.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Manko w salonie gier

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 24.07.2009

Pracuję w salonie gier. Ostatnio jeden z klientów przez przypadek zgrał kredyt z automatu o wartości powyżej 1000 zł. Po stwierdzeniu braku pieniążków dołożyliśmy je, ale nie wystawiliśmy żadnego dokumentu stwierdzającego manko. Kierownik salonu stwierdził, że błąd był skutkiem naszej niekompetencji, ponieważ nie wykredytowaliśmy punktów z automatu i on nie może nic w tej sprawie zrobić. Udało nam się odnaleźć tego klienta. Moje pytania: w jaki sposób mógłbym (jeżeli to możliwe) wyegzekwować od klienta dołożone pieniążki? Jeżeli klient wyrazi chęć oddania pieniążków, ale zażąda potwierdzenia, to w jaki sposób mogę mu je wystawić jako osoba fizyczna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że w przedmiotowej sprawie umowę o współodpowiedzialności materialnej zawarto na piśmie – jest to warunek jej ważności. Zakładam też, że doszło do prawidłowego powierzenia mienia. Kodeks pracy nie określa, jak wygląda poprawne powierzenie mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Pokrótce tylko wspomnę, że powierzenie mienia polega na wydaniu mienia przez pracodawcę w sytuacji umożliwiającej pracownikowi jego zwrot lub wyliczenie się. Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia. Zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mienie może wynikać z faktu przyjęcia przez pracownika określonego mienia do używania i sprawowania nad nim pieczy.

 

Dla ścisłości dodam, że w zaistniałej sytuacji może się Pan uwolnić od odpowiedzialności, w szczególności poprzez wykazanie, że pracodawca nie zapewnił warunków, które odpowiednio zabezpieczyłyby mienie. Pracownik nie ponosi bowiem odpowiedzialności, jeżeli nie powierzono mu mienia prawidłowo, czyli w warunkach umożliwiających dopilnowanie go.

 

Chciałbym teraz przejść do kwestii związanej z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności klienta kasyna.

 

Należałoby tu rozważyć możliwość zastosowania art. 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Artykuł ten normuje tzw. odpowiedzialność deliktową za czyn niedozwolony, czyli czyn sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo z prawem. Źródłem zobowiązania powstającego samoistnie jest fakt wyrządzenia szkody. Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zobowiązany jest do jej naprawienia.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, klientowi trzeba by było wykazać winę (umyślną lub nieumyślną, czyli niedbalstwo). Oprócz winy trzeba by było wykazać również szkodę i związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy a wyrządzoną szkodą.

 

Jeśli chodzi o pokwitowanie, to zgodnie z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Pokwitowanie definiuje się jako pisemne oświadczenie wierzyciela, który potwierdza odbiór świadczenia spełnionego przez dłużnika. Przepis regulujący kwestie związane z pokwitowaniem nie wymaga dla ważności pokwitowania żadnej formy szczególnej.

 

Można też rozważyć odpowiedzialność klienta z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z art. 405 K.c.: „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

Bezpodstawne wzbogacenie może być też źródłem odpowiedzialności cywilnej. Jest ono podstawą roszczenia majątkowego: bezpodstawnie wzbogacony jest obowiązany do wydania korzyści w naturze, a gdyby nie było to możliwe – do zwrotu jej wartości osobie, kosztem której korzyść została odniesiona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton