Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat zapłacony przez pracodawcę za wykroczenia pracownika

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 20.01.2011

Pracownik (kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych) w trakcie pracy z własnej inicjatywy łamał przepisy o czasie pracy – wydłużał czas prowadzenia pojazdu; skracał czas na odpoczynek itp. Podczas kontroli w siedzibie pracodawcy stwierdzono te wykroczenia i na pracodawcę nałożono mandat. Czy pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania w wysokości poniesionych strat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedsiębiorstwo transportowe zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym ponosi odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa.

 

Niemniej jednak, zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy, „pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi odpowiedzialność materialna według zasad określonych w przepisach działu piątego Kodeksu pracy”.

 

Pracownik, zgodnie z art. 115 Kodeksu pracy ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. „Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody” (art. 119).

 

Przesłankami odpowiedzialności materialnej pracownika są: powstanie szkody u pracodawcy, bezprawność zachowania uchybiającego obowiązkom pracowniczym, wina pracownika, związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków a szkodą.

 

Bezprawność zachowania pracownika to sytuacja, gdy zachodzi kolizja między czynem pracownika a istniejącym porządkiem prawnym. Porządek prawny trzeba rozumieć szeroko. Pojęciem tym należy objąć zakazy i nakazy wynikające zarówno z przepisów prawa, jak i z akceptowanych powszechnie zasad współżycia społecznego. Bezprawność zachowania pracownika uzasadniająca jego odpowiedzialność odszkodowawczą polega na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych.

 

Pracownikowi, który wbrew przepisom przedłuża czas prowadzenia pojazdu, można zarzucić nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. Konsekwencją bezprawnego zachowania pracownika jest powstała u pracodawcy szkoda na skutek obowiązku zapłaty kary grzywny.

 

Uważam wiec, że ma Pan podstawy dochodzenia od pracownika odszkodowania w wysokości do trzech miesięcznych wynagrodzeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 8 =

»Podobne materiały

Realizacja planu naprawczego

W mojej firmie pracodawca bardzo skupia się na realizacji planów naprawczych. Pracownicy otrzymują je w formie ustnej lub pisemnej; plany takie są właściwie niemożliwe do zrealizowania – a wtedy pracodawca swobodnie rozwiązuje z pracownikiem umowę. Czy pracownik może nie przyjąć takiego planu?

 

Inwentaryzacja, braki w kasie i odpowiedzialność pracownika

Syn chce odejść z pracy. Pracuje w sklepie sportowym. Jest kasjerem, więc zrobiono wydruk rachunkowy stanu kasy, który wykazał niedobór 7 tys. zł. Przeprowadzono też inwentaryzację. Dodam, że część sprzętu jest przewożona między dwoma magazynami, a te transakcje nie są księgowane – stąd prawdo

 

Dyspozycyjność pracownika

Pracodawca wręczył mi telefon służbowy, zakładając, że dyspozycyjność pracownika trwa całą dobę. Do tej pory mieliśmy dyżury telefoniczne, teraz zupełnie nie wiem, co myśleć o nowych zasadach. Co się stanie, jeśli się nie stawię w pracy natychmiast? Czy taka dyspozycyjność w ogóle jest zgodna z praw

 

Odszkodowanie albo usunięcie słupa z działki

Na działce mojego domu rodzinnego stoi elektryczny słup. Chcielibyśmy ubiegać się o odszkodowanie albo całkowite usunięcie słupa z naszej działki. Słup stoi już bardzo długo, na pewno powyżej 30 lat. Nie posiadam żadnej informacji o tym, czy moi dziadkowie wyrażali pisemną zgodę na postawienie tego

 

Legalizacja kanalizacji przechodzącej przez działkę sąsiada

W 2011 roku nabyłem nieruchomość, która wcześniej stanowiła całość. Pierwotny właściciel zbudował sieć kanalizacyj z dwóch domów znajdujących się, jak już wspomniałem, na jednej działce. Po podziale część „mojej” sieci znajduje się na terenie sąsiada i z tego terenu wchodzi do kanalizacj

 

Stare długi w Polsce a powrót do kraju

Mieszkam za granicą, gdzie ułożyłem sobie życie. Mam stare długi w Polsce – sprzed ponad 10 lat. To niezapłacona opłata sądowa (200 zł przy rozwodzie), jakieś raty, abonamenty itp. Nie pamiętam szczegółów. Muszę przyjechać do Polski na kilka dni, ale się obawiam. Co zrobić? jak dowiedzieć się

 

Niegodność dziedziczenia spadkobiercy

Sprawa dotyczy niegodności dziedziczenia większościowego spadkobiercy. Po śmierci mamy został odczytany testament, z którego wynikało, że na mojego brata przepisała swoją część spadku (ojciec i drugi brat nie żyją). Moja część to 1/4 z 1/2 po ojcu i 1/8 z 1/4 po bracie. Problem jest z bratem, który

 

Przekazanie mieszkania firmie w celu najmu

Mama jest właścicielką mieszkania, które chce przekazać firmie, aby ta je wynajmowała, czerpiąc z tego korzyści. Jakie mamy możliwości tego przekazania, co wybrać – najem, dzierżawę, użyczenie? Co będzie zgodne z prawem i opłacalne?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »