Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna podwyżka czynszu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 03.06.2014

Zajmuję wraz z mężem mieszkanie w budynku zarządzanym przez zarządcę. Dotychczasowy czynsz wynosił 6 zł za m2, obecnie (pod koniec 2012 r.) zarządca podniósł go do kwoty 7,38 zł w oparciu o wskaźnik przeliczenia kosztu odtworzenia. Czy to nie jest zbyt duża podwyżka, nawet więcej niż mogłaby wynosić maksymalna?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., a w szczególności do treści art. 8a tej ustawy, zgodnie z którym:

 

„4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

 

4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b. (…)

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«”.

 

Mając powyższe na uwadze, w dalszej kolejności należy zbadać, jak wysokość czynszu przed podwyżką, wynoszącego 342,48 zł (57,08 m2 x 6 zł) miała się do wartości odtworzeniowej lokalu.

 

I tak, mając na uwadze to, że wojewoda w zarządzeniu ustalił wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Pani województwa w wysokości 2954 zł, w związku z tym 3% tej wartości daje kwotę 88,62 zł.

 

Dlatego też stwierdzić należy, że podwyżka w Pani przypadku nastąpiła z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, w związku z czym, aby podwyżka taka była dopuszczalna, musi ona spełnić przesłanki z ust. 4e wspomnianej ustawy, tj. nie może ona przekroczyć średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2011, skoro wypowiedzenie czynszu nastąpiło w 2012 r.).

 

Należy więc wskazać, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. [M.P. z 2012 r., poz. 23]) wyniósł 104,3 [wzrost cen o 4,3%]).

 

Podsumowując powyższe, zauważyć trzeba, że maksymalna podwyżka, jaka mogła zostać dokonana w omawianej sprawie, to równowartość 4,3% dotychczasowego czynszu, tj. 26 gr za m2 (6 zł x 4,3% = 0,258 zł).

 

W świetle powyższego uznać należy, iż dokonana obecnie podwyżka jest zawyżona, a zatem ponad wymienioną kwotę 6,26 zł niewiążąca.

 

Niemniej, dla pełnej jasności i usunięcia wszelkich wątpliwości, warto byłoby, aby zwróciła się Pani do zarządcy z pismem, przedstawiając powyższe argumenty z prośbą, aby ustosunkował się do tak dokonanej kalkulacji podwyżki czynszu. W szczególności zaś niejasna wydaje się wskazywana przez zarządcę kwota 7,38 zł jako rzekomo wynikająca ze wspomnianego zarządzenia wojewody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + dwa =

18.03.2016

W mojej opinii zarówno autor jaki i komentujący darth są w błędzie, choć wniosek końcowy tego drugiego jest bliższy prawdy.
Otóż należy pamiętać, że przepis art. 8a ust. 4 ustawy mówi o 3% wartości odtworzeniowej LOKALU i na tamten czas wartość ta wyrażała się kwotą 168.614,32 PLN (iloczyn wskaźnika przeliczeniowego odtworzenia 1m2 lokalu i powierzchni lokalu pytającej, tj. 2.954 PLN/1m2 x 57,08 m2). Zatem 3% tej wartości wynosi 5.058,43 PLN. Istotne jest to, że w granicach tych 3% ma się mieścić nie kwota samej podwyżki, lecz czynsz już po jej uwzględnieniu (cyt. z ustawy: art. 8a ust. 4 "Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu (...) w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach..."). Wobec powyższego dzieląc uzyskaną wyżej kwotę 5.058,43 PLN przez 12 miesięcy ("w skali roku") uzyskamy wartość 421,54 PLN, która stanowi maksymalną "dopuszczalną" wartość czynszu miesięcznego dla tego konkretnego lokalu w tamtym okresie.
Jak wynika z danych wskazanych w artykule czynsz podniesiono z 6 PLN/1m2 na 7,38 PLN/1m2, w wyniku czego pytająca była zobowiązana płacić po podwyżce miesięczny czynsz w wysokości 421,25 PLN. Jak widać uzyskana kwota mieści się w górnej granicy, a podwyżka wcale nie następowała z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, przez co wniosek końcowy artykułu okazuje się błędny.
Podsumowując: postępowanie zarządcy było prawidłowe.

Wizard_of_Oz

19.03.2015

Oj. Coś chyba nie wyszło w wyliczeniach. Podwyżka była o ok. 78 zł za lokal cały lokal. Dlaczego więc niby ta kwota jest większa od 88,62 zł (3procent wskaźnika przeliczeniowego?) Liczę i liczę i wychodzi mi, że 7,38 zł za m2 to właśnie prawidłowa stawka i nie musi być tych dodatkowych przesłanek...

darth

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Informacja o podwyżce czynszu

Wynajmuję lokal u właściciela prywatnego jako firma. Czy informacje o podwyżce czynszu mogą pojawiać się z dnia na dzień i dotyczyć dowolnych kwot?

Zasadność podwyżki czynszu w kamienicy

Jestem lokatorką prywatnej kamienicy i jej właściciel podniósł czynsz o ponad 3% wartości odtworzeniowej. Uważam, że taka podwyżka nie jest uzasadniona. Czy powinnam wymówić czynsz, czy też skierować sprawę do sądu? Jak wygląda prawo właściciela kamienicy do podwyżki czynszu?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »