.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mąż nie chce zwrócić darowanych córce przedmiotów

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.01.2018

Podarowałem córce wyposażenie kuchni (meble, AGD i inne przedmioty codziennego użytku) do użytkowania w mieszkaniu, w którym zamieszkiwała wraz z mężem. Obecnie córka odchodzi od męża, zamierza wnieść sprawę o rozwód. Mąż nie chce zwrócić darowanych córce przedmiotów. Jak możemy skutecznie je odzyskać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 31 K.r.o.:

 

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

 

Art. 33. [Majątek osobisty]

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; (…).”

 

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wskazane przedmioty stanowią składnik majątku osobistego córki. Jednakże zgodnie z ogólną regułą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie wspólności ustawowej stanowią majątek wspólny małżonków. Córka może dochodzić ich zwrotu w toku oddzielnej sprawy o wydanie ruchomości. Oczywiście będzie musiała wykazać, iż stanowią one składnik majątku osobistego. Córce przysługuje roszczenie windykacyjne. Uczulam jednak, iż w małżeństwie masy majątkowe wzajemnie się przenikają – często więc dochodzi do nakładów z majątku wspólnego na osobisty. Wówczas to właściwym trybem postępowania jest podział majątku wspólnego z rozliczeniem nakładów z majątku osobistego na wspólny. Domniemywam, iż zięć będzie utrzymywał, iż wymienione przedmioty stanowią składnik majątku wspólnego. Stąd też warunkiem uznania zasadności roszczenia jest wykazanie, iż jednak jest to składnik majątku osobistego córki, a darowizny były przekazywane wyłącznie na jej rzecz. W tym celu konieczne będzie posłużenie się zeznaniami świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl