.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Małżeńska spółka cywilna – możliwości dalszego funkcjonowania spółki cywilnej po śmierci jednego z małżonków

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 01.07.2010

Kilka dni temu zmarł mój mąż. Prowadziliśmy razem firmę, która posiada status małżeńskiej spółki cywilnej – czyli jej jedynymi wspólnikami jestem ja i zmarły mąż. Spółka nie posiada umowy spółki, działa w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, posiadamy (jako wspólnicy) odrębne wpisy do ewidencji, spółka posiada jeden nr NIP i REGON. Cały majątek trwały firmy został kupiony albo na mnie, albo na mojego męża lub też na nas oboje (nieruchomości, samochody), zobowiązania (kredyty) także zaciągane były na osoby, nie zaś na spółkę. Mąż pozostawił troje spadkobierców (mnie i naszych dwoje pełnoletnich dzieci). Potrzebuję informacji, jak w tej sytuacji zmienia się sytuacja firmy, tj. czy nasza spółka cywilna może normalnie funkcjonować (wystawiać faktury, regulować zobowiązania itd.), czy umowy, np. między nami a klientami, obowiązują i jakich ewentualnie zmian wymagają, jak wyglądają w takiej sytuacji sprawy fiskalne? Będę wdzięczna za każdą informację, która może mi być pomocna w tej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustna umowa spółki cywilnej pozostaje ważna i w pełni skuteczna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają bowiem dla tej umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tym samym nie ma wątpliwości, iż między Państwem istniała umowa spółki cywilnej.

 

W spółce cywilnej małżonków małżonkowie występują jako samodzielni wspólnicy.

 

Spółka cywilna musi liczyć co najmniej dwie osoby, stąd śmierć męża spowodowała, że Państwa spółka cywilna z chwilą zgonu uległa rozwiązaniu, chyba że przyjmiemy, iż na miejsce zmarłego wspólnika weszli jego spadkobiercy. Co do zasady bowiem, spadkobiercy wspólnika nie wejdą w jego miejsce, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej (art. 872 K.c.). Z uwagi na fakt, że zmarły, oprócz Pani, pozostawił także dzieci, do pomyślenia jest więc, że spółka cywilna istnieje nadal, gdyż spadkobiercy zmarłego weszli na jego miejsce. Wówczas dzieci zmarłego (lub przynajmniej jedno z nich) powinny złożyć oświadczenie, że wstępują do spółki w miejsce zmarłego wspólnika i wyznaczyć jedną osobę, która będzie reprezentowała ich prawa. Żeby jednak wstąpienie do spółki było skuteczne – dzieci (dziecko) muszą przyjąć spadek albo wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku nie złożą żadnego oświadczenia – przyjmuje się, że przyjęli oni spadek wprost.

 

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobiercy za długi spadkowe będą odpowiadać bez ograniczeń. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobiercy będą odpowiadali za ewentualne długi spadkowe do wysokości korzyści spadkowych.

 

Oświadczenie co do spadku składa się przed sądem bądź notariuszem. Po złożeniu oświadczeń co do spadku bądź po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest bowiem dowodem, że osoby w nim wymienione są spadkobiercami zmarłego.

 

W przypadku kontynuowania spółki z udziałem spadkobierców, spółka cywilna będzie działała dalej i umowy zawarte dotąd w imieniu spółki pozostaną ważne i wiążące.

 

Natomiast jeśli nie jest Pani zainteresowana dalszym trwaniem spółki, można doprowadzić do jej rozwiązania. Wówczas najpierw trzeba spłacić wszystkich jej wierzycieli. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady. Jeśli wkłady pochodziły z Waszego majątku wspólnego (domniemam bowiem, że nie zawarliście umowy intercyzy), wejdą one do majątku wspólnego. Część przypadająca na Pani męża powinna być podzielona między jego spadkobierców. Jeżeli po zwrocie wkładów zostanie jakiś zysk, część przypadająca na Pani męża również powinna być podzielona między jego spadkobierców.

 

Należy również pamiętać o zgłoszeniu zmian do ewidencji działalności gospodarczej i urzędu skarbowego. Przede wszystkim winna Pani poinformować te urzędy o śmierci męża, Pani – jeśli chce kontynuować dotychczasową działalność czy to w formie spółki cywilnej ze spadkobiercami, czy jako indywidualny jednoosobowy przedsiębiorca – powinna złożyć w urzędzie ewidencyjnym zgłoszenie zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Proszę bowiem pamiętać, że Pani, mimo rozwiązania spółki, może prowadzić dalej tę samą działalność jako przedsiębiorca jednoosobowy.

 

Jeśli chodzi o kwestie fiskalne, to w przypadku rozwiązania spółki sprawa wygląda następująco. Spółka cywilna jest podatnikiem VAT. Zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej VAT przez spółkę wymaga zgłoszenia na druku VAT-Z. Zgłoszenie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki w ostatnim dniu wykonywania działalności opodatkowanej VAT.

 

Skutkiem rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu VAT jest także obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które nie zostały przez spółkę odsprzedane. Następnie spółka powinna złożyć ostatnią deklarację VAT i zapłacić VAT według stanu tych towarów na dzień rozwiązania spółki.

 

Natomiast jeśli zamierza Pani nadal prowadzić działalność opodatkowaną VAT w formie samodzielnie prowadzonej działalności, powinna też złożyć formularz rejestracyjny VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT.

 

W przypadku kontynuowania umowy spółki cywilnej ze spadkobiercami należy tylko poinformować urząd skarbowy o zmianach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl