Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat za brak dokumentów

Zastanawiasz się jakie kary są dla kierowców za jazdę bez prawa jazdy itp.? Cóż prawdopodobnie zostanie wypisany mandat za brak dokumentów.

 Ubezpieczenie OC na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września opłaciłem ponownie OC. Trzy tygodnie później dostałem wezwanie do zapłaty mandatu za brak dokumentów w kwocie kilkakrotnie przewyższającej wartość samochodu. Czy mogę jakoś uniknąć płacenia tej kary?

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż podstawą roszczenia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego skierowanego wobec Pana jest art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), gdzie wskazuje się, że „osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę”.

Natomiast wysokość tej opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

  1. samochody osobowe – 500 euro,
  2. samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,
  3. pozostałe pojazdy – 100 euro.


Wskazana powyżej kwota jest tzw. kwotą wyjściową, gdyż „w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  1. 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
  2. 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
  3. 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni”.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Jadąc ostatnio samochodem, wpadłem w poślizg i uderzyłem w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy. Policja w trakcie oględzin wykryła, że nie posiadam prawa jazdy i otrzymałem mandat za brak dokumentów, kredytowy w wysokości 500 zł + 300 zł za spowodowanie kolizji. Stwierdzono, że podczas prowadzenia auta byłem trzeźwy, posiadałem ważne OC i ważny przegląd techniczny auta. Policjant sporządził notatkę służbową i powiedział, że to koniec działań z jego strony w tej sprawie. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście skończy się tylko na tych dwóch mandatach? Czy firma ubezpieczeniowa będzie żądać ode mnie zwrotu wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu w kolizji? Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania?

Mając na uwadze treść zadanego pytania, to zgodnie z art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo do dochodzenia od Pana – jako kierującego pojazdem mechanicznym – zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Dzieje się tak wówczas, gdy kierujący nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Wyjątkiem są przypadki, gdy chodzi albo o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Jeżeli nie posiadał Pan w ogóle prawa jazdy w chwili spowodowania kolizji (czyli nie chodzi o sytuację, gdy kierowca po prostu nie posiadał przy sobie dokumentu prawa jazdy), to towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, ale może dochodzić od Pana zwrotu wypłaconej kwoty (art. 34 w zw. z art. 43 powołanej ustawy).

Dla porządku proszę przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (dostępne na przykład na stronie internetowej ubezpieczyciela), które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia OC. W ogólnych warunkach ubezpieczyciel szczegółowo określa sytuacje, w których może żądać od ubezpieczonego zwrotu wypłaconej kwoty tytułem odszkodowania.

Tak więc odpowiedź brzmi: zakład ubezpieczeń może dochodzić od Pana zwrotu wypłaconego odszkodowania.    Przeczytaj pełną treść

 

 

Wykonując manewr skrętu, nie zauważyłem motocyklisty, który na skrzyżowaniu miał pierwszeństwo. W wyniku mojego błędu (choć dokładnie się rozglądałem) doszło do zderzenia naszych pojazdów. Motocyklista spadł i złamał nogę (naruszenia na dłużej niż 7 dni). Zostałem oskarżony na mocy art. 177 § 1 Kodeksu karnego. To moje pierwsze wykroczenie, nigdy nie byłem karany. Z jaką karą muszę się liczyć? Dodam, że poszkodowany nie miał przy sobie prawa jazdy, a sytuację widziały osoby w drugim samochodzie – nie chcą jednak zeznawać w sądzie. Czy poszkodowany powinien zapłacić mandat za brak dokumentów?

  Podstawę prawną dla przytoczonego przez Pana stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), w szczególności art. 177.

Zgodnie z normą zawartą w art. 177 § 1 K.k. „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Oznacza to, że sąd, wydając wyrok skazujący, może orzec karę pozbawienia wolności od jednego miesiąca do trzech lat. Wymierzając karę konkretnemu sprawcy w granicach przewidzianego zagrożenia, sąd bierze pod uwagę stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma zamiar osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Orzekając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Mając na uwadze przytoczone przez Pana okoliczności sprawy, można przypuszczać, że orzeczona kara nie będzie przekraczała dwóch lat pozbawienia wolności i sąd skorzysta z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zgodnie bowiem z art. 69 § 1 Kodeksu karnego „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (art. 71 § 1 K.k.) lub jeden z obowiązków wymienionych w art. 72 K.k.

Ze względu na to zagrożenie oraz okoliczności sprawy możliwe jest również, że sąd skorzysta z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wyplata odszkodowania mimo braku badania technicznego auta
Miałam tydzień temu stłuczkę, przy wyjeździe z parkingu wjechała we mnie znajoma, była to bezspornie jej wina. Okazało się jednak, że moje auto nie posiada już ważnego badania technicznego (termin minął 2 tygodnie temu) i jechałem bez dokumentów. Obawiam się teraz, że ubezpieczyciel, którym jest PTU, odmówi mi wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy. Czy tak może być?

Mandat za brak dokumentów i spowodowanie kolizji
Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem kolizję – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że dostałem mandat za brak dokumentów (nie mam prawa jazdy). W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowiedzieć, żeby ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy.

Mandat za brak dokumentów aktualnych oraz spowodowanie stłuczki
Miesiąc temu miałem stłuczkę samochodem, szkody poniósł właściciel drugiego pojazdu. Okazało się, że moje prawo jazdy tydzień wcześniej straciło ważność – zostałem ukarany (mandat za brak dokumentów). Tego samego dnia poszedłem na badania okresowe i odebrałem już nowy dokument. Dzisiaj jednak dostałem od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty za szkody. Czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Odebranie niemieckiego prawa jazdy a możliwość uzyskania tego dokumentu w Polsce
Za jazdę pod wpływem alkoholu zabrano mi w Niemczech niemieckie prawo jazdy (na rok). Wcześniej miałem polskie prawo jazdy, które wymieniłem na niemieckie, zdając tam egzamin. Czy w tej sytuacji mógłbym starać się znów o ten dokument w Polsce? Czy mogę zostać ukarany mandatem za jazdę bez dokumentów?

Wezwanie do zdania egzaminu po zatrzymaniu i oddaniu prawa jazdy
Trzy lata temu wydział komunikacji wydał mi prawo jazdy, które wcześniej na mocy wyroku sądu miałam zatrzymane za wykroczenia drogowe. W zeszłym tygodniu dostałam pismo, że mam zwrócić prawo jazdy, które z powodu błędu urzędnika zostało mi wydane bez zdania egzaminów. Co powinnam teraz zrobić? Przez trzy lata jeździłam z tym dokumentem. Jeśli było nieaktualne, czy to to samo jak jazda bez dokumentów?

Wybrane opinie naszych klientów:

Pierwszy raz korzystałem z porad prawnych w serwisie eporady24 i powiem tak: profesorzy w tym, co robią. Podziękowanie szczególnie dla Pana Tomasza Krupińskiego!

Darek

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Waszą firmą, poradę otrzymałam szybko i kompetentnie, dostałam także odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania. Wasza porada w istotny sposób pomogła mi podjąć ważną życiową decyzję.

Magda

Bardzo fachowa i szybka porada. Nasza sprawa stała w miejscu 2 lata. Po zasięgnięciu porady w tym serwisie sprawa ruszyła wreszcie z miejsca i wiem, co dalej robić.

Pozdrawiam,

Irena

Najlepsza strona z poradami prawnymi, polecam każdemu. Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi wpływają na skrzynkę e-mail tak szybko, że odnosi się wrażenie, jakby się rozmawiało z Prawnikiem LIVE. Jeżeli chodzi o ceny – to są na dobrym poziomie, myślę, że nawet konkurencyjne. Dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam wszystkich prawników z eporady24.

Krzysztof

Jeżeli w poradach rozdawaliby Oskary, na pewno bym wysłał nominację do Oskara na eporady24.

Pozdrawiam,

Piotr

Bardzo dobre i przydatne porady dzięki którym mogłam uniknąć niektórych błędów i trafnie rozwiązać swoją sytuację. Bardzo dziękuję. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Katarzyna

W skrócie: szybko, sprawnie i na temat, i jeszcze do tego miło :)

Z pozdrowieniami,

Aleksandra

Polecam ponieważ odpowiedzi są konkretne i na temat. Podoba mi się ,że zawsze można zadać pytania dodatkowe i to, że szybko otrzymałam odpowiedź. Również w weekendy można uzyskać poradę co dla mnie było bardzo istotne.

Paulina

Dzień dobry, bardzo dziękuję za poradę, która – sądzę – poskutkowała pozytywnie, ponieważ właśnie dzisiaj dostałam odpowiedź z sądu, gdzie w pkt 1 jest napisane: „Sąd Rejonowy postanawia stwierdzić skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości”. Jeszcze raz dziękuję za szybką i konkretną poradę prawną.

Małgorzata

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Wreszcie dowiedziałam się tego, o co mi chodziło. Ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała.

Serdecznie pozdrawiam,

Krystyna

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »