze sobą umowę najmu, w której widnieje ani jako mieszkanka oraz akt zgonu mamy.

 

Po zmianie umowy najmu w taki sposób, że zostanie Pani wpisana jako najemca, może się Pani strać o wykup mieszkania komunalnego. Musi Pani jednak mieć świadomość, że nie wszystkie mieszkania komunalne gmina przeznacza do sprzedaży i jest to jej prawo właścicielskie. To właściciel decyduje, czy chce się pozbyć swojego mienia, czy też nie. Tego, czy Pani lokal jest przeznaczony do sprzedaży, dowie się Pani w urzędzie, a jeśli ma Pani możliwość dotarcia do tego dokumentu (zazwyczaj na stronach internetowych gminy), w uchwale Rady Miasta Wrocławia w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Kwestie związane z samym wykupem i bonifikatami są w przypadku Miasta Wrocław uregulowane w uchwale z dnia 27 lutego 1998 roku (wielokrotnie zmienianej) Nr XLIX/697/98. Według tej uchwały oraz informacji na stronie internetowej urzędu każdy najemca może wystąpić o wykup, o ile uregulowane są kwestie związane z prawem najmu. Wniosek składa się do Biura Sprzedaży Lokali przy ul. G. Zapolskiej 4. Należy złożyć wniosek, umowę najmu oraz oświadczenia, których treść znajdzie Pani na stornie internetowej. Według informacji urzędu taka sprawa załatwiana jest w terminie ok. 8 miesięcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton