Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat za parkowanie

Dostałeś/dostałaś mandat za parkowanie? Poczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Pamiętaj, że mandat za parkowanie przedawnia się dopiero po 5 latach.

 Znalazłam za wycieraczką informację, że popełniłam wykroczenie, parkując samochód w strefie tylko dla posiadaczy abonamentów i mam się zgłosić po odbiór mandatu do Straży Miejskiej, proponowany mandat za parkowanie to 150 zł. Czy zostawianie takich informacji za wycieraczką jest zgodne z prawem?

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. W myśl art. 13b ust. 1 wskazanej ustawy, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Kolejne przepisy art. 13b ustawy o drogach publicznych określają: zasady ustalania strefy płatnego parkowania (ust. 2) i upoważniają radę gminy (miasta) do ustalania takiej strefy (ust. 3) oraz do ustalania wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów w takiej strefie i do określenia sposobu pobierania tej opłaty (ust. 4 pkt 1 i 3).

(...) Procedura ściągania kar finansowych za nieopłacone parkowanie różni się od egzekucji tradycyjnych mandatów. Po pierwsze należy pamiętać, że nieuiszczona opłata dodatkowa ( mandat za parkowanie ) nie jest mandatem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Po drugie, pismo, które zostaje zostawione za wycieraczką nie jest to mandat za parkowanie, a jedynie informacją o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej – w związku z czym nie musi być ono doręczone do rąk kierowcy. Wystarczy więc, że znajdzie się za wycieraczką samochodu.

Sądy administracyjne, czasami nawet w tym samym mieście, wydawały sprzeczne wyroki, uznając doręczenie za wycieraczką za skuteczne lub też odwrotnie – że jest to sprzeczne z przepisami procedury administracyjnej. Sprawą zainteresował się w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich. Na jego wniosek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o legalności kar nałożonych w wyniku doręczenia za wycieraczkę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.12.2005 r., sygn. akt FSK 2580/04). Takie doręczenie dokumentuje obowiązek dokonania zapłaty, ale go nie nakłada. Ten bowiem powstaje – jak już wcześniej zaznaczyłem – z mocy prawa. Druk za wycieraczką jest więc jedynie informacją o karze.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Rok temu, będąc w Danii, znalazłem za wycieraczką samochodu mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym. Obecnie polska firma windykacyjna upomina się o te pieniądze, grożąc mi sądem. Czy muszę zapłacić ten mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym, bo przeczytałem, że kraje skandynawskie nie mają podpisanej z Polską umowy dotyczącej ściągalności mandatów?

Niestety, Pana informacje tylko częściowo się potwierdzają. Zarówno Polska jak i Dania jest stroną postanowień Decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym, na mocy której Państwa UE realizuję ściągalność m.in. mandatów.

Akt prawny obowiązuje i jest stosowany od 22 marca 2005 r. Pana informacje dotyczące braku odpowiednich regulacji mogły odnosić się do dostosowywania polskich ustaw do wymogów wymienionego aktu prawnego. Rzeczywiście, aktualnie nie dokonano w tym zakresie implementacji prawa, jednak pozostaje to kwestią niedalekiej przyszłości, gdyż istnieje w tym względzie stosowny projekt ustawy: z 14 marca 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Powyższe nie stoi na przeszkodzie realizacji egzekucji kar pieniężnych.
    Przeczytaj pełną treść

 

 Dzisiaj otrzymałem mandat za parkownie od straży miejskiej za zaparkowanie samochodu na miejscu postojowym na drodze publicznej. Mój pojazd nie utrudniał ruchu, był właściwie zaparkowany. Jak się okazało, znak zakazu parkowania postawiony był u wylotu drogi wewnętrznej, którą w ogóle nie jechałem. Zrobiłem zresztą zdjęcia przekręconego znaku i okolicy. Strażnik chciał cofnąć mój mandat za parkowanie, ale w końcu stanęło na tym, że jestem umówiony z władzami miasta. Po czyjej stronie jest racja?

Zwrócę Pańską uwagę na jeden aspekt – wypisany i podpisany przez Pana mandat za parkowanie nie może zostać cofnięty przez strażnika – mandat za parkowanie jest prawomocny i tylko sąd może go uchylić.

Jeśli chodzi o przekręcony znak – nie powinien Pan mieć problemów w sądzie. Utrzymanie znaków w prawidłowej pozycji należy do zarządcy drogi.

Drogi publiczne niezależnie od kategorii, do której należą, powinny być utrzymywane w należytym stanie. Utrzymanie drogi w stanie właściwym należy do gminy, powiatu, województwa lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zależności od jej kwalifikacji. Zarządzanie drogą może być wykonywane przez utworzoną przez sejmik województwa, radę powiatu czy radę gminy jednostkę organizacyjną. W praktyce występuje również pozaustawowa kategoria dróg – drogi wewnętrzne, za których utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty nimi zarządzające, np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba fizyczna będąca właścicielem danego terenu.

(...) Pod pojęciem oznakowania poziomego rozumiemy oznakowanie występujące na nawierzchni drogi. Oczywiście tutaj także występuje wymóg adekwatności oznaczenia w stosunku do występowania konkretnych okoliczności. Jest to jednak problem o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, gdyż pod tym względem oznakowanie, jeśli występuje, jest zazwyczaj prawidłowe. Problemem zazwyczaj jest jego brak lub też słaba widoczność. Na głównych drogach oraz w miastach oznakowanie to jest zazwyczaj na dopuszczalnym poziomie. Problem pojawia się jednak na drogach gminnych i w mniejszych miejscowościach. Niemal regułą w takich miejscach stał się brak oznakowania przejść dla pieszych. Dotyczy to także braku linii krawędziowych drogi czy też linii segregacyjnej, dzielącej jezdnie na pasy ruchu. Brak ten prowadzi do sytuacji, w których przy mgle lub w nocy droga po prostu przestaje być dla kierowcy widoczna, a od tego już tylko krok do wypadku. Tutaj także zarządca zobligowany jest do okresowej kontroli i usuwania nieprawidłowości.

Niewidoczność znak z jakiejkolwiek przyczyny w zasadzie wyklucza odpowiedzialność kierowcy za wykroczenie drogowe. Zgodnie z literą prawa oraz orzecznictwem sądowym zarządca odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku lub też występowania nieprawidłowego oznakowania drogi, czyli za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę o drogach publicznych.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Nieodebranie listu poleconego - mandat za parkowanie
Dostałem od straży miejskiej list polecony w sprawie ukarania - mandat za parkowanie. Chciałbym zwlekać miesiąc z odebraniem tego listu, ponieważ po tym czasie mogę nie pamiętać, kto jechał moim samochodem, i wtedy zgłoszę się na policję, wyrażając wolę zapłacenia mandatu bez punktów karnych. Czy nieodebranie listu poleconego grozi jakimiś konsekwencjami? Czy muszę zgłosić się na komendę, z której otrzymałem wezwanie?

Zakaz parkowania a brak oznakowania - mandat za parkowanie
Dzisiaj otrzymałem mandat za parkowanie od straży miejskiej. Zaparkowałem samochód na miejscu postojowym na drodze publicznej. Mój pojazd nie utrudniał ruchu, był właściwie zaparkowany. Jak się okazało, znak zakazu parkowania postawiony był u wylotu drogi wewnętrznej, którą w ogóle nie jechałem. Zrobiłem zresztą zdjęcia przekręconego znaku i okolicy. Strażnik chciał cofnąć mój mandat za parkowanie, ale w końcu stanęło na tym, że jestem umówiony z władzami miasta. Po czyjej stronie jest racja? Jeśli po mojej to co zrobić, żeby cofnąć mandat za parkowanie?

Prywatny parking pod centrum handlowym i nieuczciwi parkujący
Mam prywatny parking przy należącym do mnie niewielkim centrum handlowym. Parkuje na nim niestety sporo osób, które nie są klientami. Jak zgodnie z prawem „pozbyć się” takich osób? Czy straż miejska może im dać mandat za parkowanie?

Parkowanie na drodze osiedlowej przed własnym domem
Po raz kolejny zostałam wezwany przez policję do wprowadzenia na teren posesji własnego samochodu, który był zaparkowany na krawężniku drogi osiedlowej przed moim domem. Na ulicy nie ma zakazu parkowania i postoju, a samochód nie zagraża bezpieczeństwu ruchu ani nie utrudnia przejścia pieszym na chodniku. Czy faktycznie nie mam prawa parkować samochodu przed domem? Czy można dostać mandat za parkowanie w przypadku takiego postępowania?

Mandat zapłacony przez pracodawcę za wykroczenia pracownika
Pracownik (kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych) w trakcie pracy z własnej inicjatywy łamał przepisy o czasie pracy – wydłużał czas prowadzenia pojazdu; skracał czas na odpoczynek itp. Podczas kontroli w siedzibie pracodawcy stwierdzono te wykroczenia i na pracodawcę nałożono mandat za parkowanie. Czy pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania w wysokości poniesionych strat?

Wybrane opinie naszych klientów:

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiej odpowiedzi - obawiałam się trochę, że otrzymam tonę paragrafów i prawniczy żargon - a tu - proszę: wyczerpująca, dokładna, napisana zrozumiałym językiem analiza sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi gorąco :)

Pozdrawiam

Beata

Bardzo konkretnie, fachowo, szybko i za przystępną cenę!!! Kilkakronie korzystałem z usług i duży ukłon za pełen profesjonalizm! Dziękuję za porady!

Waldek

Uzyskałam odpowiedź na nurtujące mnie pytanie i dzięki niej wygrałam spór zaistaniały między mną a stroną przeciwną. Jestem zadowolona z usług eporady24.pl i gorąco je polecam.

Katarzyna

Bardzo profesjonalni i konkretni w swoim działaniu. Jasne i konkretne porady poparte prawnie. Przypomina działanie prawników z USA. Polecam wszystkim i sam wszystko tylko przez nich będę załatwiał.

Jerzy

Dziękuję Panu Jakubowi za wyczerpującą i napisaną „ludzkim językiem” odpowiedź. Na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń z prawnikami (adwokaci, radcy prawni) otrzymana porada korzystnie się wyróżnia – temat jest profesjonalnie i obszernie wyjaśniony, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Gratuluję pomysłu – ten portal to strzał w dziesiątkę! Myślę, że w przyszłości w razie potrzeby będę z niego korzystała. Równocześnie dziękuję Panu Mirkowi za pomoc i cierpliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie miały miejsce „po drodze”. Pozdrowienia dla całego Zespołu ePorady24 – tak trzymać!!!

Usia

Z porady jestem bardzo zadowolony. Była rzeczowa i myślę, ze wyczerpująca. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. No i nie musiałem się nigdzie ruszać, sprawę załatwiłem w domu :)))

Polecam

Andrzej

Odpowiedź niemal błyskawiczna, pełna i wyczerpująca, a jednocześnie napisana prostym i zrozumiałym dla laika językiem. Wielkim plusem jest możliwość bezpłatnego zadawania dodatkowych pytań. Na pewno będę wszystkim polecała ten portal. Dziękuję i pozdrawiam.

Zofia

Duży plus. Szybka i kompetentna odpowiedź. Bez wodosłowia. I cena do przyjęcia. Polecam!

Marek

Po raz pierwszy skorzystałem z tego typu usługi przez internet i jestem pod bardzo wielkim wrażeniem waszego profesjonalnego serwisu. Szczególne podziękowania dla pana Jakuba Bonowicza za przygotowanie dokumentów i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

Piotr

Fachowa porada bardzo dokładnie opisana szybko na temat miałem uczucie że rozmawiam z prawnikiem w cztery oczy - gorąco polecam.

Maciej

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »