.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie kwaterunkowe a drugi lokal

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.10.2008

Mam żonę i posiadamy mieszkanie kwaterunkowe. W spadku po mamie – jestem jedynym spadkobiercą – otrzymałem mieszkanie. Jak zachować mieszkanie kwaterunkowe oraz to ze spadku? Czy gmina może zmusić mnie, moją żonę i dorosłego syna do przeprowadzki do odziedziczonego mieszkania? Chciałbym poza tym sprzedać mieszkanie po mamie. Gdyby okazało się, że to nielegalne, to gmina może przenieść nas do lokalu o najniższym standardzie? Jak mogę zatrzymać oba mieszkania do czasu sprzedania odziedziczonego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie, które odziedziczył Pan po mamie, wejdzie w skład Pana majątku osobistego.

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jedną sytuację, kiedy jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu lokalu z powodu uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, można wypowiedzieć stosunek najmu – z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego – osobie, której przysługuje prawo do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości i która może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Zgodnie z ustawową definicją lokal zamienny to lokal, który:

  • znajduje się w tej samej miejscowości, co dotychczasowy lokal;
  • wyposażony jest w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas;
  • o takiej powierzchni pokoi jak w lokalu dotychczas używanym – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 łącznej powierzchni pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

 

W lokalach komunalnych stawka czynszu zazwyczaj nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Dlatego też nabycie przez Pana prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości może spowodować wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego, jaki Pan wraz z żoną będzie zajmował.

 

Jeżeli sprzeda Pan odziedziczone mieszkanie, to nie będzie już Pan posiadał tytułu prawnego do innego lokalu, a tym samym gminie ciężko będzie wypowiedzieć Panu umowę najmu lokalu komunalnego – ustawa wskazuje, że właściciel (w Pana przypadku – gmina) może wypowiedzieć najem – na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów – osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości.

 

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie lokatorów właściciel może wypowiedzieć umowę najmu. Właściciel (gmina) nie jest zobowiązana do wypowiadania umów najmu osobom, które uzyskały tytuł prawny do lokalu innego niż komunalny. Każda gmina samodzielnie prowadzi politykę mieszkaniową.

 

Sprzedaż mieszkania uzyskanego w spadku nie jest nielegalna. Może go Pan sprzedać. Ustawa o ochronie praw lokatorów nie nakłada na Pana obowiązku poinformowania gminy o nabyciu przez Pana lokalu w drodze spadku, ale gmina może się o tym dowiedzieć (np. podatek od spadku stanowi dochód gminy).

 

Gmina – tak jak każdy właściciel lokalu – może wypowiedzieć umowę najmu tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie lokatorów. Nie ma podstaw, aby po ewentualnej sprzedaży przez Pana mieszkania nabytego w spadku gmina przeniosła Pana do lokalu o niższym standardzie. Pana oraz Pana żonę wiąże z gminą umowa cywilna, a stosunki pomiędzy Panem i gminą regulują przepisy prawa cywilnego.

 

Należy nadmienić, iż Pana żona posiada uprawnienie do korzystania z mieszkania, które Pan odziedziczył. Ten tytuł prawny wynika z przepisów prawa rodzinnego, a konkretnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym – jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi – drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria, jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, a także ich wypowiadaniu – określają rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Dlatego też powinien się Pan zapoznać z odpowiednią uchwałą rady gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl