.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Meldunek na pobyt stały

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 13.02.2013

Mój tata jest emerytem. Obecnie mieszka w służbowym mieszkaniu komunalnym. Tata wymaga stałej opieki, więc chciałabym z nim zamieszkać. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia meldunku na pobyt stały? Czy mogę się zameldować? Czy problemem będzie fakt, iż ja i mój małżonek jesteśmy najemcami mieszkania z zasobów TBS?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy należy wskazać, że zasady dotyczące meldunku regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.). Jak stanowi art. 9 tej ustawy:

 

„Art. 9. 1. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

2a. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

2b. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu”.

 

Skoro mieszkanie komunalne, w którym mieszka Pani tata, jest własnością gminy, to właśnie do gminy powinna się Pani zwrócić o umożliwienie Pani zamieszkania w tym lokalu oraz zameldowania się w nim.

 

Należy jednak zaznaczyć, że uzyskanie przez Panią ww. zgody może być trudne, gdyż celem mieszkań komunalnych jest przede wszystkim zapewnienie kwaterunku osobom, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na zasadach rynkowych. Powyższe oznacza, że osoby, które posiadają własną nieruchomość mieszkalną lub prawa do takiej nieruchomości, w zasadzie są wykluczone z katalogu osób mogących ubiegać się o zakwaterowanie w mieszkaniu komunalnym.

 

Jednakże w celu uzyskania najpełniejszych informacji w tym zakresie powinna Pani udać się do miejscowo właściwego urzędu gminy (urzędu miasta), gdyż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel, należą do kompetencji gminy i są uchwalane przez rady tychże gmin.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »