Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie z bonifikatą i późniejszy zakup działki budowlanej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.12.2010

Rok temu nabyłem mieszkanie z bonifikatą, które następnie sprzedałem. Za uzyskane pieniądze zakupiłem dwa miesiące temu działkę budowlaną (była droższa niż kwota otrzymana za sprzedaż mieszkania). Nie jestem pewien, czy zakup stanowi „cel mieszkaniowy”, czy też będę musiał zwrócić bonifikatę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan słusznie zauważył, prawdą jest, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nabytą z bonifikatą nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat (w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny), licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 

Zwrot następuje na żądanie właściwego organu, jednakże to, że organ upomni się o zwrot w uzasadnionych przypadkach, jest prawie pewne. W problematycznych sprawach warto bronić swoich poglądów, bowiem organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w każdej sytuacji za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Zgody tej nie jest łatwo uzyskać, jeśli nie przemawiają za tym szczególne okoliczności.

 

Wracając jednak do meritum Pana pytania, bonifikaty nie trzeba zwracać m.in. w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

Widać wyraźnie, że środki mogą być przeznaczone na nabycie lokalu mieszkalnego albo inny cel, który wskazuje ustawodawca, czyli nabycie nieruchomości. Jest tak, bowiem użyty przez ustawodawcę spójnik „albo” oznacza alternatywę rozłączną, tzn. wystarczy spełnienie jednego z dwóch warunków.

 

Czym jest nieruchomość? Spieszę wyjaśnić – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Wyżej wymieniona nieruchomość może być zatem gruntem. Jakie ma mieć cechy, by można było nie zwracać bonifikaty? Nieruchomość ma być przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Co to oznacza?

 

Na skutek tego, że ustawodawca użył spójnika „lub”, wystarcza spełnienie jednej z dwóch alternatywnych przesłanek (alternatywa nierozłączna – mogą być także jednocześnie spełnione obie przesłanki) – czyli wystarczy, by nieruchomość gruntowa była przeznaczona na cele mieszkaniowe; nie musi być w okresie wspomnianych 12 miesięcy wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

 

Ustawodawca nie określa, jak to mieszkaniowe przeznaczenie dokumentować; moim zdaniem w przypadku gruntu wystarczy samo postanowienie właściciela, że grunt ten przeznaczy na cele mieszkaniowe oraz faktyczna i prawna możliwość takiego postąpienia, tzn. grunt musi być „budowlany”.

 

Resumując, moim zdaniem w opisanej sytuacji wspomniane przesłanki zostają spełnione.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 5 =

»Podobne materiały

Rekompensata za gospodarstwo nieobjęte granicami po II wojnie

Mój ojciec otrzymał w 1949 r. z Państwowego Funduszu Ziemi 5 ha ziemi rolnej jako rekompensatę za pozostawione gospodarstwo w dawnych granicach Polski. Później ziemię zdał na rzecz Skarbu Państwa. Czy zostało zrealizowane jego prawo do rekompensaty w świetle obowiązującej ustawy?

 

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »