.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość ograniczenia kontaktów z dzieckiem byłemu mężowi

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.12.2009

Mój mąż ma kryminalną przeszłość. Od dwóch lat mieszkamy osobno, mąż nie interesuje się naszym dzieckiem. Odgraża się jednak, że będzie się starał o możliwość zabierania dziecka do siebie. Nie chciałabym do tego dopuścić, ponieważ jest on człowiekiem agresywnym, uzależnionym od narkotyków oraz może dawać wątpliwy moralnie przykład naszemu dziecku. Czy on ma szanse uzyskać prawo do przebywania z dzieckiem sam na sam? Czy mogę doprowadzić do nakazu widywania się z dzieckiem tylko w mojej obecności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość ograniczenia kontaktów z dzieckiem byłemu mężowi

Prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem 

Po ostatniej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r., kontakty rodziców z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Co więcej, kontakty rodziców z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej oraz od stopnia wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Tym samym rodzic mający ograniczoną władzę rodzicielską, czy też w ogóle jej pozbawiony, może mieć ustalone kontakty z dzieckiem. Podobnie będzie w przypadku rodzica niepłacącego alimentów na dziecko.

Sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) kontakty rodzica z dzieckiem mogą w szczególności polegać na:

 

  • przebywaniu z dzieckiem (w grę wejdą odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
  • bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem,
  • utrzymywaniu korespondencji,
  • korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (w tym ze środków komunikacji elektronicznej, a więc np. za pośrednictwem e-maila, „Skype′a”, „gadu-gadu” czy czatu).

 

Powyższe sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem są przykładowe i nie wyczerpują wszystkich możliwości.

Rozwód z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dzieckiem

Sąd przy okazji sprawy o rozwód będzie musiał zająć się kwestią kontaktów z dzieckiem. Stosownie do art. 58 § 1 K.r.io. w wyroku orzekającym rozwód, obok rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, będzie musiało się znaleźć rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd przede wszystkim ma obowiązek uwzględnić w tej kwestii porozumienie rodziców, jeśli nie pozostaje ono w sprzeczności z dobrem dziecka. Ustawodawca w nowelizacji stoi na stanowisku, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców (czy to na skutek okoliczności faktycznych, czy też na mocy orzeczenia sądu, w którym sąd powierzył wykonywanie pieczy nad dzieckiem jednemu z nich), to rodzice na drodze porozumienia powinni określić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich. Dopiero w przypadku braku porozumienia o sposobie realizacji kontaktów z dzieckiem postanowi sąd po odebraniu oświadczeń od rodziców, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

Tym samym na rozprawie rozwodowej winna Pani przedstawić swoją propozycję w kwestii kontaktów ojca z dzieckiem i uzasadnić ją, mając na uwadze dobro Waszego dziecka.

Ograniczenie ojcu kontaktów z dzieckiem

Sąd ograniczy kontakty ojca z dzieckiem, jeśli wymagać tego będzie dobro dziecka. Przykładowo może Pani zaproponować następujące sposoby ograniczenia kontaktów ojca z dzieckiem:

 

  • zakaz spotykania się z dzieckiem,
  • zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakaz porozumiewania się na odległość.

Czy sąd może zakazać utrzymywania kontaktów ojca z dzieckiem?

W skrajnych wypadach możliwe jest także orzeczenie zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeśli kontakty te mogłyby zagrozić lub naruszyć dobro dziecka.

 

Uważam, iż z uwagi na uzależnienie Pani męża jego kontakty z dzieckiem winny zostać przez sąd w wyroku rozwodowym ograniczone, zwłaszcza poprzez zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż sąd skieruje Państwa na konsultację do placówki rodzinnej w celu ustalenia, jakie są relacje ojca z dzieckiem, oraz czy ojciec jest w stanie spełnić swoje funkcje rodzicielskie względem dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl