.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwe roszczenia wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego

Miałem kolizję drogową spowodowaną przez innego kierowcę. Mój samochód został poważnie uszkodzony. Jest to nowe auto, dlatego chciałbym, by ubezpieczyciel sprawcy pokrył koszty naprawy w serwisie. Czy oprócz tego moje roszczenia wobec sprawcy mogą dotyczyć np. utraty wartości pojazdu, konieczności obycia się bez samochodu przez pewien czas itp.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, przede wszystkim wskazać należy, iż sprawca szkody, a wraz z nim zakład ubezpieczeń, z którym sprawcę szkody łączy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody.

 

Przez szkodę natomiast zgodnie z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego należy rozumieć nie tylko straty, które poszkodowany poniósł, lecz także korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z 12.10.2001 r., sygn. akt III CZP 57/01, stwierdził, że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Swoje stanowisko Sąd Najwyższy uzasadnił tym, że z przepisu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie to zatem nic innego jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten reprezentowałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, więc kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości.

 

Wobec powyższego wskazać należy, iż jak najbardziej należy się Panu rekompensata utraconej wartości rynkowej pojazdu, a więc roszczenie o wypłatę z tego tytułu odszkodowania.

 

Dlatego też powinien Pan zwrócić się z tym roszczeniem do zakładu ubezpieczeń, wnosząc o dokonanie wyceny Pana pojazdu pod kątem utraty przez niego wartości rynkowej w związku z powstałą szkodą. Warto by także zasięgnąć w tym zakresie opinii niezależnego rzeczoznawcy, by móc zweryfikować ewentualny wynik oszacowania dokonanego przez zakład ubezpieczeń.

 

W razie odmowy uznania przez zakład ubezpieczeń, iż należy się Panu odszkodowanie z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu, lub ustalenia tego odszkodowania na kwotę niższą niż rzeczywiście należna, przysługiwało będzie Panu prawo wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę tego odszkodowania lub o zapłatę różnicy pomiędzy otrzymanym a rzeczywiście należnym odszkodowaniem.

 

Natomiast jeżeli chodzi o odszkodowanie z tytułu pozostawania przez Pana przez czas naprawy uszkodzonego pojazdu bez samochodu, to w zasadzie nie jest ono szkodą samą w sobie. Szkodą jest natomiast np. koszt wynajęcia pojazdu zastępczego na czas tej naprawy.

 

Wskazać jednakże należy, iż wynajęcie pojazdu zastępczego jest uzasadnione w przypadkach, gdy brak takiego pojazdu naraziłby Pana na dalsze szkody, np. w postaci utraconych zarobków. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiły się różne koncepcje tak powstałej szkody, nawet przyjęcie, iż już sam brak pojazdu stanowi szkodę w majątku poszkodowanego. W praktyce sądowej jednak takie roszczenie, niepoparte odpowiednimi dokumentami świadczącymi np. o konieczności korzystania przez Pana z pojazdu służbowo lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wskazującymi na poniesioną w związku z tym szkodę (np. różnica w utargu w porównaniu z wcześniejszymi okresami), miałoby relatywnie małe szanse na uwzględnienie przez sąd.

 

Ważne jest zatem, aby te utracone korzyści zostały właśnie należycie wykazane i najlepiej potwierdzone dokumentami. Trzeba również pamiętać, iż zakład ubezpieczeń odpowiada jedynie za normalne następstwa związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a zatem powstałe w sposób logicznie i praktycznie bezpośrednio związany z tym zdarzeniem.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl