Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Masa spadkowa a koszty pogrzebu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 19.11.2014

Koszty pogrzebu spadkodawcy wchodzą w skład masy spadkowej jako dług spadkowy. Muszą one jednak być kosztami rzeczywiście poniesionymi w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego1, koszty pogrzebu spadkodawcy należą do długów spadkowych w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Pomimo że powstają już po śmierci spadkodawcy, koszty pogrzebu (podobnie jak koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń) obciążają aktywa tworzące spadek, a co za tym idzie, rodzą po stronie spadkobierców obowiązek ich uregulowania.

 

Z uwagi na użycie w przepisach Kodeksu cywilnego zwrotu niedookreślonego („zwyczaje przyjęte w danym środowisku”), o tym, co faktycznie stanowić może koszty pogrzebu zaliczające się do masy spadkowej, niejednokrotnie orzekał Sąd Najwyższy. I tak w uchwale z dnia 22 listopada 1988 r.2 stwierdził on, iż koszty pogrzebu w ścisłym tego słowa znaczeniu obejmują wydatki na zakup trumny, nabycie miejsca na grób i wydatki na pokrycie kosztów ceremonii pogrzebowej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego3 utrwalił się ponadto pogląd, że do kosztów pogrzebu zalicza się wydatki poniesione na postawienie nieskromnego, odpowiadającego miejscowym zwyczajom nagrobka (jednakże wystawienie drogiego nagrobka z granitu lub marmuru, w części wykraczającej poza miejscowe zwyczaje, obciąża osobę, która w wybrany przez nią sposób chciała wyrazić własne uczucie do spadkodawcy i uczcić jego pamięć).

 

Jednocześnie w innym wyroku4 Sąd Najwyższy stwierdzając, że za przedwczesne należy uznać powództwo o zasądzenie kosztów nagrobka przed jego wzniesieniem wskazał pośrednio, że rozliczeniu podlegają jedynie koszty pogrzebu spadkodawcy, które zostały rzeczywiście poniesione.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1988 r. (sygn. III CZP 86/88)

3 Orzeczenia Sądu Najwyższego: z dnia 25 lipca 1967 r. – OSNCP 1968, poz. 48; z dnia 8 maja 1969 r. – OSNCP 1970, poz. 129 i z dnia 13 listopada 1969 r. – OSPiKA 1971, poz. 140

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1998 r. (sygn. II CKN 852/97)


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki