Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie ADM przy podziale majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.04.2012

W trakcie trwania małżeństwa, w 1992 r. przydzielono nam mieszkanie ADM (komunalne). Zostałam głównym najemcą. Potem dostaliśmy inne mieszkanie, byliśmy oboje najemcami. Trzy lata temu rozwiodłam się z mężem, kupiłam na kredyt kawalerkę, z mieszkania ADM się wymeldowałam. Czy obecnie mogę domagać się podziału majątku – chodzi mi o spłatę za pozostawione mieszkanie komunalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo najmu mieszkania komunalnego wchodzi w skład majątku wspólnego, dorobkowego małżonków i podlega rozliczeniu przy jego podziale. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 9 maja 2008 r. (sygn. akt III CZP 33/08).

 

Proszę zwrócić uwagę, że przedmiotem podziału nie jest rynkowa wartość mieszkania jako nieruchomości, ale wartość prawa najmu. Wartość tę wycenia się na podstawie różnicy pomiędzy opłacanym czynszem a czynszem rynkowym oraz iloczynem przewidywalnej długości trwania tego najmu.

 

Podział najmu następuje według takich zasad jak zniesienie współwłasności. Wobec tego sąd może przydzielić najem jednemu z małżonków i zasądzić spłatę na rzecz drugiego. Wątpliwość powstała w związku z tym, jak wyliczyć owe spłaty. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że „wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu” (uchwała z dnia 24 maja 2002 r.; sygn. akt III CZP 28/2002; OSN 2002 r. nr1 2, poz. 150). Sąd wskazał, że wyliczenia wartości najmu lokalu komunalnego odbywać powinno się według zasad: wyliczenie różnicy między czynszem regulowanym a czynszem wolnym, następnie wyliczenie prawdopodobnego czasu trwania stosunku najmu, przy czym wskazówkę dla sądu mogą stanowić przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. 2004r . Nr 142, poz. 1514).

 

Gdyby prawo najmu było nadal częścią majątku wspólnego – miałaby Pani prawo żądać podziału w tym zakresie.

 

Zgodnie z art. 6801 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

 

§ 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu”.

 

Na dzień dzisiejszy nie jest niestety już Pani najemcą mieszkania komunalnego. Pani prawo do najmu ustało po rozwodzie i dokonaliście Państwo dobrowolnego podziału tego prawa – Pani się go zrzekła na rzecz męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus zero =

»Podobne materiały

Co stanie się z mieszkaniem po rozwodzie?

Mam żonę i córkę. Zastanawiam się nad rozwodem – nie układa mi się w małżeństwie. Posiadam mieszkanie, które nabyłem, będąc kawalerem. Lokal obciążony jest kredytem hipotecznym. Sam spłacam to zadłużenie. Ponadto wszelkie opłaty związane z użytkowaniem mieszkania reguluję osobiście z własnych

Spłata z mieszkania przy podziale majątku

Rozstajemy się z żoną i stąd mam kilka pytań co do ewentualnego podziału majątku. Mam mieszkanie własnościowe kupione przed ślubem. Jak rozumiem, wchodzi ono do mojego majątku osobistego i nie podlega podziałowi, czy tak? Czy żona może zażądać spłaty z mieszkania, jeśli jego obecna cena rynkowa jest

Podział wspólnego mieszkania a separacja

Jestem już kilka lat w separacji, jednak do tej pory nie podjęłam decyzji o podziale majątku głównie ze względu na to, iż mąż nie wyrażał zgody na polubowne rozwiązanie tego. Czy w przypadku gdy mąż nadal nie będzie wyrażał zgody na podział (myślę tu o spłacie połowy wartości mężowi, tak aby mieszka

Problem z opłacaniem kredytu

Koleżanka ma problem, bo jej były mąż przestał spłacać wzięty kredyt jeszcze w czasie małżeństwa. Żyli w separacji, teraz są po rozwodzie. Czy koleżanka jako była żona musi ten kredyt spłacić?

Przyznanie mieszkania żonie ze względu na dług alimentacyjny męża

Wniosłam do sądu o zniesienie wspólności majątkowej z mężem. Chciałabym, aby sąd przyznał mi drugą połowę mieszkania (mieszkanie jest wspólne) za dług alimentacyjny wobec córki, który wynosi ok. 90 tys. zł i jest wpisany do księgi wieczystej. Mąż nie opłaca swojej części na rzecz spółdzielni, wszyst

Budowa domu rozpoczęta przed małżeństwem

Przed ślubem byłem właścicielem mieszkania i działki budowlanej. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa rozpoczęliśmy z narzeczoną budowę domu. Po ślubie kończyliśmy budowę domu z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mojego mieszkania. Jak wygląda moja sytuacja majątkowa, jeżeli dojdzie do rozwodu?

Czy dokonanie wkładu na majątek wspólny przedawnia się?

Czy wkład z majątku osobistego na majątek wspólny (sprzedałem mieszkanie, które nabyłem przed ślubem, a pieniądze włożyłem w budowę domu, który podlega pod majątek wspólny) podlega przedawnieniu, np. 10 lat od włożenia wkładu z majątku osobistego na wspólny i po tym okresie nie mogę domagać się zwro

Dwa mieszkania należące do małżeństwa i prawa do nich

W trakcie trwania małżeństwa teściowa przepisała mojemu mężowi mieszkanie i tylko on jest ujęty w akcie notarialnym. Czy przy podziale majątku po rozwodzie będzie mi się należeć połowa tego mieszkania? Mamy też drugie, wspólne mieszkanie, ale zakupione w całości za środki, które otrzymałam od rodzi

Orzeczenie w sprawie podziału majątku

Jestem po rozwodzie. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie podziału majątku była żona miała zabrać sprzęty domowe, ale zapłacić dług (5000 zł), czego nie zrobiła. Jak mogę wyegzekwować od niej ten dług?

Przepisanie przez męża części domu na syna bez zgody

Jestem od 2 lat w separacji z mężem, nie robiliśmy podziału majątku. Posiadamy wspólny dom. Mąż bez mojej zgody przepisał swoją część na syna. Czy mogę się jakoś od tego odwołać?

Zabezpieczenie wkładu na budowę wspólnego domu

Mąż otrzymał darowiznę w trakcie trwania małżeństwa od rodziców w postaci działki budowlanej. W akcie notarialnym jest tylko on wyszczególniony. Na tej działce budujemy wspólnie dom ze środków własnych. Posiadam znaczne oszczędności i robię na męża przelewy z adnotacją „budowa domu”. Rac

Jak wyegzekwować odsetki za opóźnienie spłaty przy podziale majątku?

Mam prawomocny wyrok sądu o podziale majątku z 2010 r., w którym została mi przyznana kwota 35 tys. zł od byłej małżonki. Czy mogę się domagać od dłużniczki odsetek od tej kwoty? Postraszyłem ją komornikiem i chce mnie wreszcie spłacić. Domyślam się, że będę musiał zwrócić się do sądu
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »