Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mniej płatna praca i zmniejszenie alimentów

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 25.11.2010

Płacę od dwóch lat alimenty na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Jakiś czas temu zmieniłem pracę i zarabiam obecnie dużo mniej niż wcześniej, alimenty stanowią obecnie ponad 50% mojej pensji. Co mogę zrobić, by je zmniejszyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym środkiem prawnym służącym obniżeniu świadczenia alimentacyjnego jest powództwo o obniżenie świadczenia alimentacyjnego złożone do sądu rodzinnego.

 

Zgodnie z uregulowaniem art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io) „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Dotyczy to również wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – np. poprzez uzyskanie zdolności uprawnionego do samodzielnego utrzymania się.

 

W obecnym stanie prawnym na zasadzie art. 133 K.r.io. § 3 „rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się”.

 

W podanym przez Pana przypadku określoną przez przepis „zmianę stosunków” stanowi zmniejszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, w związku ze zmianą pracy na mniej płatną.

 

Powyższe należy rozpatrzyć w kontekście uregulowania art. 136 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych”.

 

Oznacza to, iż dobrowolne uszczuplenie majątku przez zobowiązanego do alimentacji w okresie trzech lat od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego nie jest uwzględniane przez sąd rodzinny jako usprawiedliwione pogorszenie sytuacji materialnej zobowiązanego, co skutkuje niemożnością powoływania się przez zobowiązanego na takie uszczuplenie jako okoliczność usprawiedliwiającą zmniejszenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego.

 

Dlatego w niniejszej sprawie, z uwagi na powstanie obowiązku alimentacyjnego 2 lata temu (nie minęły 3 lata od orzeczenia w sprawie alimentów) istotne dla oceny, czy istnieje realna szansa na obniżenie alimentów, jest wskazanie, dlaczego zmienił  Pan pracę na mniej płatną.

 

Jeżeli zmusiła Pana do tego sytuacja ekonomiczna – np. został Pan zwolniony, poprzednia firma podupadała, kierowały Panem względy zdrowotne – myślę, że uzasadnione będzie wniesienie powództwa o obniżenie alimentów.

 

Co innego, gdy niekorzystne zmiany w sytuacji zarobkowej zobowiązanego nie znajdują usprawiedliwienia w całokształcie towarzyszących im okoliczności i mówiąc ogólnie, w świetle zasad współżycia społecznego dadzą się wytłumaczyć jako świadomie skierowane przeciwko interesom uprawnionego, np. zobowiązany podjął pracę mniej płatną. Wówczas proponuję poczekać na upływ trzyletniego terminu od orzeczenia w sprawie o alimenty i wówczas dochodzić ich obniżenia. Działanie w warunkach opisanych we wskazanym powyżej art. 136 K.r.io. może bowiem doprowadzić do oddalenia powództwa.

 

Z drugiej jednak strony, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 12.03.1973 r., sygn. akt III CRN 6/73, niepubl.), „istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne, powodującej zmniejszenie się zarobków zobowiązanego do alimentacji, może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów na podstawie art. 138 KRO, chyba że pogorszeniu sytuacji zarobkowej zobowiązanego do alimentacji odpowiada równoznaczny wzrost potrzeb uprawnionych do alimentacji, a zasądzone na rzecz uprawnionych alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego”.

 

Wobec powyższego Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość żądania obniżenia alimentów, w przypadku gdy zmniejszą się możliwości zarobkowe uprawnionego, chyba że nastąpił wzrost potrzeb uprawnionego do alimentacji, a zasądzone alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych zobowiązanego.

 

Wpływ na zakres świadczenia alimentacyjnego ma również fakt założenia przez zobowiązanego do alimentów nowej rodziny. Jeżeli ma Pan dziecko, jest to również okoliczność mogąca mieć wypływ na zasadność obniżenia alimentów.

 

Reasumując, żądanie obniżenia alimentów w świetle powyższych rozważań jest zasadne, o ile zmiana pracy przez zobowiązanego na mniej zyskowną nastąpiła z ważnego powodu (nie miała na celu zmniejszenia obowiązku alimentacyjnego). Zakładając, że w sposób usprawiedliwiony zmniejszyły się możliwości zarobkowe uprawnionego, tj. nastąpiła określona w art. 138 K.r.io. zmiana stosunków, zasadne jest dochodzenie zmiany orzeczenia dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + II =

»Podobne materiały

Obniżenie alimentów

Mój syn jest niepełnosprawny, ma 20 lat. Kupuję mu dużo koniecznych leków i elementów do rehabilitacji. Sama jestem na rencie. Ojciec dziecka ciągle próbuje dowieść, że sąd powinien zasądzić obniżenie alimentów na syna. Jak się przed tym bronić?

 

Obniżenie alimentów na dziecko

Czy sąd może obniżyć alimenty na dziecko ze względu na to, że mój były mąż ma dwoje dzieci z nowego związku? Zaznaczam, że alimenty, które teraz otrzymuje moja córka, i tak są bardzo niskie (500 zł). Ja zarabiam ok. 2000-2500 zł, były mąż 3000 zł. Moje miesięczne rachunki wynoszą ok. 1300 zł.

 

Trudna sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do alimentów

Moja była dziewczyna zawnioskowała o podwyższenie alimentów na nasze dziecko z 400 zł do 600 zł. Moja sytuacja finansowa jest trudna, utrzymuję nową rodzinę (mam drugie dziecko), mam kłopoty ze zdrowiem, które nie pozwalają mi podjąć dodatkowej pracy. Z dzieckiem z pierwszego związku prawie się nie

 

Alimenty nałożone na osobę bezrobotną

Zostałem pozwany o alimenty w wysokości 600 zł na dziecko, które urodziła moja była dziewczyna. Dodatkowo mam zapłacić za utrzymanie matki w połogu (300 zł), koszty związane z ciążą (800 zł) i za jakąś wyprawkę (400 zł). O co chodzi w tych kosztach? Czy sąd zasądzi alimenty, skoro jestem bezrobotny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »