Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat za przekroczenie prędkości

Dostałeś/aś mandat za przekroczenie prędkości? Tutaj dowiesz się ile trzeba zapłacić zgodnie z nową ustawą oraz o przypadkach, gdzie mandat za przekroczenie prędkości nie został zapłacony i konsekwencjach tego czynu.

 Otrzymałem od straży miejskiej mandat za przekroczenie prędkości o 50 km z dołączonym zdjęciem. Znajomi poradzili, abym się nie przyznawał, że to ja prowadziłam samochód, bo w ten sposób zapłacę tylko karę za niewskazanie sprawcy, ale uratuję punkty. Tak też zrobiłem – pojechałem do straży miejskiej i wyjaśniłem, że w tym terminie nie było mnie w Polsce, a do mojego domu miało dostęp kilka osób z rodziny, w tym do kluczyków od samochodu. Ponieważ zdjęcie nie było dobrej jakości, powiedziałem, że mogę się tylko domyślać, kto prowadził samochód. Jednak w komputerze zdjęcie było znacznie wyraźniejsze i strażnik mi nie uwierzył. Upierałem się przy swoim: że za granicę wyjechałem samochodem, stąd nie mam biletu potwierdzającego moje zeznania. Strażnik postanowił skierować sprawę do sądu. W zeznaniu zaznaczyłem, że dobrowolnie poddaję się karze za niewskazanie sprawcy i płace mandat za przekroczenie prędkości. Co mam teraz zrobić i co mi ewentualnie grozi?

Pana przypadek jest bardzo częsty – zdarza się, że zdjęcie z fotoradaru jest nieczytelne albo twarz kierowcy zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód. W takim wypadku właściciel pojazdu (bo to on jest zawsze wzywany) powinien albo potwierdzić, że to on prowadził pojazd, albo (co zdarza się znacznie częściej) zanegować ten fakt i wskazać, kto w danej porze (gdy samochód został „złapany” przez radar) go prowadził.

Obowiązek taki wynika z Prawa o ruchu drogowym („Kodeksu drogowego”) – art. 78 ust. 4 – „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania go w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”.

Tak więc przepis ten nakłada na właściciela pojazdu, który został złapany przez fotoradar, obowiązek wskazania, kto prowadził pojazd. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd został użyty wbrew woli i wiedzy właściciela przez nieznaną osobę, czemu właściciel zapobiec nie mógł. Dotyczy to np. kradzieży pojazdu (oczywiście w takim wypadku zwykle konieczne jest załączenie stosownego zgłoszenia kradzieży na Policję). Natomiast sam fakt, iż właściciel pozostawia kluczyki do pojazdu w swoim domu i np. za kierownicę wsiada syn, nie uprawnia go od odmowy wskazania kierującego (co do zasady, bo o wyjątkach niżej).

Jeśli właściciel odmówi wskazania tej osoby, popełnia wówczas wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń: „Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany”. Jest to podstawa prawna do wymierzania mandatów lub wyroku z ukaraniem właśnie w opisanej sytuacji. Oczywiście w takim wypadku sprawca nie otrzymuje punktów karnych do prawa jazdy.

„Właściciel pojazdu narusza obowiązek wskazania osoby użytkującej pojazd, gdy wprost odmówi wskazania tej osoby albo nie udzieli odpowiedzi na pytanie o to, zadane mu ustnie lub na piśmie przez uprawnioną osobę (art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym)” – postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z 28.12.2004 r., II Waz 191/2004, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, 2005/2, poz. 52.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Dostałem mandat za przekroczenie prędkości, ale ponieważ na zdjęciu nie widać kierowcy, miałem wskazać, kto prowadził samochód. Zeznałem, że poza mną z auta korzysta też żona i syn – wszyscy nie umieliśmy określić, kto tego dnia prowadził pojazd. Policja wysłała do naszych pracodawców pytanie, czy byliśmy w dniu popełnienia wykroczenia w pracy. Czy skoro przyjąłem mandat za przekroczenie prędkości, to procedura nie powinna być już zakończona? Czy żona i syn mogli odmówić zeznań? Czy policja nie przekracza swoich uprawnień?

Rozumiem, że na podstawie wydruku z urządzenia pomiarowego (kontrolnego) – fotoradaru – otrzymał Pan wezwanie na przesłuchanie w tej sprawie, gdyż zdjęcie z fotoradaru było nieczytelne lub twarz kierowcy była zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód.

Postępowanie dotyczące wykroczeń drogowych co do zasady prowadzi policja. W razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia drogowego opisanego w Kodeksie drogowym – takim wykroczeniem jest przekroczenie dozwolonej prędkości – organ policji może nałożyć grzywnę na podstawie art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – jest to tzw. postępowanie mandatowe.

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego jedynie w przypadku, gdy:

  1. Schwytano sprawcę na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przez niego wykroczenia.
  2. Stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. W razie niemożności ustalenia sprawcy wykroczenia przeprowadza się niezbędne czynności wyjaśniające. Wzywany jest właściciel pojazdu. Takie też zostały przeprowadzane w Pańskim przypadku. Został Pan przesłuchany na okoliczność wskazania osoby kierującej pojazdem należącym do Pana. Właściciel powinien albo potwierdzić, że to on kierował, albo zanegować ten fakt i wskazać, kto w danym czasie kierował pojazdem.
    Przeczytaj pełną treść

 

 Niedawno otrzymałem od straży miejskiej zdjęcie z fotoradaru – widać na nim tył mojego auta i dostałem mandat za przekroczenie prędkości. Przekroczyłem podobno prędkość o 25 km/h. Na zdjęciu nie widać, kto kierował samochodem. Złożyłem zatem oświadczenie, że nie wiem, kto był kierowcą, i w związku z tym poddaję się karze za wykroczenie polegające na niewskazaniu osoby kierującej pojazdem (oczywiście już bez punktów karnych). Czy jednak policja ma prawo nakładać mandat za przekroczenie prędkości, gdy nie wiadomo, kto był kierowcą? Co się stanie, jeśli nie zapłacę mandatu za niewskazanie kierowcy?

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy treść art. 97 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 zł albo karze nagany.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 1 § 2 K.w. nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Z powyższego wynika, że aby możliwe było ukaranie Pana za przekroczenie prędkości, konieczne jest wykazanie Panu winy, czyli policja powinna przede wszystkim być w stanie udowodnić, że to Pan kierował pojazdem i że do naruszenia przez Pana dopuszczalnej prędkości doszło z powodu Pańskiego zawinionego działania.

(...) Stosownie do art. 65 § 1 K.w., kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

  1. co do tożsamości własnej lub innej osoby,
  2. co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania
– podlega karze grzywny.

Natomiast § 2 mówi o tym, że tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

Podkreślić jednak należy, że również w tym przypadku konieczne jest wykazanie winy osobie „zatajającej” interesujące policję dane. Dlatego też za takie wykroczenie może być uznane świadome działanie sprawcy, który mimo posiadania żądanych informacji odmawia ich udzielenia. Niezasadne byłoby natomiast przypisywanie winy osobie, która informacji o personaliach kierowcy nie posiada, jednak, choćby ogólnie, wskazuje, kto jej zdaniem miał w tym czasie dostęp do jego pojazdu.

Odnosząc się z kolei do kwestii postępowania z już otrzymanym przez Pana mandatem, to wskazać należy w pierwszej kolejności, że jest to mandat zaoczny.

Powyższe – zgodnie z art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – oznacza, że mandat karny zaoczny powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

Z kolei – stosownie do art. 99 K.p.s.w. – w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

Zatem jeżeli zdecyduje się Pan ostatecznie na nieuznanie mandatu i nieuiszczenie nałożonej na Pana grzywny, to w zasadzie nie powinien Pan płacić tej grzywny, nie będzie Pan też musiał składać w związku z tym żadnych odwołań czy innych pism. Policja po upływie terminu uiszczenia przez Pana grzywny sama skieruje sprawę do sądu. Sąd zbada cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym będzie mógł oddać zdjęcia z fotoradaru do badania przez biegłego (choć koszty takiej opinii mogłyby przekroczyć wysokość samej grzywny), a także przeanalizować Pańską odmowę czy też deklarowany brak możliwości wskazania kierowcy pod kątem ww. przepisów dotyczących wykroczenia zatajenia posiadanych informacji przed organami ścigania.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Mandat za przekroczenie prędkości i wezwanie na policje
Dnia 5 marca otrzymałem pocztą wezwanie na policję w sprawie wykroczenia oraz sprawę o mandat za przekroczenie prędkości, który nie zapłaciłem. Przekroczenie prędkości miało miejsce miesiąc wcześniej. Wezwanie przesłano przesyłką zwykłą, bez potwierdzenia odbioru. Czy zrobiono to prawidłowo? Jakie poniosę konsekwencje, nie stawiając się na wezwanie policji?

Nowe stawki mandatów karnych - mandat za przekroczenie prędkości
(...) Planuje się zaostrzenie kar dla kierowców - mandat za przekroczenie prędkości – w terenie zabudowanym mandat za to wykroczenie może sięgnąć nawet 1000 zł (przekroczenie o więcej niż 50 km/h), w terenie niezabudowanym niewiele mniej, bo 900 zł.

Nieodebranie listu poleconego - mandat za przekroczenie prędkości
Dostałem od straży miejskiej list polecony w sprawie ukarania - mandat za przekroczenie prędkości. Chciałbym zwlekać miesiąc z odebraniem tego listu, ponieważ po tym czasie mogę nie pamiętać, kto jechał moim samochodem, i wtedy zgłoszę się na policję, wyrażając wolę zapłacenia mandatu za przekroczenie prędkości bez punktów karnych. Czy nieodebranie listu poleconego grozi jakimiś konsekwencjami? Czy muszę zgłosić się na komendę, z której otrzymałem wezwanie?

Zdjęcie z fotoradaru wysłane przez straż gminną
Dostałem od straży gminnej zdjęcie z fotoradaru - to było ewidentne przekroczenie prędkości, jednak jest ono niewyraźne, więc wystosowałem pismo z prośbą o wysłanie mi innego zdjęcia, które jednoznacznie pokazuje moją winę, oraz kopii dokumentu własności fotoradaru. Straż nie odpowiedziała na moje pismo, tylko otrzymałem wezwanie stawienia się do jej siedziby, myślę, że dostane mandat za przekroczenie prędkości. Jak mam postąpić? Czy straż gminna działa zgodnie z prawem?

Utrata prawa jazdy w Danii
Mieszkam w Danii. Grozi mi utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Czy jeśli mam polskie prawo jazdy, to będę mógł jeździć po całej Unii Europejskiej? Czy jest możliwość zastosowania polskiego prawa do wykroczenia popełnionego na terenie Danii (wtedy nie groziłaby mi utrata dokumentu)?

Wybrane opinie naszych klientów:

Dziękuję za pomoc prawną, niewiedza o wiele więcej kosztuje niż porada u prawnika.

Krystian

Z pośród zebranych przeze mnie opinii ta okazała się najpełniejsza. Z pewnością będę polecał ten serwis wszystkim swoim znajomym (jakość i przystępna cena).

Dawid

Bardzo dobra opinia. Polecam gorąco serwis eporady24.pl. Dzięki poradom, jakie otrzymałem, zaoszczędziłem 5000 zł ;) Pozdrawiam gorąco cały zespół eporady24.pl.

łukasz

Świetny serwis. Odpowiedź uzyskałem nawet wcześniej, niż się tego spodziewałem – mam wrażenie, że niektórzy prawnicy pracują tutaj nawet w nocy :-)

Krzysztof

Bardzo dziękuję za wyczerpującą i błyskawiczną odpowiedź. Pan Jakub Bonowicz zaskoczył mnie tak znajomością języka obcego, jak i prawa zagranicznego. Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam cały zespół eporady24.

Jola

Odpowiedź niemal błyskawiczna, pełna i wyczerpująca, a jednocześnie napisana prostym i zrozumiałym dla laika językiem. Wielkim plusem jest możliwość bezpłatnego zadawania dodatkowych pytań. Na pewno będę wszystkim polecała ten portal. Dziękuję i pozdrawiam.

Zofia

Mogę się wyrazić tylko w samych superlatywach. Zadałem pytanie i poprosiłem o opinię prawną, którą wystawił Pan Jakub Bonowicz. Uważam, że była to bardzo rzetelnie i na temat wykonana praca, która na pewno pomoże mi w mojej sprawie. Ponadto Pan Jakub ponadplanowo sam od siebie przesłał mi dodatkowe materiały za co serdecznie mu dziękuję. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na pewno bez obaw ponownie skorzystam z usług kancelarii.

Arkadiusz

Pan Jakub Bonowicz okazał się profesjonalistą, w prosty i zrozumiały sposób dla mnie wytłumaczył mi wszytko czego dotyczył mój problem. Odpowiedź dostałem bardzo szybko a na pytania pomocnicze odpowiadał praktycznie po 15 min. Bardzo polecam wszystkim użytkownikom internetu mającym problemy prawne, na pewno ta tej stronie znajda zadowalającą odpowiedź.

Jackit

Bardzo szczerze polecam!!!!! Serdecznie dziękuję panu Karolowi za tak ludzkie podejście do sprawy i ogromną pomoc. Pomimo moich wahań sprawił Pan, że nabrałam pewności siebie. Portal polecił mi brat i teraz ja będę go polecała.

Serdecznie pozdrawiam.

Tomasz

Jeżeli w poradach rozdawaliby Oskary, na pewno bym wysłał nominację do Oskara na eporady24.

Pozdrawiam,

Piotr

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »