.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość umorzenia opłaty za przechowanie zatrzymanych w depozycie towarów

Niecały rok temu musiałem zostawić na dwa miesiące towary w depozycie w urzędzie celnym. Przedmioty te zostały mi zabrane na granicy, za co zapłaciłem mandat karny. Kilka dni temu otrzymałem polecenie zapłaty za przechowywanie tych towarów. Czy muszę zapłacić za depozyt, czy mogę jakoś tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne urząd celny pobiera opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za przechowanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania.

 

Stawki tych opłat określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 

Kwota opłaty jest ustalana przez organ celny w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Bez znaczenia jest tutaj fakt zapłacenia przez Pana mandatu karnego.

 

Zgodnie z art. 93 b Prawa celnego „opłaty podlegają odpowiednio zwrotowi lub umorzeniu, gdy okaże się, że w chwili ich uiszczenia lub ustalenia, kwota tych opłat była nienależna”.

 

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego nie wynika, aby kwota żądana przez urząd za przechowanie towaru była nienależna. Działanie urzędu znajduje bowiem oparcie w przepisach prawa.

 

Ponadto zgodnie z art. 93 b ust. 5 „w odniesieniu do zwrotu lub umorzenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego, dotyczące zwrotu lub umorzenia należności przywozowych”. Kwestie dotyczące zwrotów i umorzeń należności celnych uregulowane są w przepisach: Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Przepisy powyższych aktów bardzo szczegółowo i drobiazgowo regulują kwestie dotyczące zwrotów lub umorzeń należności przywozowych. Trudno jest tutaj szczegółowo wymienić i opisać poszczególne sytuacje, które skutkują zwrotem lub umorzeniem należności. Do najważniejszych przypadków należą następujące sytuacje:

 

  1. Gdy obliczona i zaksięgowana przez organ celny kwota należności nie była kwotą prawnie należną w całości lub w części. Przypadek ten obejmuje więc sytuacje, w których, np. w wyniku nieprawidłowego określenia wartości celnej, niewłaściwej klasyfikacji towarowej, niezastosowania „preferencji taryfowych” lub zwolnienia od należności, została określona i zaksięgowana kwota należności, która nie była prawnie należna lub kwota ta została obliczona i zaksięgowana w wysokości wyższej niż prawnie należna.
  2. Unieważnienia zgłoszenia celnego.
  3. Nieprzyjęcia przez importera towaru wadliwego lub niezgodnego z warunkami kontraktu.
  4. Gdy towary zostały wysłane do odbiorcy w wyniku pomyłki nadawcy (art. 900 ust. 1 lit h).
  5. Gdy towary okazały się niezdatne do użytku przewidzianego przez odbiorcę z powodu oczywistej faktycznej pomyłki w jego zamówieniu (art. 900 ust. 1 lit. i).
  6. Gdy towary dotarły do odbiorcy po ostatecznym terminie dostawy, który został przewidziany w umowie. 

 

Z pytania nie wynika jednak, aby zachodziła któraś z powyższych sytuacji.

 

Moim zdaniem jedyną szansę na umorzenie opłaty za przechowanie towaru daje art. 42 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym jednostkom budżetowym (a taką jednostka jest urząd celny), państwowym zakładom budżetowym, państwowym gospodarstwom pomocniczym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, m.in. w przypadku uzasadnionym względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa. Przypadek uzasadniony względami społecznymi lub gospodarczymi jest przesłanką o charakterze uznaniowym.

 

Może Pan więc wystosować wniosek do naczelnika urzędu celnego o umorzenie opłaty depozytowej powołując się np. na swoją trudną sytuację finansową.

 

Od uznania naczelnika urzędu celnego będzie zależeć, czy przedstawione przez Pana uzasadnienie wniosku daje podstawę do umorzenia opłaty.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl