.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Metoda kasowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.04.2013

Proszę o poradę dotyczącą rozliczania metodą kasową. Sprzedaję przez Internet, jestem płatnikiem VAT. Nie korzystam z kasy fiskalnej – każdy klient otrzymuje fakturę. VAT rozliczam kwartalnie. Przy każdym rozliczeniu muszę sprawdzać daty opłacenia wszystkich faktur wystawionych przeze mnie i otrzymanych. Zatem do deklaracji wliczam tylko faktury opłacone w kwartale, którego dotyczy rozliczenie. Czytałem w Internecie, że można zaliczyć do deklaracji faktury, za które zapłacono do dnia przygotowania deklaracji za dany okres. Chodzi mi o np. fakturę sprzedaży z 28 września, jeśli klient zapłaciłby należność 10 października, a także w sytuacji, gdybym kupił towar 30 września, a zapłacił w październiku. Czy taka interpretacja jest poprawna?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 86 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy rozliczający się metodą kasową „mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

 

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34

 

– nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio”.

 

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi) – uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

 

W podanych przez Pana przykładach warunki nie są spełnione.

 

Analogicznie wskazują i organy podatkowe, i doktryna; przykładowo:

 

  • „Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż rozlicza się Pan metodą kasową zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 16 pkt 1 ustawy – wbrew Pana stanowisku – nie przysługuje z chwilą zapłaty całej kwoty podatku, lecz w rozliczeniu za kwartał, w którym ureguluje Pan całą należność wynikającą z otrzymanej faktury, obejmującą wartość netto nabytego ciągnika siodłowego oraz kwotę podatku, o ile nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 88 ustawy, wykluczające to prawo” [pismo z dnia 19 marca 2012 r., Izba Skarbowa w Bydgoszczy, ITPP2/443-35/12/EB].
  • „Jako że mali podatnicy rozliczają się w okresach kwartalnych, mają oni prawo do odliczenia podatku naliczonego za ten kwartał, w którym otrzymali fakturę lub dokument celny. W tym przypadku jednakże ustawodawca stawia dodatkowy wymóg uregulowania płatności związanych z czynnościami opodatkowanymi, których dotyczy podatek mający podlegać odliczeniu. Jeśli podatek do odliczenia określony jest na fakturze, wówczas warunkiem odliczenia jest uregulowanie całej należności (w kwocie brutto) wynikającej z faktury. Nie istnieje tutaj ani wymóg zapłaty, ani wymóg bezpośredniej zapłaty, stąd też każda forma uregulowania należności – byle objęła jej całość – uprawnia do odliczenia podatku. Jeśli należność regulowana jest ratalnie, to prawo do odliczenia będzie mogło być zrealizowane w rozliczeniu za ten kwartał, w którym ostatecznie uregulowano całość należności. Jeśli podatek od odliczenia wynika z dokumentu celnego, wówczas warunkiem odliczenia jest zapłata podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z ewentualnych »korygujących« decyzji celnych organów podatkowych” [Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, VAT. Komentarz, LEX 2012].
  • „Przykład: Mały podatnik, korzystający z kasowej metody rozliczeń, w marcu 2011 r. zakupił towar. Za towar ten jednak zapłacił dopiero we wrześniu 2011 r. W tej sytuacji podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za trzeci kwartał 2011 r. – tj. za kwartał, w którym dokonał zapłaty. Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego przez małego podatnika, rozliczającego się z podatku VAT metodą kasową, jest więc uregulowanie całej należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury bądź dokonanie zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnych. Odliczenie nie może nastąpić jednak wcześniej niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego” [Zasady odliczania podatku naliczonego, Dodatek nr 14 do Poradnika VAT nr 21 (309) z dnia 10.11.2011, www.podpowiada.gofin.pl].

 

Prawdopodobnie domyślam się, skąd powstała u Pana wątpliwość. Jeśli w trakcie trwania kwartału uregulowało się należność, można otrzymać fakturę po zakończeniu tego kwartału, a przed złożeniem deklaracji i warunki do odliczenia w kwartale, w którym dokonano płatności, są zachowane.

 

Podobnie wskazuje T. Michalik: „Ustawodawca przewiduje także, iż podatnik, o którym mowa, nie może odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż z dniem otrzymania faktury. Konstrukcja przepisu wskazuje jednak na to, iż nie jest wymagane, aby faktura została przez podatnika otrzymana przed uregulowaniem należności. W istocie przepis ten wymaga jedynie, aby podatnik posiadał fakturę w chwili składania rozliczenia podatkowego” [T. Michalik, VAT. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2012].

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »