Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz potrąceń poniżej minimalnego wynagrodzenia

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 04.10.2007

Wyjaśnienie zakazu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę powodujących obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnego, nawet za pisemną zgodą pracownika.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W myśl art. 91 K.p. należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i § 7 K.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zgoda ta ma mieć charakter uprzedni - przed dokonanym potrąceniem.

 

Z dniem 1.01.2004 r. ustawodawca dodał w tym przepisie stwierdzenie, że w przypadku potrąceń z wynagrodzenia dokonywanych za zgodą pracownika - wolna od potrąceń jest w każdym razie kwota minimalnego wynagrodzenia brutto. Zmieniony stan prawny powoduje, że pracodawca nie może obecnie dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia za pracę, którego wysokość w zatrudnieniu pełnoetatowym obniżałaby należne wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia.

 

Nie znaczy to, że pracownicy, którzy zaciągnęli pożyczki w zakładzie pracy, zarabiający tylko minimalne wynagrodzenie, są zwolnieni od spłaty zadłużenia. Zobowiązanie to pozostaje nadal i może być realizowane poprzez wpłatę przez pracownika określonej kwoty raty na konto, czy do kasy zakładu pracy.

 

Pobieranie przez pracownika minimalnego wynagrodzenia za pracę powinno być w szczególności brane pod uwagę przy ocenie dystrybucji środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także możliwości umorzenia części lub całości zadłużenia.

 

Nowelizacja art. 91 K.p. związana jest z dostosowywaniem polskiego prawa do wymagań prawa europejskiego. Warto przypomnieć, że kwestia godziwego wynagrodzenia za pracę jest przedmiotem regulacji art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej z dnia 18 października 1961 r., Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.

 

Polska ratyfikując Kartę, nie zobowiązała się jednak do zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia. W naszych warunkach minimalnym standardem jest właśnie minimalne wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia jako ewidentnego minimum, nie może już podlegać obniżeniu i dlatego dokonano nowelizacji art. 91 K.p.

 

Dla części pracodawców ten zabieg legislacyjny może okazać się kłopotliwy, niemniej jednak pobieranie przez pracownika minimalnego wynagrodzenia powinno mieć charakter przejściowy. Wprowadzona regulacja skłania więc z jednej strony do podniesienia tego minimalnego wynagrodzenia w tych przypadkach, gdy jest to tylko możliwe. Z drugiej strony, stanowi przesłankę do poprawnego celowościowo gospodarowania ZFŚS.

 

Z dniem 1 maja 2004 r. ustawodawca ponownie dokonał zmiany w treści art. 91 K.p., który obecnie brzmi: "Art. 91. § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

  § 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  2) 80 % kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1."

 

Kolejna zmiana tego przepisu oznacza dostosowanie rozwiązań ochronnych do potrzeb praktyki stosowania prawa. Ustawodawca zachował dotychczasową zasadę, zgodnie z którą potrącenia dokonywane na rzecz pracodawcy nie mogą spowodować wypłacania pracownikowi kwoty niższej niż wynosi aktualne minimalne wynagrodzenie.

 

Pod pojęciem należności potrącanych na rzecz pracodawcy należy rozumieć te kwoty, które dotyczą bezpośrednio pracodawcy, to znaczy np. należności z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika, na których potrącenie pracownik wyraził zgodę.

 

Do kręgu tych należności nie będą należały:

  • składki członkowskie związkowe, pomimo że pracodawca jest zobowiązany na wniosek związku zawodowego i za zgoda pracownika dokonywać ich potrąceń, to jednak nie są to potrącenia na rzecz pracodawcy lecz na rzecz związku zawodowego,
  • składki ubezpieczeń dobrowolnych, nawet jeśli pracodawca organizuje i dokonuje obsługi administracyjnej danego ubezpieczenia, gdyż należność potrącana następuje na rzecz właściwej instytucji ubezpieczeniowej.

 

W stosunku do tych dwóch wymienionych grup należności, znajdzie zastosowanie 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli po dokonaniu potrąceń pracownik będzie musiał otrzymać co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia.

 

Art. 91 w nowym brzmieniu, posługując się pojęciem minimalnego wynagrodzenia, oczywiście odnosi to minimalne wynagrodzenie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W razie, gdy pracownik będzie zatrudniony np. w wymiarze ½ etatu wówczas kwotą chronioną będzie połowa minimalnego wynagrodzenia w razie dokonywania potrąceń na rzecz pracodawcy, a w pozostałych przypadkach 80% połowy minimalnego wynagrodzenia.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.10.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 3 =

 

»Podobne materiały

Odprawa rentowo-emerytalna uzupełniająca

W artykule omówiono kwestię prawa do odprawy rentowej lub emerytalnej na zasadach korzystniejszych niż kodeksowe, szczególnie koncentrując się na możliwości nabycia przez pracownika prawa do odprawy emerytalnej uzupełniającej.

Odprawa emerytalno-rentowa

W artykule omówiono zagadnienia związane prawem pracownika do odprawy emerytalnej i rentowej należnej powszechnie na podstawie art. 92/1/ Kodeksu pracy. Szczególnie zwrócono uwagę na powszechny i jednorazowy charakter odprawy.

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za pracę

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące zakazu zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za pracę, jego charakter i zakres, na tle art. 84 Kodeksu pracy a także w kontekście odpowiedzialności materialnej pracownika i trybu dochodzenia roszczeń z tym związanych.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »