Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość dobrowolnego poddania się karze

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.07.2017

Otrzymałem wezwanie z sądu, w którym sąd zawiadamia mnie o terminie rozprawy jako obwinionego o wykroczenie z art. 51 § 2 Kodeksu wykroczeń. Wiem, że istnieje możliwość dobrowolnego poddania się karze. Jak będzie wyglądało takie postępowanie? Jaka kara mnie czeka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan obwiniony w sprawie o czyn z art. 51 § 2 K.w. Zastanawia się Pan, jak będzie wyglądało postępowanie.

 

W pierwszej kolejności winien Pan udać się do sądu i zapoznać z aktami sprawy. Jako obwiniony jest Pan stroną postępowania, co powoduje, że w każdym momencie może Pan zapoznać się z aktami postępowania. Uzyskując dostęp do akt sprawy dowie się Pan co jest podstawą Pańskiego oskarżenia, a także jakie policja (organ ścigania) przedstawił dowody na poparcie wniosku o ukaranie.

 

Dopiero po zapoznaniu się z aktami postępowania, będzie Pan wiedział jaką linię obrony obrać dla potrzeb postępowania, a zatem jakie argumenty będzie Pan mógł przedstawić we wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Wniosek taki składa się do sądu właściwego dla rozpoznania sprawy przeciwko Panu. W zależności od tego co Pan ma na swoje usprawiedliwienie, czy kiedykolwiek był Pan karany, taka winna być treść wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

 

Zgodnie z art. 51 § 2 K.w., jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Jak mniemam zależy Panu w szczególności na grzywnie, a to powoduje, że o ile Pana sytuacja majątkowa nie jest nazbyt dobra, bądź też jest delikatnie rzecz ujmując ciężka, wówczas winien Pan przedłożyć stosowane dokumenty ją potwierdzające, tj. odpis umowy o pracę, umowy kredytu, pożyczki, zapomogi finansowe.

 

Przedkładając takie dokumenty sąd może wydać wyrok nakazowy, w którym uwzględni Pana żądanie. Co do zasady grzywna w takich przypadkach wynosi od 150 zł do 300 zł. Oczywiście nie ma Pan gwarancji, że wniosek zostanie uwzględniony, lecz nie składając wniosku się Pan nie przekona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 5 =

»Podobne materiały

Zatarcie skazania

Kilka lat temu popełniłem przestępstwo – pobiłem inną osobę. Zostałem skazany na dwa lata z warunkowym zawieszeniem. Mój wyrok powoli dobiega końca. Czy mogę usunąć fakt popełnienia przestępstwa z moich akt? Zależy mi na zaświadczeniu o niekaralności, a do tego konieczne jest zatarcie ska

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »