.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie byłego pracownika służby więziennej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 22.11.2016

Mieszkam w mieszkaniu, do którego otrzymałem przydział 20 lat temu. Po jakimś czasie zmieniłem pracę. Od tamtej pory nie mogę wykupić mieszkania, ponieważ zakład karny, gdzie pracowałem, nie chce się na to zgodzić. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aktualnie obowiązująca ustawa o służbie więziennej nie reguluje w żaden sposób zasad dotyczących sprzedaży mieszkań zajmowanych przez funkcjonariuszy. W związku z powyższym zastosowane mają przepisu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

Ustawa ta stanowi w art. 4, iż w stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 i 1777) na zasadach preferencyjnych. Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według tych samych zasad.

 

O fakcie przeznaczenia mieszkania na sprzedaż jednostka musi poinformować swoich pracowników. Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie krótszy niż trzy miesiące. Dodatkowo ustawa stanowi, iż mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, może być zbyte osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa, jeśli wniosek o nabycie nie zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa do dnia 31 grudnia 2008 r. Tak więc jeśli nie złożył Pan wniosku przed końcem 2008 roku, to w chwili obecnej konieczne jest wcześniejsze przeznaczenie Pańskiego lokalu do sprzedania, a dopiero potem złożenie przez Pana wniosku o wykup.

Ustawa nie nakłada na jednostkę obowiązku sprzedania mieszkania każdorazowo gdy wniesie o to zainteresowany funkcjonariusz. Sprzedaż mieszkania to uprawnienie instytucji, a nie jej obowiązek i zależna jest jedynie od woli jednostki.

 

Jakich argumentów może Pan użyć? Po pierwsze winien Pan wskazać, iż przez wiele lat był Pan funkcjonariuszem służby, oddanym i wielokrotnie nagradzanym. Po drugie wskazać, że jest to jedyny przynależny Panu lokal i nie posiada Pan na własność innego lokalu mieszkalnego. Kolejna kwestia to wskazanie, iż przez lata inwestował Pan w to mieszkanie poprzez wykonywane remonty, dbanie o stolarkę, elektrykę itp. Tutaj powinien Pan skazać, iż dzięki poczynionym przez Pana inwestycjom mieszkanie zyskało na wartości o … tysięcy zł lub … %. Jeżeli ustali Pan, iż inne lokale w tym budynku zostały już sprzedane na rzecz najemców, to winien Pan również wskazać, że inne lokale zostały sprzedane, w związku z tym nie ma powodów, by był Pan traktowany w odmienny sposób od reszty lokatorów, bowiem stanowiłoby to dyskryminację.

 

Niestety jak już mówiłam nie ma żadnego argumentu czy środka prawnego, który może przymusić władze jednostki do wyrażenia zgody na dokonanie przez Pana wykupu lokalu czy też na przeznaczenie takiego lokalu na sprzedaż.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl