.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie na kredyt a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 18.06.2020

Od kliku lat toczy się sprawa o podział majątku pomiędzy mną a moją byłą żoną. Przedmiotem podziału jest mieszkanie o wartości około 350 tys. zł. Mieszanie zostało zakupione na kredyt, oboje z żoną jesteśmy kredytobiorcami. Czy w przypadku przyznania przez sąd mieszkania dla mnie istnieje możliwość sprzedania go (mieszkania) razem z kredytem na wolnym rynku, w sytuacji jeśli nadal z byłą żoną jesteśmy kredytobiorcami? Dotyczy to zakupu przez potencjalnego kredytobiorcę, który będzie musiał zaciągnąć kredyt na to mieszkanie. Chodzi o sytuację, kiedy mieszkanie zostało przyznane mi przez sąd, ale dla banku nadal jesteśmy oboje kredytobiorcami, nie ma podziału kredytu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie na kredyt a podział majątku

Podział majątku bez podziału kredytu

Nie ukrywam, że trudno mi wyobrazić sobie takie zakończenie postępowania. Istotną kwestią jest nie tyle sam fakt pozostania kredytobiorcami, ile fakt obciążenia nieruchomości hipoteką. Hipoteka obciążająca nieruchomość byłych małżonków będących zarówno dłużnikami osobistymi, jak i dłużnikami rzeczowymi banku (do chwili podziału) nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości, przyjmowaną przez sąd za podstawę ustalenia wysokości spłaty lub dopłaty należnej drugiemu małżonkowi, który nie otrzymuje nieruchomości lub prawa do lokalu. Podział majątku wspólnego, w tym przyznanie prawa do lokalu jednemu z małżonków, nie rzutuje bowiem w jakikolwiek sposób na utrzymywanie się solidarnego i osobistego zobowiązania obojga małżonków do spłaty kredytu także po dokonaniu podziału majątku wspólnego.

 

Należy rozważyć, czy są podstawy do przyjęcia przez sąd działowy – jako formułowanego w orzecznictwie argumentu przemawiającego za obniżeniem wartości lokalu mieszkalnego o wysokość zadłużenia hipotecznego dla potrzeb obliczenia spłaty – że zaspokojenie całości długu obciążającego byłych małżonków jako osobistych dłużników solidarnych, dodatkowo zabezpieczonego rzeczowo, będzie spoczywać przede wszystkim na tym małżonku, któremu przypadnie wskutek podziału nieruchomość obciążona. Wskazuje się, że ten małżonek będzie dłużnikiem rzeczowym i może być narażony na wyegzekwowanie tego długu z przyznanej nieruchomości w razie podjęcia takiej decyzji przez wierzyciela hipotecznego, a nie będzie mógł – z uwagi na zakaz wynikający z art. 618 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego – dochodzić roszczeń regresowych wobec drugiego małżonka.

Spłacanie kredytu po przyznaniu mieszkania dla jednego małżonka

Obniżenie wartości rynkowej nieruchomości lub prawa do lokalu o wartość tego długu i w konsekwencji proporcjonalne obniżenie należnej drugiemu małżonkowi spłaty, ma na celu zapobieżenie pokrzywdzeniu małżonka – właściciela nieruchomości (lokalu), polegającego na tym, że „płaci on dwukrotnie”, a więc spłaca drugiego małżonka z wartości rynkowej lokalu, a nadto może być w przyszłości narażony na spłatę całości kredytu, za który odpowiada rzeczowo, w celu uniknięcia skierowania przez wierzyciela hipotecznego egzekucji do tej nieruchomości. Skutkiem zastosowania takiej formuły rozliczeń jest to, że spłata długu hipotecznego uwzględnionego przy ustalaniu wartości nieruchomości przez zmniejszenie jej wartości, dokonana z osobistego majątku przez małżonka, któremu przypadła ona w wyniku podziału, nie rodzi roszczenia z tego tytułu wobec drugiego małżonka, mimo że dług zabezpieczony hipoteką obciążał oboje małżonków także po ustaniu wspólności (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV CSK 566/08). Oznacza to jednak w istocie obciążenie przez sąd długiem z tytułu kredytu tylko jednego z małżonków w ich wzajemnych stosunkach – tego, który otrzymał nieruchomość, mimo że oboje małżonkowie nadal są dłużnikami osobistymi banku. 

Sprzedaż mieszkania bez podziału kredytu

Oczywiście może Pan sprzedać mieszkanie na wolnym rynku. Nie sprzedaje Pan mieszkania z kredytem (to jest zupełnie inny rodzaj zobowiązania), a z obciążeniem hipotecznym. Dla banku nie ma znaczenia, kto jest właścicielem mieszkania. Sprzedaje Pan mieszkanie obciążone hipoteką – w razie braku spłaty kredytu przez Państwo bank może dokonywać egzekucji z mieszkania nabywców. Dla zabezpieczenia praw nabywców zazwyczaj w umowach wpisuje się klauzulę, że kwota uzyskana ze sprzedaży od razu przelewana jest na spłatę kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton