Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce złożenia wniosku o ustalenie widzeń z dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.10.2014

Mój syn ma dziecko ze związku partnerskiego. Jego partnerka już w czasie ciąży przeprowadziła się do innego miasta (z Poznania do Warszawy). Obecnie co chwilę zmienia miejsce zamieszkania. Gdzie w takiej sytuacji syn powinien złożyć wniosek o ustalenie widzeń z dzieckiem? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.p.c., oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani babcią. Matka dziecka (była partnerka Pani syna) już w czasie ciąży wyjechała z miejsca jej zamieszkania. Obecnie matka bardzo często zmienia miejsce zamieszkania.

 

Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. W sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy.

 

W opisanej sytuacji ustawodawca wprowadza zatem reguły odmienne od zasad ogólnych. Należy bowiem zauważyć, iż przepis określający właściwość sądu w innych sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych jest przepisem odnoszącym się do wyłącznie do tego rodzaju spraw. Nie mają tu zastosowanie reguły ogólne.

 

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Przez miejsce zamieszkania dziecka rozumie się miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Oczywiście w opisywanym przez Panią przypadku będzie to miejscowość zamieszkania matki dziecka.

 

Wyraźnie podkreślić przy tym należy, iż sąd właściwy ustala się na dzień złożenia wniosku o ustalenia kontaktów. Jeżeli Pani syn jest w posiadaniu informacji, gdzie dokładnie mieszka matka jego dziecka, wówczas winien skierować wniosek do sądu właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Jeżeli natomiast takim adresem nie dysponuje, wówczas proszę wskazać adres, w którym matka dziecka jest zameldowana. Skoro Pani syn chce uregulować prawo do kontaktów, ma pełne prawo nie wiedzieć, gdzie w chwili obecnej przebywa matka. Zachowanie matki nie może skutkować ograniczeniem prawa Pani syna do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie kontaktów.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż sąd opiekuńczy właściwy w chwili wszczęcia postępowania zachowuje swą właściwość do końca postępowania. Powyższe wynika z treści art. 15 K.p.c., zgodnie z którym „sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy, aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy”. Innymi słowy, jeżeli matka dziecka będzie przebywała w Poznaniu lub w Warszawie i w tym czasie Pani syn złoży wniosek w sądzie w Poznaniu lub w Warszawie, tom nawet wówczas jak matka dziecka zmieni miejsce zamieszkania, sąd będzie w dalszym ciągu zajmował się sprawą, aż do rozpatrzenia wniosku. Przez osobę, której postępowanie ma dotyczyć” należy rozumieć zawsze małoletniego (osobę podlegającą opiece). Powyższe w chwili obecnej zdaje się być poglądem przeważającym zarówno w judykaturze, jak i piśmiennictwie.

 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus I =

»Podobne materiały

Prawo ojca do widzeń z dzieckiem

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Obecnie mieszkam w Hiszpanii, a mąż straszy mnie, że będzie się starał o widzenia z córeczką w Polsce. Mąż mieszka już z inną kobietą, z córeczką nie ma kontaktu od roku. Ciężko mi będzie zawozić dziecko do Polski. Poza tym mąż pracuje w Szwecji, nie interesuje

 

Wniosek o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem

Ojciec mojego syna – mieszkający w odległości ok. 300 km ode mnie – aktualnie domaga się, abym pozwoliła mu zabierać do siebie dziecko co dwa tygodnie (na weekendy). Mój były partner (nigdy nie byliśmy małżeństwem) mieszka na wsi, zaś syn jest alergikiem uczulonym m.in. na pyłki i&n

 

Kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu

W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem po rozpadzie konkubinatu? Chciałbym mieć jak największy kontakt z synem (obecnie ośmioletnim), niestety była partnerka go utrudnia, dąży do tego, by za wszelką cenę dopasować terminy moich spotkań z synem do swoich planów, nie chce uwzględniać moich zobowią

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »