.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość ponownego podwyższenia alimentów

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.03.2010

Ja i mąż mamy dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Mąż ma też jedno dziecko z poprzedniego związku, płaci na nie alimenty. Ja nie pracuję, a zarobki męża wynoszą ok. 2000 zł netto na miesiąc. Jego była partnerka wniosła o podwyżkę alimentów – czy sąd może ją orzec? Jak tego uniknąć (nasza sytuacja finansowa jest trudna)? Dodam, że ostatnia podwyżka miała miejsce 9 miesięcy temu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość ponownego podwyższenia alimentów

Roszczenie osoby uprawnionej do alimentów o podwyższenie świadczenia

Podstawą roszczenia osoby uprawnionej do alimentów o podwyższenie alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.). Stosownie do tego przepisu, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Innym ważnym przepisem, który sąd weźmie pod uwagę w toku postępowania o podwyższenie alimentów, jest przepis art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Ten przepis stanowił podstawę poprzedniego orzeczenia o alimentach, jak również będzie brany pod uwagę przy ewentualnym podwyższeniu alimentów, które obecnie płaci ojciec na dziecko.

Żądanie podwyższenia alimentów

Z powyżej wskazanego przepisu wynika, że można żądać podwyższenia alimentów w razie zmiany stosunków. Ta zmiana stosunków może polegać na wzroście usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub na zwiększeniu się możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentów, np. ojca dzieci.

 

Ustalenie przez sąd, że nastąpiła zmiana stosunków, następuje przez porównanie potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego z daty orzeczenia alimentów w dotychczasowej wysokości ze stanem istniejącym w dacie rozstrzygania o podwyższeniu.

 

Aby uzyskać podwyższenie alimentów, powód musi wykazać w toku postępowania, że koszty utrzymania dziecka od czasu ostatniego orzeczenia o alimentach wzrosły lub też wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dzieci w takim stopniu, że te okoliczności uzasadniają podwyższenie alimentów.

Niezasadność roszczenia powódki o podwyższenie alimentów

Argumentem ojca dziecka w postępowaniu o podwyższenie alimentów, wskazującym na niezasadność roszczenia powódki, będzie z pewnością okoliczność, że od czasu ostatniej podwyżki alimentów w wysokości upłynął krótki okres – kilka miesięcy (a więc potrzeby dziecka nie miały szansy wzrosnąć). Można też wykazywać, że od czasu zasądzenia alimentów nie wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dzieci. W odpowiedzi na pozew można również wykazywać, że pozwany ma również inne dzieci, w tym dziecko niepełnosprawne, których potrzeby winien zaspokajać, a także ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec jego niepracującej żony (dobrze byłoby wskazać, dlaczego żona nie pracuje). Być może warto wskazać, że możliwości zarobkowe ojca dziecka zmalały.

 

Warto podkreślić, jakie konieczne koszty ponosi ojciec dzieci w związku z koniecznością rehabilitacji i leczenia swojego niepełnosprawnego dziecka.

Pozew o podwyższenie alimentów złożony w niedługim czasie po poprzednim podwyższeniu 

To, czy sąd podniesie alimenty zasądzone na dziecko, będzie zależało od wielu czynników. Myślę, że jedną z ważniejszych okoliczności mających znaczenie dla sprawy będzie czas, jaki minął od zasądzenia alimentów.

 

Warto pamiętać, że zakres obowiązku alimentacyjnego zależy nie od faktycznego dochodu, jaki uzyskuje ojciec dziecka, ale od jego możliwości zarobkowych i materialnych. Dochód osoby i jej możliwości zarobkowe i materialne nie są pojęciami równoważnymi. W sprawie o alimenty sąd bada, jaki dochód mógłby uzyskać zobowiązany do alimentów, gdyby wykorzystywał wszystkie swoje możliwości wynikające z wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Z drugiej strony, usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania (czyli również matki dziecka) oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

Czy to że pozwany o alimenty ma również inne dzieci w nowym związku ma wpływ na wysokość zasądzonych świadczeń?

To, że ojciec dziecka ma również inne dzieci, w stosunku do których ma obowiązek alimentacyjny, nie powoduje samo w sobie, że wszystkie dzieci powinny otrzymywać alimenty w takiej samej wysokości. Każde dziecko posiada różny zakres usprawiedliwionych potrzeb, dlatego też zobowiązany do alimentacji powinien przyczyniać się do utrzymania dzieci odpowiednio do ich konkretnych potrzeb.

 

Można natomiast podnieść w odpowiedzi na pozew o alimenty, że podwyższenie alimentów na jedno z dzieci spowoduje, że jego ojciec będzie musiał ograniczyć środki przekazywane na potrzeby swoich pozostałych dzieci, ponieważ w obecnej sytuacji nie ma on obiektywnych możliwości zwiększenia swoich możliwości zarobkowych.

 

Ważne w sprawie są twierdzenia powoda zawarte w pozwie i to, czy wykazano, że potrzeby dziecka wzrosły, oraz jakie dowody na potwierdzenie tej tezy (lub dotyczące wzrostu możliwości zarobkowych ojca dziecka) zostały wskazane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »