.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość rozliczenia się na zasadach karty podatkowej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.04.2018

Rejestrując działalność zadeklarowałem kartę podatkową jako sposób rozliczeń, nie złożyłem jednak deklaracji PIT-16. Urząd skarbowy twierdzi, że za ubiegły rok muszę rozliczyć się na zasadach ogólnych. Skierowałem do US pismo z czynnym żalem za niezłożenie PIT-16 w terminie. Czy mam jeszcze jakąś możliwość rozliczenia się na zasadach karty podatkowej za 2017 rok? Czy już nic nie da się zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość rozliczenia się na zasadach karty podatkowej

Fot. Fotolia

Karta podatkowa stanowi uproszczoną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wszelkie kwestie związane z kartą podatkową uregulowane są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

W celu skorzystania z karty podatkowej podatnicy muszą spełnić warunki określone w art. 25 ustawy. Przepis ten stanowi, że podatnicy prowadzący działalność, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

 

Termin złożenia wniosku określa natomiast art. 29 ustawy. W myśl tego przepisu wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Z powyższego przepisu wynika, że oprócz zaznaczenia na formularzu CEIDG-1 wyboru karty podatkowej należy również dołączyć (lub złożyć osobno w US) formularz PIT-16.

 

Na podstawie tego formularza naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. W oparciu o tę decyzję podatnik płaci co miesiąc stały podatek w formie karty podatkowej.

 

Niestety, ale termin na złożenie PIT-16 nie może zostać przywrócony, co oznacza, że złożenie czynnego żalu w zakresie PIT-16 nie pomoże. Za 2017 rok nie może Pan być opodatkowany na zasadach karty podatkowej.

 

Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z dnia 14.10.1998 r., III SA 821/97.

 

Podobną tezę można przeczytać w Komentarzu do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Bartosiewicz Adam i Kubacki Ryszard, ABC, 2011). W książce wskazano:

 

„Oba powyższe terminy mają charakter terminów prawa materialnego (nie są bowiem związane z żadnym postępowaniem). Taki ich charakter skutkuje tym, że terminy te nie mogą być przywrócone. (…) Termin do wyboru formy opodatkowania ryczałtem ma jednocześnie (jak większość terminów prawa materialnego) charakter zawity. Powyższe oznacza, że po jego upływie następuje definitywne – w odniesieniu do danego roku podatkowego – wygaśnięcie uprawnienia do wnioskowania o opodatkowanie w formie karty podatkowej (prekluzja).

 

Uchybienie tym terminom skutkuje definitywnym pozbawieniem podatnika prawa do wnioskowania o opodatkowanie kartą podatkową w danym roku podatkowym. Wniosku nie można skutecznie złożyć po upływie terminu, a ten jest nieprzywracalny.”

 

Pośrednio wynika to również z faktu, że skoro podatek na karcie podatkowej wymierzany jest w formie decyzji naczelnika urzędu skarbowego to niemożliwe jest, aby naczelnik wydał decyzję z datą wsteczną.

 

Podsumowując, niestety ale w świetle przedstawionych argumentów nie ma możliwości, aby skorzystał Pan z karty podatkowej za rok 2017 rok.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl