Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandaty za prędkość

Mandaty za prędkość idą w górę. Trzeba słono zapłacić za przekroczenie prędkości. Chcesz wiedzieć co się dzieje,gdy mandaty za prędkość nie zostają zapłacone lub gdy nie widać kierowcy pojazdu?

 Niedawno otrzymałem od straży miejskiej mandaty za prędkość ze zdjęciem o 50 km. Znajomi poradzili, abym się nie przyznawał, że to ja prowadziłam samochód, bo w ten sposób zapłacę tylko karę za niewskazanie sprawcy, ale uratuję punkty. Tak też zrobiłem – pojechałem do straży miejskiej i wyjaśniłem, że w tym terminie nie było mnie w Polsce, a do mojego domu miało dostęp kilka osób z rodziny, w tym do kluczyków od samochodu. Ponieważ zdjęcie nie było dobrej jakości, powiedziałem, że mogę się tylko domyślać, kto prowadził samochód. Jednak w komputerze zdjęcie było znacznie wyraźniejsze i strażnik mi nie uwierzył. Upierałem się przy swoim: że za granicę wyjechałem samochodem, stąd nie mam biletu potwierdzającego moje zeznania. Strażnik postanowił skierować sprawę do sądu. W zeznaniu zaznaczyłem, że dobrowolnie poddaję się karze za niewskazanie sprawcy. Co mam teraz zrobić i co mi ewentualnie grozi?

Pana przypadek jest bardzo częsty – zdarza się, że zdjęcie z fotoradaru jest nieczytelne albo twarz kierowcy zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód. W takim wypadku właściciel pojazdu (bo to on jest zawsze wzywany) powinien albo potwierdzić, że to on prowadził pojazd, albo (co zdarza się znacznie częściej) zanegować ten fakt i wskazać, kto w danej porze (gdy samochód został „złapany” przez radar) go prowadził.

Obowiązek taki wynika z Prawa o ruchu drogowym („Kodeksu drogowego”) – art. 78 ust. 4 – „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania go w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”.

Tak więc przepis ten nakłada na właściciela pojazdu, który został złapany przez fotoradar, obowiązek wskazania, kto prowadził pojazd. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd został użyty wbrew woli i wiedzy właściciela przez nieznaną osobę, czemu właściciel zapobiec nie mógł. Dotyczy to np. kradzieży pojazdu (oczywiście w takim wypadku zwykle konieczne jest załączenie stosownego zgłoszenia kradzieży na Policję). Natomiast sam fakt, iż właściciel pozostawia kluczyki do pojazdu w swoim domu i np. za kierownicę wsiada syn, nie uprawnia go od odmowy wskazania kierującego (co do zasady, bo o wyjątkach niżej).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Kilka miesięcy temu przekroczyłem prędkość - konsekwencja to mandaty za prędkość. Policjanci radarem starego typu teoretycznie namierzyli mi 90 km/h (co jest niemożliwe). Poprosiłem o pokazanie atestu na urządzenie – policjanci go nie mieli. Odmówiłem przyjęcia mandatu. Dopiero kilka dni temu dostałem wezwanie na komendę w celu spisania protokołu do sądu. Odmówiłem zeznań, chcę tłumaczyć się dopiero przed sądem. Czy postąpiłem słusznie? Jak mogę bronić się przed sądem?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2007 r.) określa, jakie urządzenia do pomiaru prędkości są dopuszczone do użytkowania i jakie muszą spełniać wymogi:

„§ 7. 1. W skład przyrządów mogą wchodzić urządzenia dodatkowe, w szczególności:

1) rejestrujące datę, czas dokonania pomiaru prędkości i inne dane o pojeździe oraz zmierzoną prędkość kontrolowanych pojazdów; 2) wskazujące zmierzoną prędkość; 3) zdalnie sterujące pracą przyrządu.

2. Urządzeniami dodatkowymi rejestrującymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być:

1) aparat fotograficzny; 2) kamera wideo z magnetowidem; 3) kamera z cyfrowym urządzeniem rejestrującym; 4) drukarka.

3. Urządzenia dodatkowe i ich działanie nie mogą wpływać na wskazania przyrządu podczas wykonywania pomiaru. (…)

§ 15. 1. Przyrząd radarowy powinien:

1) wskazywać i utrzymywać wynik pomiaru; 2) blokować możliwość wykonania następnego pomiaru;

3) wskazywać upływający czas utrzymywanego wyniku pomiaru od momentu zmierzenia prędkości pojazdu, przy czym:

  1. żadne zdarzenie ani inne działanie w trakcie tego czasu nie może wpływać na zmianę tego wyniku oraz
  2. zakres wskazań upływającego czasu powinien być nie mniejszy niż 10 minut, a wartość działki elementarnej nie większa niż 1 s.


2. Jeżeli przyrząd radarowy lub jego urządzenie dodatkowe wskazuje albo wskazuje i rejestruje datę i czas wykonania pomiaru, a wykonanie następnego pomiaru możliwe jest wyłącznie po skasowaniu poprzedniego wyniku pomiaru, wymagania, o których mowa w ust. 1, nie muszą być spełnione”.

Być może tu znajdzie Pan dla siebie argument, podważając wskazania urządzenia pomiarowego.

Generalną zasadą jest to, że organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego (art. 4 i 5 Kodeksu postępowania karnego). Art. 5 wyraża zasadę domniemania niewinności oskarżonego.

Zasada tę stanowi zasadniczą dyrektywę określającą sytuację procesową oskarżonego. Zasada zaczyna obowiązywać od momentu wszczęcia procesu karnego. Domniemanie niewinności oznacza, że oskarżonego należy traktować jako niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, niezależnie od przekonania organu procesowego. Domniemanie niewinności zostaje wyłączone stwierdzeniem winy oskarżonego prawomocnym wyrokiem skazującym. Zasada ta obowiązuje więc również przed sądem drugiej instancji.    Przeczytaj pełną treść

 

 Mandaty za prędkość, które dostałem są razem ze zdjęciami, ale ponieważ było widać kierowcy, miałem sam wskazać kto prowadził samochód. Zeznałem, że poza mną z auta korzysta też żona i syn – wszyscy nie umieliśmy określić, kto tego dnia prowadził pojazd. Policja wysłała do naszych pracodawców pytanie, czy byliśmy w dniu popełnienia wykroczenia w pracy. Czy skoro przyjąłem mandat, to procedura nie powinna być już zakończona? Czy żona i syn mogli odmówić zeznań? Czy policja nie przekracza swoich uprawnień?

Rozumiem, że na podstawie wydruku z urządzenia pomiarowego (kontrolnego) – fotoradaru – otrzymał Pan wezwanie na przesłuchanie w tej sprawie, gdyż zdjęcie z fotoradaru było nieczytelne lub twarz kierowcy była zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód.

Postępowanie dotyczące wykroczeń drogowych co do zasady prowadzi policja. W razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia drogowego opisanego w Kodeksie drogowym – takim wykroczeniem jest przekroczenie dozwolonej prędkości – organ policji może nałożyć grzywnę na podstawie art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – jest to tzw. postępowanie mandatowe.

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego jedynie w przypadku, gdy:

  1. Schwytano sprawcę na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przez niego wykroczenia.
  2. Stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. W razie niemożności ustalenia sprawcy wykroczenia przeprowadza się niezbędne czynności wyjaśniające. Wzywany jest właściciel pojazdu. Takie też zostały przeprowadzane w Pańskim przypadku. Został Pan przesłuchany na okoliczność wskazania osoby kierującej pojazdem należącym do Pana. Właściciel powinien albo potwierdzić, że to on kierował, albo zanegować ten fakt i wskazać, kto w danym czasie kierował pojazdem.


(...) Na podstawie art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym miał Pan obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu (w tym przypadku policji), komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew Pańskiej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł Pan zapobiec. Ta ostania okoliczność ma miejsce np. w razie kradzieży pojazdu (w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie tego na policję). Natomiast sam fakt, iż właściciel pozostawia kluczyki do pojazdu w swoim domu i za kierownicę może wsiąść np. ktoś z domowników, nie uprawnia go do odmowy wskazania kierującego. Jeżeli właściciel pojazdu odmówi wskazania takiej osoby, to popełnia wtedy wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 28.12.2004 r., sygn. akt II Waz 191/2004. Ponieważ nie wskazał Pan osoby kierującej, tłumacząc, że z samochodu oprócz Pana korzystają także żona i syn, zostali oni przesłuchani oraz organy policji podjęły czynności wyjaśniające, mające wykryć sprawcę wykroczenia – miały prawo badać, czy np. w tym czasie nie byli w pracy, co wykluczałoby ich jako sprawców danego czynu.

W czasie przesłuchania w charakterze świadka na podstawie art. 41 Postępowania w sprawach o wykroczenie przy przeprowadzeniu dowodu ze zeznań świadka stosuję się odpowiedni art. 183 Kodeksu postępowania karnego. Artykuł ten przewiduje możliwość uchylenia się świadka od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wynika z tego, że przesłuchiwany świadek nie ma możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, gdy jemu lub osobie najbliżej grozi odpowiedzialność za wykroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.11.2004 r., sygn. akt I KZP 26/04). A Panu i Panu najbliższym groziła odpowiedzialność za wykroczenie, nie za przestępstwo (takim jest np. jazda pod wpływem alkoholu – art. 178 Kodeksu karnego).

Podsumowując, było prowadzone jedno postępowanie dotyczące sprawcy wykroczenia polegającego na przekroczeniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych (art. 97 Kodeksu wykroczeń) i na podstawie tego wykroczenia został Pan ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym (popularnie nazywaną mandatem).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Mandaty za prędkość - nieodebranie listu poleconego wzywającego do zapłaty mandatu
Dostałem od straży miejskiej list polecony w sprawie ukarania mandatem za prędkość. Chciałbym zwlekać miesiąc z odebraniem tego listu, ponieważ po tym czasie mogę nie pamiętać, kto jechał moim samochodem, i wtedy zgłoszę się na policję, wyrażając wolę zapłacenia mandatu bez punktów karnych. Czy nieodebranie listu poleconego grozi jakimiś konsekwencjami? Czy muszę zgłosić się na komendę, z której otrzymałem wezwanie?

Uprawnienia straży miejskiej w terenie niezabudowanym - mandaty za prędkość
Otrzymałem pocztą mandat od straży miejskiej na podstawie zdjęcia z fotoradaru ustawionego na drodze krajowej. Czy straż miejska ma uprawnienia do kontroli prędkości w terenie niezabudowanym na drodze krajowej? Czy mandaty za prędkość są słusznie wydawane?

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru – czy muszę płacić mandat?
Otrzymałem od straży miejskiej zdjęcie z fotoradaru – widać na nim tył mojego auta. Przekroczyłem podobno prędkość o 25 km/h. Na zdjęciu nie widać, kto kierował samochodem. Złożyłem zatem oświadczenie, że nie wiem, kto był kierowcą, i w związku z tym poddaję się karze za wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby kierującej pojazdem (oczywiście już bez punktów karnych). Czy jednak policja ma prawo nakładać taki mandat, gdy nie wiadomo, kto był kierowcą? Czy mandaty za prędkość niosą za sobą odpowiedzialność karną, jeśli ktoś ich nie zapłaci, gdy kierowca nie został wskazany?

Wezwanie na policje w formie listu
Dnia 5 marca otrzymałem pocztą wezwanie na policję w sprawie wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń, które popełniłem miesiąc wcześniej. Wezwanie przesłano przesyłką zwykłą, bez potwierdzenia odbioru. Czy zrobiono to prawidłowo? Jakie poniosę konsekwencje, nie stawiając się na wezwanie policji?

Mandaty za prędkość
Użyczyłem na weekend samochodu swojemu zagranicznemu kontrahentowi. Otrzymałem wezwanie do zapłaty mandatu (naliczono też punkty) ze zdjęciem fotoradarowym. Mój kontrahent na stałe przebywa za granicą i wątpię, aby zechciał poddać się postępowaniu. Co należy zrobić? Czy mandaty za prędkość w takich przypadkach są uznawane?

Nowe stawki mandatów karnych - mandaty za prędkość
Dla każdego kierowcy, zarówno tego, który często narusza przepisy ustawy o ruchu drogowym jak i dla tego, który czyni to zgoła przypadkowo i nieumyślnie a wreszcie również dla pieszych ta informacja ma istotne znaczenie – przygotowywana jest zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Wybrane opinie naszych klientów:

Pierwszy raz korzystałem z porad prawnych w serwisie eporady24 i powiem tak: profesorzy w tym, co robią. Podziękowanie szczególnie dla Pana Tomasza Krupińskiego!

Darek

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Dzięki serwisowi w końcu sprawy ruszyły. Dodaliście mi pewności i pchnęliście wiatr w żagle. Możliwość zadawania dodatkowych pytań pomogła rozwiać wątpliwości. Polecam każdemu mającemu problem prawny.

Maria

Pierwszy raz spotkałam się z tak rzetelną odpowiedzią. Nie tylko jasno opisaną, ale dokładną, zrozumiałą, potwierdzoną paragrafami i Dziennikami Ustaw. Bardzo pomogło mi w pracy, gdyż pracodawca próbował sprytnie uniknąć płacenia ekwiwalentu oraz stanowczo obniżał ilość dni wolnych. Dlatego dziękuję całemu gronu prawników z ePorady24.pl, że mogłam według waszych wskazówek walczyć o swoje. Na pewno będę polecała wasze grono wszystkim znajomym, zwłaszcza że ceny za wasze usługi są normalne, na typową kieszeń Polaka. Jeszcze raz dziękuję, i oby tak dalej.

Z wdzięcznością,

Kinga

Zdecydowanie POLECAM korzystanie z usług tego serwisu. Odpowiedzi przesłane są jasne, rzeczowe i fachowe, a także pisane zrozumiałym językiem.

Urszula

Porada przez serwis www z państwa strony oceniam na 6+. Fachowo i na temat – jednak największą zaletą tego typu porad jest to, iż można się do niej przygotować, tak by żadne z naszych pytań nie uciekło i nie zostało bez odpowiedzi. Jeszcze raz dziękuję za szybką i rzetelną poradę.

Dziękuję,

Paweł

Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na stronę ePorady24.pl. Możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne, nurtujące mnie pytania w trakcie pracy czy innych zajęć okazała się warta opłaty. W oczekiwaniu na odpowiedź serwisu, która była pełna, wyczerpująca i rzeczowa, mogłem zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. Serdecznie wszystkim polecam!

Piotr

Bardzo, bardzo dziękuję Panu Aleksandrowi Słyszowi za pełną i obszerną poradę wraz projektem wniosku. Nareszcie prawnik w sposób zrozumiały wyjaśnił mi również znaczenie pojęć których nawet ustawa nie określiła. Jestem ogromnie wdzięczna. Na pewno będę korzystać w przyszłości z porad prawnych tego serwisu. Polecam wszystkim niezdecydowanym - warto.

Wdzięczna Ania

Bardzo wyczerpująca odpowiedź, byłem zdziwiony szczegółowym opisem co do mojej sprawy i zaskoczony możliwością zadawania dodatkowych pytań w razie niezrozumienia z prawnikiem. Bardzo dobry kontakt. Jak macie jakieś problemy, to zadawajcie pytania, a nie pożałujecie!!!

Andrzej

Termin uzyskania odpowiedzi w pełni adekwatny do nazwy portalu. Odpowiedź na mój problem dostałam o drugiej w nocy (!), a w celu uzyskania w pełni wyczerpującej zagadnienie odpowiedzi – to nie ja, a prawnik zadawał mi dodatkowe pytania. Widzę tu nie tylko solidne podejście do tematu, ale także pełne zaangażowanie. Tak trzymać!

Stefania

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »