Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mobbing w miejscu pracy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 08.05.2013

Czy działania takie jak: krytykowanie, ośmieszanie, rozsiewanie plotek w miejscu pracy przez współpracowników, mogą zostać uznane za mobbing? Mój pracodawca twierdzi, że nie, i nie potrafi mi pomóc. Te zachowania trwają już od kilku lat, a ja już nie mam siły, żeby dłużej je znosić. Proszę o poradę, do kogo mogę się zwrócić o pomoc.

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Okoliczności sprawy i zachowanie współpracujących osób wskazują, że możemy mieć do czynienia z mobbingiem, dlatego odmienna ocena sytuacji przez przełożonego jest zdecydowanie zbyt kategoryczna. Wynika ona zapewne z braku woli przeciwdziałania temu zespołowi zjawisk, a być może także z błędnego przekonania, że mobbingu może dopuszczać się tylko przełożony, a nie osoby zajmujące równoległe do pokrzywdzonego miejsce w służbowej hierarchii.

 

Przede wszystkim na pracodawcy spoczywa obowiązek nałożony ustawą, aby przeciwdziałać mobbingowi (art. 943 § 1 Kodeksu pracy – dalej K.p.). W świetle definicji ustawowej: „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art. 943 § 2 K.p.). Nie oznacza to więc, że współpracownicy nie mogą dopuszczać się mobbingu, nie musi go dokonywać bezpośrednio sam pracodawca.

 

Przykładowo cechy mobbingu w miejscu pracy wykazują działania takie, jak: unikanie rozmów, niedawanie możliwości odezwania się, traktowanie „jak powietrze”, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, zlecanie wykonania prac bezsensownych, odbieranie wcześniej przydzielonych zadań lub odwrotnie, zarzucanie pracą przerastającą możliwości i kompetencje w celu zdyskredytowania, zmuszanie do prac szkodliwych dla zdrowia, poniżające i upokarzające gesty, spojrzenia (W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 8, C.H. Beck, 2011).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak wskazała Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w postanowieniu z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt II PK 252/09): „O mobbingu można mówić wtedy, gdy w pierwszej kolejności następuje uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, a dopiero działania o takim charakterze rodzą skutki w postaci: po pierwsze – zaniżonej samooceny przydatności zawodowej, lub po drugie – poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania go, bądź po trzecie – wyeliminowania z zespołu pracowników. Wszystkie przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Warunkiem koniecznym mobbingu jest to, aby pracownik był obiektem wskazanego wyżej oddziaływania, które według obiektywnej miary (a nie jego subiektywnego odczucia) może być ocenione za wywołujące przynajmniej jeden ze skutków określonych w art. 943 § 2 KP”.

 

Jeżeli obserwuje Pan u siebie takie skutki, biorąc pod uwagę czas trwania tej sytuacji, to zgodnie z treścią przepisu art. 943 § 3 K.p.: „pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Kwoty zadośćuczynienia można dochodzić w cywilnym procesie. Powinno ono być adekwatną rekompensatą za psychiczne upokorzenie, krzywdę, cierpienie, negatywne skutki w sferze życia zawodowego u poszkodowanego mobbingiem.

 

Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie stanowi art. 943 K.p. w zw. z art. 23, art. 24 § 1 i art. 448 Kodeksu cywilnego, które formułują zasady ochrony dóbr osobistych przynależnych każdej osobie fizycznej, jak zdrowie, wolność, cześć, a ponadto – co wynika z orzecznictwa – dobre imię, renoma, dobra opinia w środowisku pracy. Rozstrój zdrowia wskutek naruszenia dóbr osobistych powinien być udowodniony przed sądem opinią biegłego lekarza (lekarzy) określonej specjalności, zeznaniami świadków (np. rodziny czy współpracowników), dokumentami (historie leczenia i choroby, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, wyniki badań, konsultacji psychologicznych itd.).

 

„Roszczenie ofiary mobbingu o zadośćuczynienie krzywdzie na podstawie art. 943 § 3 KP aktualizuje się wyłącznie w razie udowodnienia przez poszkodowanego skutku mobbingu w postaci rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych” (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 7 maja 2009 r., sygn. akt III PK 2/09). Ponadto: „ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach” (tak: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN w wyroku z 14 listopada 2008 r., sygn. akt II PK 88/08).

 

Mobbing może być również podstawą do rozwiązania przez pracownika stosunku pracy. Oświadczenie o jego rozwiązaniu powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w art. 943 § 2 K.p. (zob. definicja mobbingu). W takim przypadku pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4 i 5 K.p.). Obecnie, od 1 stycznia 2012 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500 zł brutto. Obu roszczeń, tj. o zadośćuczynienie i odszkodowanie, można dochodzić także łącznie.

 

W toku ewentualnego procesu przed sądem należy oczywiście dowieść istnienia mobbingu. Ostatecznie jednak to sąd rozpoznający sprawę oceni, czy sytuacja ta nosi znamiona mobbingu, a przeprowadzona analiza sprawy może posłużyć Panu do prześledzenia okoliczności faktycznych pod kątem możliwości udowodnienia tego stanu.

 

 

 

 

Stan prawny z 14.02.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wyróżniki zachowania o charakterze mobbingowym – krzyczenie, wyzywanie, publiczne upokarzanie, zastraszanie

Pracuję jako sprzedawca w sklepie. Kilka miesięcy temu zmienił się mój przełożony i ostatnio doszło do kilku niemiłych sytuacji. Po sprzeczce z innym pracownikiem przełożony zaczął na mnie krzyczeć, wyzywać i zastraszać. Poprosiłam spokojnie o wyjaśnienie, a wtedy on stwierdzi

Co to jest mobbing w świetle prawa?

Chciałabym się dowiedzieć, co to jest mobbing, bo nie wiem, czy następujące zachowanie można traktować jako mobbing. Otóż księgowa w mojej firmie, która jest na wyższym stanowisku niż ja, wyżywa się na mnie i odsunęła mnie od części obowiązków. Nie mam właściwie zajęć w pra
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »