Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Metoda wyłączenia z progresją

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.04.2014

Na stałe pracuję i zamieszkuję w Polsce. Mam jednak dodatkową pracę w Szwajcarii, rozliczam się metodą wyłączenia z progresją. Czy w polu 137 PIT/ZG mam wpisać sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w obu krajach? W zeszłym roku wpisałem właśnie obie składki i obawiam się, że muszę to naprostować (dostałem większy zwrot). Czy i jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [który dodany został przez art. 1 pkt 19 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2008.209.1316) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 grudnia 2008 r.] „regułą jest, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 13a–13c ww. ustawy”.

 

Ust. 13a uległ w 2013 roku zmianie, która dotyczy podatku tonażowego i, jak się domyślam, dla Pana jest bez znaczenia. Uprzednio wskazane ustępy stanowiły odpowiednio, iż:

 

„13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 [mój przypis: czyli również składki zapłacone poza granicami RP] podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

13b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a [mój przypis: czyli dotyczące interesujących Pana składek], nie dotyczy składek:

 

1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

 

13c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne”.

 

Metoda wyłączenia z progresją, którą Pan się posługuje, polega właśnie na tym, iż Polska zwalnia opisany dochód od opodatkowania, z tym jednak że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

 

Nie można zatem odliczyć przedmiotowych składek, co wynika z cytowanego art. 26 ust. 13b pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 lit. a) konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

 

Odnośnie wyprostowania poprzednich okresów należy złożyć korektę zeznania rocznego, korekta następuje przez złożenie korygującej deklaracji (tu: zeznania) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, oraz rozliczyć powstałą różnicę, tj. zwrot zwrotu, zaległy podatek oraz odsetki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 8 =

»Podobne materiały

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Utworzyłem razem z synem spółkę cywilną i zadeklarowaliśmy podatek liniowy. Każdy z nas jest osobą fizyczną z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Mój syn jest pianistą, który koncertuje w Polsce i za granicą, ja natomiast zajmuję się wspomaganiem działalności koncertowej (sprawy logistycz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »