.
Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie spółdzielcze po zadłużonej mamie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.01.2018

Po śmierci mojej mamy pozostało nam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Tata nie żyje od dawna, zostałam tylko ja z bratem. Po mamie pozostało niespłacone zadłużenie (kredyty), które niestety nie zostaną pokryte z ubezpieczenia. Spółdzielnia zaproponowała wystawienie mieszkania w przetargu. Jak wyglądałaby ta procedura i czy poza wkładem mieszkaniowym otrzymalibyśmy jakieś pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie spółdzielcze po zadłużonej mamie

Fot. Fotolia

W skład spadku po mamie wchodzi wkład mieszkaniowy. Nadto na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przysługuje Państwu jako dzieciom zmarłego członka roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli któreś z Was zamierza zrealizować wymienione roszczenie, to musi złożyć w terminie jednego roku deklarację członkowską wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Zatem macie Państwo do wyboru dwie drogi, albo zdajecie mieszkanie do spółdzielni, albo któreś z Państwa realizuje ww. roszczenie.

 

W przypadku zdania lokalu do spółdzielni, ta ma obowiązek nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, ogłosić przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Innymi słowy lokal zostanie sprzedany w drodze przetargu.

 

Z uzyskanej ceny spółdzielnia musi wypłacić osobom uprawnionym, czyli spadkobiercom, wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Ponadto z wartości rynkowej lokalu potrąca się:

 

  • przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy (to, czy z tego tytułu spółdzielni przysługuje jakieś roszczenie, ustalicie Państwo w spółdzielni)
  • nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal, jeżeli oczywiście spółdzielnia w ogóle w tym przypadku skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków
  • kwoty zaległych opłat (jeśli lokal jest zadłużony), a także
  • koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 

Zasadniczo więc spółdzielnia powinna wypłacić spadkobiercom cenę, którą uzyskała ze sprzedaży po potrąceniu ww. należności.

 

Nadto należy także rozstrzygnąć, czy wkład mieszkaniowy nie został zajęty przez komornika. W takim wypadku z ceny uzyskanej ze sprzedaży komornikowi zostanie przekazana kwota stanowiąca równowartość kwoty przez niego egzekwowanej.

 

Skoro mama zostawiła długi, to warto rozważyć przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku bowiem spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości korzyści spadkowych; czyli jeśli wartość spadku wynosi 100 tys. zł, to Państwa odpowiedzialność za długi mamy ogranicza się tylko do wysokości tej kwoty. Proste przyjęcie spadku spowoduje, że Państwa odpowiedzialność za długi spadkowe będzie nieograniczona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton