Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Metody realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Zagadnienia polityki podatkowej – część 2

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.11.2010

Artykuł jest dalszym ciągiem rozważań autora dotyczących zagadnienia powszechności i równości opodatkowania jako wyznaczników zasady sprawiedliwości społecznej.

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ekonomiczne i społeczne warunki realizacji polityki podatkowej zgodnej z zasadą sprawiedliwości społecznej

 

Zasada sprawiedliwości społecznej – jak już wspomniałem – domaga się od ustawodawcy podatkowego (czy też wcześniej, na etapie projektowania aktów normatywnych) takich rozwiązań i konstrukcji podatkowych, które nie tylko spełniają zasady, reguły i wytyczne wynikające z ustrojowej zasady demokratycznego państwa prawnego, ale także takich rozwiązań, które pozostają w zgodzie z podstawowymi prawami ekonomii.

 

Jedno z podstawowych praw ekonomii, które musi być bezwzględnie przestrzegane w procesie formułowania założeń polityki podatkowej (szerzej: społeczno-gospodarczej), a następnie jej realizacji, ma związek z tzw. krzywą Laffer’a. Tym zagadnieniem zajmuje się nauka zwana makroekonomią, a krzywa Laffer’a zawiera odpowiedź na pytanie, jaki poziom obciążenia podatkowego prowadzi do maksymalizacji dochodów budżetowych. Analizując krzywą Laffer’a nietrudno zaobserwować, że przy stosowaniu wyraźnie niskich stawek podatkowych – podniesienie tych stawek prowadzi do wzrostu dochodów budżetowych. Gdyby jednak stawki były nadal systematycznie podnoszone, to w pewnym momencie globalne wpływy podatkowe przestaną rosnąć, a dalej – zaczną się zmniejszać. Z punktu widzenia poszczególnych podatników osiąganie dochodu – ze względu na to, że znaczna jego część jest zabierana przez podatek – przestaje się bowiem opłacać. Ograniczają więc oni swoją aktywność gospodarczą, co prowadzi do pomniejszenia bazy opodatkowania, a tym samym – zmniejszenia wolumenu wpływów podatkowych1.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Powyższe ma zastosowanie – moim zdaniem – prawie wyłącznie do, będącego tematem niniejszego artykułu, zagadnienia opodatkowania osób najbogatszych. Teza ta wynika z przekonania, iż na dobrą sprawę osoby najbogatsze i tak w konsekwencji dostarczają najwięcej środków budżetowi państwa, czy też budżetom właściwych gmin. Moim zdaniem, udział danin publicznych osób nienajlepiej sytuowanych (pod względem finansowym) w całkowitym rozrachunku jest bardzo niski w porównaniu do udziału osób i podmiotów najbogatszych.

 

W związku z tym zasady wynikające z krzywej Laffer’a w skali globalnej mają dużo większe znaczenie w przypadku osób i podmiotów najlepiej zarabiających. Dlatego też w przypadku kształtowania i realizacji elementów polityki podatkowej dotyczących osób najbogatszych należy – moim zdaniem – zachować daleko idącą ostrożność oraz uwzględnić zasady makroekonomii.

 

Ponadto kwestia społecznego rozumienia zasady sprawiedliwości podatkowej musi wymuszać na projektodawcach oraz na ustawodawcy między innymi obowiązek realizacji celów takimi metodami, które prowadziłyby, przynajmniej w znacznym stopniu, do rozwiązań jeśli nie powszechnie, to przynajmniej w znakomitej większości akceptowanych przez obywateli. Z kolei obywatele i inne podmioty są nawet skłonne zaakceptować wyższe obciążenie podatkowe, jeżeli są przekonane o tym, że zgromadzone środki przeznaczane są na uzasadnione społecznie cele. Jest rzeczą charakterystyczną, że krytyka istniejących systemów podatkowych skierowana jest nie tyle przeciwko systemom jako takim, czy też poszczególnym podatkom wchodzącym w ich skład, lecz przeciwko rzeczywistemu bądź wyimaginowanemu marnotrawstwu publicznych zasobów finansowych2.

 

Podsumowanie

 

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o możliwość, czy też bardziej – celowość podniesienia obciążeń podatkowych osób najzamożniejszych jest nie tylko niemożliwa, ale także, w moim przekonaniu, całkowicie zbędna bez poczynienia odpowiednich założeń wstępnych. Założenia te z natury nie powinny podlegać kontestacji przez jakiekolwiek grupy nacisku, czy też przez polityków formułujących i urzeczywistniających zasady polityki społeczno-gospodarczej, w tym podatkowej. W przeciwnym razie podwyższenie podatków dla najlepiej zarabiających nie będzie służyć celom, dla jakich zostało wprowadzone, a więc w szczególności takiej redystrybucji środków pozyskanych wskutek tej operacji, która ma np. w założeniu doprowadzić do poprawy sytuacji materialnej osób gorzej zarabiających, czy też do poprawy sytuacji w tzw. publicznej służbie zdrowia, czy też w końcu do poprawy jakości polskich dróg, szkół itp. celów społecznie użytecznych.

 

Założenia, o których była mowa powyżej, jako niezbędne minimum, to w szczególności:

 

  1. opracowanie i realizacja (dokładnie w takiej kolejności) jak najbardziej przejrzystego systemu finansów publicznych,
  2. opracowanie jasnych i przejrzystych zasad wydatkowania środków pozyskanych wskutek podwyżki podatków,
  3. jak najszersza społeczna konsultacja zamierzeń, a w szczególności referendum ogólnokrajowe w tym przedmiocie, poprzedzone kampanią informacyjną o tym, co się stanie z pieniędzmi zebranymi w powyższy sposób,
  4. uwzględnienie ekonomicznych aspektów podejmowanych działań, a w szczególności argumentów wynikających z tzw. krzywej Laffer’a,
  5. „nieprzejadanie” pozyskanych środków na cele związane z administracją procesem redystrybucji (np. na nową agencję, urząd, urzędników itp. rzeczy),
  6. itd.

 

Spełnienie powyższych warunków stanowi niezbędne minimum, a co więcej musi poprzedzać jakiekolwiek dyskusje na temat ewentualnego podwyższenia podatków ludziom najlepiej zarabiającym. Z kolei działając w zgodzie z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji – stanowiącej model ustrojowy RP) należałoby podkreślić, iż opodatkowanie bogatych będzie zgodne z tą zasadą wyłącznie w sytuacji, gdy podmioty znajdujące się w analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej albo charakteryzujące się cechą istotną w stopniu równym będą traktowane identycznie, a podmioty, które znajdują się w różnej sytuacji prawnej i faktycznej, albo podmioty charakteryzujące się cechą istotną w stopniu różnym będą traktowane w sposób odmienny.

 

Ostatecznie więc podwyższenie podatków osobom najlepiej zarabiającym jest możliwe i celowe, jednakże wyłącznie co najmniej po spełnieniu omówionych powyżej warunków koniecznych. Na marginesie należy wskazać, iż „odebranie bogatym w celu realizacji planów biednych” jest tylko jednym z możliwych rozwiązań. Moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie. Można byłoby się zastanowić chociażby nad kwestią opodatkowania związków wyznaniowych, w tym Kościoła Rzymskokatolickiego, czy też rolników. W tym ostatnim przypadku – zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. Jednakże przeszkody w realizacji tych dwóch koncepcji są na tyle ogromne – szczególnie w sferze lobbies – że koncepcje te nadal pozostają w sferze postulatów, na realizację których politykom jeszcze długo nie starczy odwagi.

 

 

 

 

-------------------

  1. Zob. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001, TNOiK, s. 59 i nast.
  2. Ibidem, s. 87 i nast.Stan prawny obowiązujący na dzień 03.11.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »