.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Małżeństwo za granicą i rejestracja w polskim USC

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.04.2012

Planuję wyjść za mąż na Węgrzech, w tajemnicy przed rodzicami. Narzeczony nie jest Polakiem. Czy potem muszę zalegalizować takie małżeństwo w Polsce? Czy USC może wysłać jakieś ponaglenie na mój adres zamieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, ma Pani polskie obywatelstwo, jest pełnoletnia oraz posiada już dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski.

 

Zgodnie z polską ustawą Prawo prywatne międzynarodowe:

 

„Art. 48. O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa.

 

Art. 49. 1. Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu państwa, w którym jest ono zawierane.

 

2. Jeżeli małżeństwo zawierane jest poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy zachowanie formy wymaganej przez prawo ojczyste obojga małżonków albo przez wspólne prawo miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu małżonków z chwili zawarcia małżeństwa”’.

 

Informacja o zawarciu związku małżeńskiego za granicą nie jest przekazywana automatycznie do kraju obywatelstwa stron zawierających małżeństwo.

 

Jeżeli zawrze Pani związek małżeński zgodnie z prawem, to jest on ważny.

 

Nie jest wymagana jego legalizacja w Polsce. Jest to uprawnienie, nie obowiązek. Może Pani to zrobić, ale nie musi.

 

Taka legalizacja nazywa się umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego. Według ustawy o aktach stanu cywilnego:

 

„Art. 73. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu”.

 

„Art. 13. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby w Polsce”.

 

Jeśli osoba ta nie mieszkała nigdy na terenie Polski, umiejscowienia dokonuje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 

Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może być złożony we właściwym polskim USC:

 

  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem innej upoważnionej osoby,
  3. za pośrednictwem konsulatu.

 

Polski USC nie dokonuje takiego umiejscowienia z urzędu, nie wysyła żadnych ponagleń. Umiejscowienia może dokonać Pani przez całe swoje życie.

 

Zawierając związek małżeński za granicą Polski, nie popełnia Pani żadnego przestępstwa. W związku z tym nie grożą Pani żadne konsekwencje prawne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »