.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mała kwota zarobiona w Niemczech a rozliczenie podatkowe w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.02.2022 • Zaktualizowane: 02.02.2022

W 2021 r. pracowałem jakiś czas w Polsce, ale później wyjechałem do pracy do Niemiec. Zamieszkałem w hotelu pracowniczym, a brygadzista spisał moje dane do ubezpieczenia i wypłacał mi część pieniędzy w dniówkach, żebym mógł zrobić na miejscu zakupy. Po tygodniu stwierdziłem, że jednak ta praca nie jest dla mnie i wróciłem do Polski. Resztę zarobionych pieniędzy (300 euro) otrzymałem przelewem na konto walutowe. Czy powinienem był się z tej małej zarobionej kwoty jakoś rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mała kwota zarobiona w Niemczech a rozliczenie podatkowe w Polsce

Polsko-niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Jak rozumiem, jest Pan, jako podatnik, polskim rezydentem podatkowym, co oznacza, że ciąży na Panu nieograniczony obowiązek podatkowy. To z kolei oznacza, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy PIT taka osoba jest zobowiązana do rozliczenia przed polskim fiskusem całości dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Trzeba jednak wskazać, że w myśl art. 4a ustawy PIT polskie przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych, co powoduje, że w tym przypadku należy sięgnąć do polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

 

Jak podaje art. 15 umowy uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie jest opodatkowane w Niemczech.

 

Skoro Pan przez pewien czas pracował w Niemczech, jako polski rezydent podatkowy, to tego rodzaju wynagrodzenie będzie podlegało zarówno prawu niemieckiemu, jak i polskiemu. Jednakże w praktyce do podwójnego opodatkowania nie dojdzie, ponieważ zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania.

 

Metoda wyłączenia z progresją

W przypadku Niemiec jest to metoda wyłączenia z progresją określona w art. 24 ust. 2 umowy, gdzie czytamy, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

 

W konsekwencji dochód uzyskany z pracy zarobkowej w Niemczech jest w Polsce zwolniony od podatku. Możemy mieć tutaj dwa scenariusze:

 

  1. jeżeli podatnik w 2020 r. uzyskał dochód wyłącznie z pracy w Niemczech, to nie składa w RP żadnego zeznania podatkowego i nie płaci podatku
  2. jeżeli podatnik w 2020 r. oprócz dochodów z Niemiec uzyskał również inne dochody w Polsce, to dochód niemiecki jest w Polsce zwolniony od podatku, ale jest on brany pod uwagę do ustalania stopy procentowej stosowanej do polskich dochodów. W takim przypadku podatnik powinien złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG (chyba że dochód polski mieści się w kwocie wolnej od podatku, wtedy oczywiście podatek nie wystąpi).

 

Wysokość podatku i zobowiązanie podatkowe

Jak podaje art. 27 ust. 8 ustawy PIT – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, więc fakt, że całość działania miała miejsce w 2020 r., nie ma tu nic do rzeczy. Ewentualny podatek nie uległ przedawnieniu.

 

Należałoby ustalić, w jaki sposób zagraniczny dochód wpłynie na polski podatek, czyli należy zastosować metodę wyłączenia z progresją. Wtedy można ewentualnie oceniać co do skutków podatkowych takich jak np. zapłata odsetek od zaległości. Ciężko cokolwiek powiedzieć, nie znając rzeczywistej wartości podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl