Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce zamieszkania

Artykuł 25 Kodeksu cywilnego określa, że miejsce zamieszkania danej osoby to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania nie są tożsame. Należy rozróżnić pojęcie miejsca zamieszkania jako pojęcie cywilistyczne od pojęcia zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego jako czynność z zakresu prawa administracyjnego.

 Ślub z mężem zawarliśmy w Polsce. Mąż jest Niemcem od 3 lat mieszkamy w Niemczech, posiadamy również 6-miesięcznego syna, który posiada obywatelstwo polskie. Czy mogę wziąć rozwód w Polsce, co z synem i spotkaniami z ojcem?

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego art. 1100 "Do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce."   
Oznacza to, iż z powództwem o rozwód może wystąpić Pani przed sądem polskim, przy czym należy zauważyć, iż nie jest to jurysdykcja wyłączna tzn. może Pani również wystąpić z powództwem przez sądem niemieckim. 

Z kolei art. 1101 K.p.c stwierdza, iż "do jurysdykcji krajowej należą sprawy ze stosunków rodziców i dzieci oraz dotyczące przysposobienia, jeżeli choćby jedna ze stron ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce.".     Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Zmieniłem miejsce zamieszkania w trakcie trwania postępowania – czy jest to powód, aby zmienić właściwość miejscową sądu?

Artykuł 15 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza generalną zasadę, iż momentem decydującym o określeniu właściwości sądu jest właściwość sądu w chwili wniesienia pozwu.

Jeżeli zatem w tym momencie sąd jest właściwy w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do rozpatrzenia danej sprawy, to niezależnie od późniejszych zmian podstaw określających tę właściwość nie może dojść do zmiany tej właściwości tzn. sąd pozostaje właściwy aż do zakończenia sprawy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1982 r. (III CZP 20/1982) zasada ta dotyczy zarówno właściwości rzeczowej, jak i właściwości miejscowej.

Zmiana podstawy właściwości miejscowej sądu np. zmiana miejsca zamieszkania, nie ma wpływu na właściwość sądu, jeżeli nastąpiła po dacie, w której miało miejsce wniesienie pozwu.    Przeczytaj pełną treść

 

 Adres zameldowania oraz adres zamieszkania oczywiście nie są tożsame. Dotychczas oczywiście miejscem Pana zamieszkania był adres zameldowania. Natomiast obecnie miejscem Pana zamieszkania jest Kraków. Stanowi o tym art. 25 Kodeksu cywilnego, który jasno i wyraźnie stanowi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

Miejsce zameldowania ma natomiast charakter administracyjny. Określenie miejsca zamieszkania jest niezależne od dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie w jednej miejscowości nie stoi na przeszkodzie, by osoba uprawniona miała gdzie indziej miejsce zamieszkania. Przerwa w faktycznym przebywaniu w miejscu zamieszkania, nawet długotrwała (odbywanie służby wojskowej, delegacja do pracy za granicą), nie pozbawia danej osoby miejsca zamieszkania. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków uznał, iż „o stałości pobytu osoby fizycznej na danym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie tej osoby, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów”.

Przechodząc do Pańskich wątpliwości, na wstępie chciałbym zauważyć, że bardziej opłacalne z Pana punktu widzenia byłoby rozliczanie się w urzędzie skarbowym według Pana dotychczasowego miejsca zamieszkania. Powoduje to bowiem wyższe koszty uzyskania przy rozliczeniu podatkowym wynagrodzenia za pracę (generalnie mógłby Pan ze swoim pracodawcą na ten temat jeszcze porozmawiać, jeśli jest Pan zatrudniony od niedawna). (...) Co do zasady jednak, zaliczki z wynagrodzenia za pracę pracodawcy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 38 ust. 1 ustawy o PIT). Bez znaczenia na chwilę obecną dla wpłaty zaliczek z Pańskiego wynagrodzenia za pracę pozostaje miejsce Pana zamieszkania bądź zameldowania. Będzie ono miało znaczenie dopiero przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Pracodawca natomiast prześle roczną informację o wysokości osiągniętego dochodu i pobranych zaliczkach za dany rok podatkowy (PIT-11) do urzędu skarbowego według miejsca Pana zamieszkania. Ma na to czas do końca lutego przyszłego roku. Dopiero wówczas istotne podatkowo będzie miejsce Pana zamieszkania.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka rozwiedzionych rodziców

Mieszkam w Hiszpanii z synem, to moje stałe miejsce zamieszkania. Jestem po rozwodzie, sąd orzekł o wspólnym zamieszkiwaniu dziecka ze mną. Były mąż ma pełnię praw rodzicielskich. Syn jednak nie chce mieszkać poza Polską, odmawia nauki języka, przez co ma problemy w szkole. Chciałby mieszkać z ojcem w Polsce i kontynuować naukę. Czy mogę wnieść do sądu o zgodę na takie rozwiązanie? Dodam, że ojciec dziecka jest temu niechętny, mimo że twierdzi, że chce dobra syna.Adres do doręczeń – kiedy warto skorzystać a kiedy jest potrzebny?
Wiele osób nie chce ujawniać swego miejsca zamieszkania. Powody są bardzo różne – obawa przed szantażem ze strony wierzyciela, dłużnika czy małżonka, uciążliwymi telefonami czy korespondencją. Czasem są to względy czysto praktyczne – ktoś, kto chce przeciwko nam wytoczyć pozew przed sądem, musi znać nasz adres zamieszkania (miejsce zamieszkania). Nieznajomość tego adresu może zniechęcić go do wystąpienia na drogę sądową.

Pozwolenie na broń a zmiana adresu
Od 10 lat mam pozwolenie na broń myśliwską. Kilka lat temu administracyjnie zmieniono nazwę mojego stałego miejsca zamieszkania (tylko nazwę, ciągle mieszkałem w tym samym domu). O tym fakcie nie poinformowałem policji. Ponadto rok temu wymeldowałem się i wyjechałem za granicę, o czym również nie informowałem policji. Teraz chciałbym zameldować się z powrotem w miejscu, gdzie ostatnio mieszkałem. Jeżeli to zrobię, to w dalszym ciągu będzie figurowała inna nazwa zamieszkania niż w pozwoleniu na broń. O ile wiem, o zmianie miejsca zameldowania trzeba powiadomić odpowiedni organ Policji w ciągu 14 dni. Jak mogę zatem zmienić adres w pozwoleniu na broń i nie stracić pozwolenia lub nie być narażonym na inne kary z tego tytułu?

Wezwanie do ustalenia danych uczestników postępowania spadkowego – nieznane miejsce zamieszkania

Mój zmarły wuj uczynił mnie jedynym spadkobiercą. Sąd w wezwaniu na sprawę zażądał danych osobowych i adresów członków rodziny bliższej i dalszej. Nie posiadam tak dokładnych informacji, nie znam miejsc zamieszkania, czy mam obowiązek zdobyć dane dalszych krewnych?Nieograniczony obowiązek podatkowy a miejsce zamieszkania podatnika

Mam pytanie odnośnie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jak należy interpretować art. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym – czy osoba, która przebywa za granicą większość czasu w roku podatkowym i nie przebywa w Polsce 183 dni w roku podatkowym, jest uważana za „mającą miejsce zamieszkania w Polsce”? Z zawodu jestem marynarzem, pracuję u armatora niemieckiego. Wyjeżdżam na cztero-, pięciomiesięczne kontrakty i najczęściej nie przebywam w kraju 183 dni w roku. Jestem zamieszkały i zameldowany w Polsce, ale nie do końca rozumiem, jak ten przepis należałoby interpretować.Wybrane opinie naszych klientów:

Tak powinna działać dobra firma – profesjonalnie, szybko, za przyzwoite pieniądze. Świetny kontakt mailowy. Odpowiedzi wyczerpujące i poparte przepisami. Polecam usługi eporady24.pl.

Rafał

Chcę powiedzieć, że ten portal jest rewelacyjny, obsługa jest fantastyczna i godna skorzystania z usług.

Bati

Dziękuję za odpowiedź, była ona wyczerpująca, prawnik - zanim udzielił odpowiedzi - upewnił się co do faktycznego stanu prawnego sytuacji. Odpowiedź uzasadnił przytaczając cytaty z ustawodawstwa oraz podając analogiczny do mojej sytuacji przykład. Jestem zadowolona z usługi.

Joanna

Jestem bardzo mile zaskoczona profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłam serwis znajomym, bo warto! Odpowiedzi szybkie, rzeczowe i zrozumiałe dla zwykłego obywatela.

Pozdrawiam,

Madzia

Serdecznie dziękuję za fachową poradę. Dzięki Panu, Panie Tomaszu Ciasnocha, mogę jeść, mogę spać… mogę żyć. Dziękuję za jasną, rzetelną i zrozumiałą odpowiedź. Jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiś prawniczy problem (choć modlę się, żeby nie), na pewno skorzystam z Waszych usług. Jestem również przekonana, że usługa, którą otrzymałam, w pełni była warta ceny, którą zapłaciłam. Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi na moje pytania.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Urszula

Odpowiedzi udzielone na moje pytania były bardzo wyczerpujące i pomogły mi w rozwiązaniu mojego problemu. Portal ten to wspaniałe ulatwienie dla osób, ktore jak ja mieszkają za granicą kraju. Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Yvonne

Państwa odpowiedź bardzo mi pomogła w ocenie mojej sytuacji prawnej. Udało mi się dzięki niej zaoszczędzić dużo czaaaasu i pieniędzy.

Pozdrawiam,

Jarek

Z porady jestem bardzo zadowolony. Była rzeczowa i myślę, ze wyczerpująca. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. No i nie musiałem się nigdzie ruszać, sprawę załatwiłem w domu :)))

Polecam

Andrzej

Jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony kompletnością i czytelnością odpowiedzi na moje pytania. Będę korzystał z Państwa usług w przyszłości. Niewątpliwą przewagą tego rodzaju usług jest odpowiedź pisemna, służąca jako źródło wiedzy i nauki na przyszłość.

Pozdrawiam,

Rafał

Świetnie działające e-biuro prawne! Otrzymałam wyczerpującą informację za przyzwoitą opłatę. Jasno, rzetelnie, czytelnie. Dziękuję. Odtąd polecam każdemu ze swoich znajomych, zanim „pobiegną do typowej papugi dać się oskubać”. Tylko tak dalej, proszę Państwa.

Aleksandra

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »