.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie mandatu karnego za przejazd na żółtym świetle

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 08.08.2012

Czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku o uchylenie mandatu karnego za przejazd na żółtym świetle?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych sygnał żółty na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtowanego hamowania.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Uchyleniu podlega prawomocny mandat karny. O tym, kiedy mandat staje się prawomocny, stanowi art. 98 § 2, 3 i 5. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko wówczas, gdy nałożono nim grzywnę za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu wykroczeń czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Czyn zabroniony jako wykroczenie to nie to samo, co czyn stanowiący wykroczenie, ponieważ zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu wykroczeniem może być tylko czyn zawiniony. Czynem zabronionym jako wykroczenie jest czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany (patrz art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń).

 

Prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Brak natomiast jest podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, jeżeli czyn, za który nałożono nim grzywnę, nie wyczerpuje wszystkich znamion wymaganych przez naruszony rzekomo przepis, ale wyczerpuje on znamiona innego przepisu, określającego dany czyn jako wykroczenie. Możemy mieć zatem do czynienia z sytuacją, kiedy naruszył Pan także przepisy, powodując zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

 

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego lub z urzędu. Ukarany może złożyć wniosek w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu karnego. Określenie tego terminu jako zawity oznacza, że w wypadku, gdy niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z przyczyn od ukaranego niezależnych, może on w terminie 7 dni od ustania przeszkody zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, składając jednocześnie wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego. Zgodnie z § 2 art. 101 sądem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona.

 

W mojej ocenie niezwykle trudno będzie Panu udowodnić, że nastąpiła jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność za wjazd na żółtym świetle. Istotny przy tego typu sprawach byłby dowód z zeznań świadka, bowiem mógłby potwierdzić Pani wersję wydarzeń. Należy jednak pamiętać o tym, iż wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »