Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość usunięcia byłego męża ze wspólnej nieruchomości

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 03.09.2010

Pomiędzy mną a byłym mężem trwa już dwa lata sprawa o podział majątku, czyli mieszkania, na którego zakup środki podarowali nam moi rodzice. Były mąż niszczy nieruchomość, nie płaci za media. Znęca się psychicznie i fizycznie nad naszymi dziećmi. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie eksmisja byłego męża może być raczej trudnym zadaniem.

 

Z Pani pytania wynika, że mieszkanie, w którym Pani i Pani były mąż zamieszkujecie, stanowił składnik majątku wspólnego małżeńskiego.

 

W wyniku rozwodu wspólność ustawowa małżeńska ustała, a do majątku wspólnego stosować należy art. 46 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym „w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku”.

 

Wskutek ustania wspólności ustawowej dotychczasowa wspólność majątkowa ulega przekształceniu ze wspólności łącznej we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego i zbliżoną do współwłasności w częściach ułamkowych.

 

W chwili obecnej razem z mężem jest więc Pani współwłaścicielem nieruchomości. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Ze względu na to, że jesteście Państwo współwłaścicielami mieszkania, a przepisy prawa nie przewidują możliwości wyeksmitowania współwłaściciela ze wspólnego mieszkania (niezależnie od oceny tego, czy Pani były mąż swoim rażącym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie), to gdyby wniosłaby Pani o eksmisję męża ze wspólnej nieruchomości, sąd z pewnością oddaliłby takie powództwo.

 

W Pani sprawie nie znajdzie bowiem zastosowania art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim „współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

 

Przepis powyższy odnosi się jednak do innych stosunków prawnych niż własność (a Państwo są współwłaścicielami mieszkania). Te przepisy można stosować w przypadku najmu lokalu czy zajmowania lokalu na podstawie umowy użyczenia lub spółdzielczego prawa do lokalu.

 

Pani były mąż nie może być traktowany jako lokator. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy „ilekroć jest w niej mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności”. Pani były mąż nie może być uznany za lokatora, ponieważ jest osobą używającą mieszkania na podstawie prawa własności.

 

Zamiast eksmisji może więc Pani żądać ustalenia przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania do czasu podziału majątku przez sąd.

 

Może Pani natomiast wystąpić do byłego męża z roszczeniem o zapłatę należności związanych z korzystaniem ze wspólnego mieszkania (rachunki za media, podatki itp.). Może Pani żądać od Pani byłego męża, aby zapłacił Pani połowę kosztów. Jeśli mąż odmówi dobrowolnego spełnienia Pani żądania, wówczas konieczne będzie skierowanie pozwu do sądu.

 

Podstawą Pani żądania będzie tutaj art. 207 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

Z przepisu powyższego wynika spoczywający na obydwu byłych małżonkach obowiązek ponoszenia po połowie wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną, czyli z ich byłym majątkiem wspólnym. W przypadku braku partycypacji przez jednego z byłych małżonków w kosztach związanych z utrzymaniem tego majątku, drugiemu z byłych małżonków służy roszczenie o zwrot połowy wszystkich kosztów. Może on wystąpić także z powództwem o nakazanie przez sąd drugiemu eks-małżonkowi ponoszenia kosztów i ciężarów związanych z przedmiotem współwłasności byłych małżonków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - pięć =

»Podobne materiały

Porozumienie w kwestii podziału majątku

Ja i były mąż jesteśmy właścicielami samochodu. Chcemy, by po rozwodzie pojazd został własnością męża. Czy muszę mieć sądowy podział majątku, czy wystarczy nasze porozumienie w kwestii podziału majątku? Jak to najszybciej rozwiązać?

 

Sprzedaż mieszkania z majątku odrębnego i zasada surogacji

Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam mieszkanie w formie darowizny. Jak rozumiem, po ślubie nie weszło ono do majątku wspólnego. Obecnie chciałabym je sprzedać i pieniądze odłożyć na lokatę. Jak mogę się zabezpieczyć przed tym, by pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie stały się majątki

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »